CHIA SẺ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN: LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Chủ nhật - 01/10/2023 09:45
Chúa nhật 26 thường niên được mừng kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi, một ngày lễ khởi đầu cho một tháng đặc biệt kính Mẹ.
CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN: LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI
CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN: LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (Lc 1, 26-38)

 

Khi ấy, Thiên Thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Đavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: "Kính chào Trinh Nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Trinh Nữ". Nghe lời đó, Trinh Nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: "Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này Trinh Nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Đavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận. Nhưng Maria thưa với thiên thần: "Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?" Thiên thần thưa: "Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế, Đấng trinh nữ sinh ra sẽ là Đấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được".

Maria liền thưa: "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền". Và thiên thần cáo biệt trinh nữ.

 

Suy niệm

 

Mỗi lúc tháng mười trở về, con cái Mẹ Maria quây quần bên nhau, trước bàn thờ mỗi gia đình nhỏ, trong mái ấm của các Giáo xóm, Giáo họ, cũng như trong các nhà thờ, để cùng nhau cầu nguyện với Mẹ, những ước mong Mẹ chuyển cầu lên trước tòa Con Mẹ là Đức Giesu, xin Ngài thương đến con cái, thương đến Giáo hội cũng như toàn thể nhân loại. Chúa nhật 26 thường niên được mừng kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi, một ngày lễ khởi đầu cho một tháng đặc biệt kính Mẹ.

 

Những ngày đầu của Giáo hội, nỗi sợ hãi bao trùm lên cộng đoàn nhỏ bé ban đầu, đó là cộng đoàn các Tông đồ. Thầy đã về trời, ai sẽ che chở, bảo vệ và đồng hành với mình, bên cạnh đó, các ngài còn lo sợ bị bắt bớ, bị xóa sổ khỏi thế giới, vì thế, các ngài đã cùng nhau ẩn mình trong lời cầu nguyện, hiểu được nỗi âu lo đó, Mẹ Maria luôn ở bên cạnh để chia sẻ và cùng cầu nguyện với các Tông đồ. Sách Tông Đồ Công Vụ đã kể lại những phút giây ấm áp tình Mẹ - Con giữa các ngài với Mẹ Maria: “Sau khi Chúa Giêsu lên trời, các Tông đồ xuống khỏi núi gọi là Núi Cây Dầu mà trở về Giêrusalem, núi này ở gần Giêrusalem, bằng quãng đường được đi trong này sabát. Và khi đã trở vào thành, các ông lên lầu gác, nơi Phêrô và Gioan, Giacôbê và Anrê, Philípphê và Tôma, Batôlômêô và Mátthêu, Giacôbê con ông Anphê và Simon Giêlôtê, và Giuđa con ông Giacôbê, trú ngụ. Mọi người đều đồng tâm kiên trì cầu nguyện, cùng với mấy người phụ nữ, và Bà Maria Mẹ Chúa Giêsu với các anh em Người”. Còn sự ấm áp nào cho bằng có Mẹ của Thầy mình ở bên cạnh, có niềm hạnh phúc nào lớn lao cho bằng khi có Mẹ Đấng Cứu Thế cùng cầu nguyện và hướng dẫn mọi người cầu nguyện, chắc chắn các Tông đồ sẽ tự tin, sẽ bình an và sẽ mạnh dạn hơn để thực hiện lời mời của Thầy trước khi về trời.

 

Người mẹ ban đầu của nhân loại đã để lại cho con cái nỗi đau vô hạn, khi để cho tội lỗi đi vào trong ngôi nhà chính mình. Tội lỗi đã phá vỡ mọi tương quan tình người, bât đầu từ gia đình, đến cộng đoàn, đến xã hội và xa hơn nữa là đến cộng đoàn con cái Thiên Chúa. Thế nhưng, Thiên Chúa đã vẽ một đường thẳng bằng những nét cong, khi Ngài thực hiện lời hứa cứu độ con người bằng việc chọn một người mẹ đặc biệt, để làm Mẹ của chính người con duy nhất của Ngài, được làm người, được ở giữa gia đình nhân loại. Thánh Phaolo đã chia sẻ niềm vui ngài cảm nhận được, với con cái của ngài tại thành Galata: “Khi đã tới lúc thời gian đầy đủ, Thiên Chúa đã sai Con Ngài sinh hạ bởi người phụ nữ, sinh dưới chế độ Lề Luật, để cứu chuộc những người ở dưới chế độ Lề Luật, hầu cho chúng ta được nhận làm dưỡng tử”. Người phụ nữ sinh con dưới chế độ lề luật mới của Thiên Chúa là Đức Maria, Mẹ đã được người Con trao cho nhân loại, khi Mẹ đứng bên thánh giá trên đồi Canve. Từ đây, con cái Mẹ luôn có sự đồng hành, chia sẻ và chăm sóc của Mẹ Đấng Cứu Thế.

 

Biến cố truyền tin quả là một tin vui cho toàn nhân loại, khi đến giờ của Thiên Chúa, kế hoạch cứu độ con người được thực hiện, khởi đầu là câu chuyện sứ thần truyền tin cho cô thiếu nữ tên là Maria, trong biến cố này, sứ điệp của Thiên Chúa được công bố rõ ràng, thái độ đáp trả và cộng tác của con người, đại diện là Đức Maria, cũng được trình bày trọn vẹn: “Khi ấy, Thiên thần Gapriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nazareth, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Đavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: “Kính chào Bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Bà, Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ”. Nghe lời đó, Bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: “Maria đừng sợ, vì đã được nghĩa với Chúa. Này Bà sẽ thụ thai, sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao”. Làm sao một cô thôn nữ lại được chọn vào một công việc lớn lao thế, đó là tâm tình của cô gái Maria. Thiên Chúa có kế hoạch riêng của Ngài, làm sao con người có thể hiểu thấu. Lời thưa xin vâng của Đức Maria, bày tỏ sự quảng đại cộng tác của Mẹ cũng như bất cứ ai được mời cộng tác vào chương trình cứu độ nhân loại.

 

Lễ Mân Côi được nghe lại những lời tiên báo về sự xuất hiện của một người nữ, về biến cố truyền tin của sứ thần, về lời đáp trả của Đức Maria, tất cả như là những nốt nhạc trầm hùng trong bản giao hưởng của lịch sử cứu độ. Thiên Chúa luôn trung tín trong lời hứa, Ngài sẽ thực hiện những lời hứa đó khi đến giờ của Ngài, hơn nữa, Ngài còn mời con người cộng tác. Mẹ Maria được mời gọi cộng tác để làm Mẹ Đấng Cứu Thế. Từ biến cố này, con người được đóng góp một chút khả năng và lòng mến của mình vào trong chương trình yêu thương của Thiên Chúa. Mẹ Maria luôn ý thức về sự nhỏ bé của mình, chỉ biết thưa lên: này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền. Chút nhỏ bé đó nhưng đem lại lợi ích to lớn cho nhân loại, đó là Con Thiên Chúa đi vào thế gian để cứu độ con người. Chút nhỏ bé của con người nhưng được Thiên Chúa chấp nhận và đơm bông kết trái thiêng liêng, đem lại nhiều lợi ích cho con người.

 

Lợi ích từ những việc làm nhỏ bé khởi đi từ lòng mến, sẽ giúp con người gắn bó với Thiên Chúa trong đôi tay của Mẹ. Lời kinh Mân Côi là lời cầu nguyện khởi đi từ lời kinh Đức Giesu dạy các học trò, tiếp theo đó là lời chào của sứ thần trong biến cố truyền tin, kết thúc là lời tuyên xưng mầu nhiệm Ba Ngôi của Giáo hội và cũng là lời cầu nguyện của con cái dâng lên Thiên Chúa nhờ Mẹ. Từ nơi tràng chuỗi mân côi, Mẹ Maria dẫn con cái đi lại chặng đường thương khó đem lại ơn cứu độ của Con Mẹ. Mẹ muốn con cái Mẹ hãy gắn bó với mầu nhiệm khổ nạn, với những nỗi đau của Thiên Chúa làm người, để tránh xa dịp tội, để chống lại những cám dỗ đến từ ma quỷ. Mẹ mong con cái hãy gắn bó với Mẹ trong từng chuỗi ngọc đó, để tới ngày sau cùng, không ai phải hư mất, phải chết đời đời.

 

Câu chuyện cậu thiếu niên Đavit đã chiến thắng Go-li-at bằng những viên đá sỏi nhỏ không đáng là gì, sẽ giúp chúng ta hiểu phần nào hiệu quả của lời kinh mân côi. Dù chỉ là một viên sỏi nhỏ bên vệ đường, nhưng đã làm thay đổi vận mạng bao nhiêu người, đặc biệt là xua tan nỗi sợ hãi của sự chết, lời kinh Mân côi mà Đức Maria dạy con cái cầu nguyện cũng vậy, như là một viên sỏi nhỏ, lời kinh đó cộng góp cả niềm tin và lòng mến của con cái, đan xen vào đó là tâm tình phó thác và nguyện cầu của mỗi người, để nhờ công nghiệp và lời chuyển cầu của Mẹ Maria, xin Thiên Chúa chúc lành, giữ gìn vào bảo vệ mọi người, đặc biệt là gia đình của Ngài đang ở giữa thế gian.

 

Lạy Chúa Giesu, trên đỉnh Canve, Chúa trao lại cho thánh Gioan người Mẹ của Chúa, từ đó, nhân loại được ngập chìm trong hạnh phúc, khi có Mẹ Đấng Cứu Thế hiện diện trong hành trình đức tin, chúng con chỉ biết cám ơn Chúa, cũng như cám ơn Mẹ đã nhận lời làm Mẹ chúng con, xin Chúa vì lời công nghiệp và lời chuyển cầu của Mẹ, chúc lành cho Giáo hội, cho con cái của Chúa, xin cũng giữ gìn Giáo hội và các linh hồn trong tình yêu thương của Chúa. Thưa Mẹ, là một người Mẹ luôn yêu thương con, xin Mẹ nhắc nhở, đánh thức chúng con, khi lầm đường lạc lối, khi mê muội giữa dòng đời, để chúng con biết cầu nguyện cùng Mẹ, để chúng con biết sám hối và cố gắng đổi thay cuộc đời, xin Mẹ cùng chúng con lần chuỗi hàng ngày, trong mọi nơi mọi lúc và trong mọi công việc giữa cuộc sống bề bộn và ồn ào này. Amen.

Tác giả bài viết: Lm Pet. Trần Bảo Ninh

 Từ khóa: Đức Mẹ Mân Côi

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây