CHIA SẺ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT II PHỤC SINH

Thứ bảy - 18/04/2020 13:39
Chúng ta đang bước vào tuần thứ hai sau Chúa nhật phục sinh. Phụng vụ Lời Chúa trong tuần này, mời chúng ta trở lại với những lời chứng của các Tông đồ, các môn đệ và những người đi theo Chúa Giesu khi Ngài còn hiện diện trên dương thế, đặc biệt, Lời Chúa mời chúng ta đến chứng kiến những ngày sinh hoạt của các cộng đoàn Giáo hội sơ khai ban đầu.
CHÚA NHẬT II PHỤC SINH
CHÚA NHẬT II PHỤC SINH

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. (Ga 20, 19-31)

cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con". Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại". Bấy giờ trong Mười hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Ðiđymô, không cùng ở với các ông khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: "Chúng tôi đã xem thấy Chúa". Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: "Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người, thì tôi không tin".

Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: "Bình an cho các con". Ðoạn Người nói với Tôma: "Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin". Tôma thưa rằng: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!" Chúa Giêsu nói với ông: "Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin".

Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ, và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người.

 

Suy niệm

Chúng ta đang bước vào tuần thứ hai sau Chúa nhật phục sinh. Phụng vụ Lời Chúa trong tuần này, mời chúng ta trở lại với những lời chứng của các Tông đồ, các môn đệ và những người đi theo Chúa Giesu khi Ngài còn hiện diện trên dương thế, đặc biệt, Lời Chúa mời chúng ta đến chứng kiến những ngày sinh hoạt của các cộng đoàn Giáo hội sơ khai ban đầu.

Cuốn sách Tông Đồ Công Vụ được coi là cuốn tin mừng của Chúa Thánh Thần, bởi nội dung trình bày cho chúng ta những hoạt động của các Tông đồ, các cộng đoàn ban sơ dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, Ngôi Ba Thiên Chúa. Khởi đi từ các Tông Đồ, các ông đã chứng kiến cuộc khổ nạn của Thầy trong đau khổ, nhục nhã và tang thương, rồi sau đó, được gặp lại Thầy trong vinh quang của Thiên Chúa khi Thầy sống lại. Niềm tin của các ông sau vụ án rất mong manh, thậm chí còn nhiều hoài nghi. Thế nhưng, khi Chúa Thánh Thần dẫn các ông đi vào chương trình loan tin mừng phục sinh, các ông bắt đầu cảm nghiệm tất cả những gì Thầy mình đã loan báo, tất cả những gì Thầy đã nhận chịu, sẽ trở thành lời chứng hùng hồn. Các ông đã thiết lập các cộng đoàn tín hữu, trong đó có cả người Do thái và dân ngoại, nhưng hàng rào kỳ thị không còn nữa, họ sống với nhau trong tình huynh đệ gia đình. Họ sống được vậy là nhờ lời chứng của các Tông đồ, bởi các ông là những người đã được gặp Chúa phục sinh, Ngài đang sống và đồng hành, do đó, các ông luôn tin tưởng Ngài vẫn hiện diện với các ông giữa cộng đoàn: “Khi ấy, các anh em bền bỉ tham dự những buổi giáo lý của các Tông đồ, việc thông hiệp huynh đệ, việc bẻ bánh và cầu nguyện. Mọi người đều có lòng kính sợ. Vì các Tông đồ làm nhiều việc phi thường và nhiều phép lạ tại Giêrusalem, nên mọi người đều sợ hãi. Tất cả mọi kẻ tin đều sống hoà hợp với nhau và để mọi sự làm của chung”. Điều đặc biệt là các Tông Đồ đã làm chứng được rằng Đức Giesu Kito, người đã sống với các ông trong thời gian công khai, cũng là Đấng đã chết, đã sống lại và nay đang sống giữa các cộng đoàn. Sự hiện diện thiêng liêng của Đức Giesu phục sinh đã liên kết mọi thành phần trong cộng đoàn lại với nhau thành một gia đình. Đó là những gì tin mừng phục sinh hướng đến. Một gia đình của Thiên Chúa ở trần gian.

Tình liên đới cộng đoàn là yếu tố giúp nhau mỗi ngày hoàn thiện ơn gọi chứng nhân tin mừng phục sinh dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, bởi vậy, thánh Tông Đồ Phero, trong vai trò là tông đồ trưởng, đã nhắc nhở các tín hữu hãy ý thức rằng, họ được cứu độ nhờ tình thương của Chúa Cha, nhờ máu của Đức Giesu Kito, đấng đã chết vì con người, từ đó, họ được sống trong niềm hy vọng vào sự sống đời đời, nhưng đó cũng là trách vụ của mỗi người, loan báo tin mừng đó cho những người chung quanh: “nhờ việc Ðức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại, Người đã tái sinh chúng ta để chúng ta hy vọng được sống, được hưởng gia nghiệp không hư nát, tinh tuyền, không suy tàn, dành để cho anh em trên trời. Anh em được bảo vệ trong quyền năng của Thiên Chúa, nhờ tin vào sự cứu độ đã được mạc khải trong thời sau hết”. Các cộng đoàn Giáo hội sơ khai bao gồm những anh chị em dân ngoại trở về, cùng sum họp bên cạnh các Tông đồ, dưới sự hướng dẫn của các ông, họ chia sẻ cuộc sống với nhau về vật chất, động viên nhau vượt qua những thách đố về tinh thần. trong vai trò là người đại diện của Thiên Chúa, thánh Phero động viên họ hãy đón nhận cả những niềm vui và những khó khăn, để đồng hành với Thầy Chí Thánh là Đức Kito trong mầu nhiệm tử nạn, bởi nếu không có mầu nhiệm tử nạn sẽ không bao giờ có mầu nhiệm phục sinh: “Lúc đó anh em sẽ vui mừng, tuy bây giờ anh em phải sầu khổ một ít lâu giữa trăm chiều thử thách, để đức tin anh em được tôi luyện, nên quý hơn vàng được thử lửa bội phần, nhờ đó, anh em được ngợi khen, vinh quang và vinh dự khi Ðức Giêsu Kitô hiện đến. Anh em yêu mến Ngài, dù không thấy Ngài, và anh em tin Ngài, dù bây giờ anh em cũng không thấy Ngài; bởi anh em tin, anh em sẽ được vui mừng vinh quang khôn tả, vì chắc rằng anh em đạt tới cứu cánh của đức tin là phần rỗi linh hồn”. Lời động viên của thánh Tông đồ trưởng như thổi một luồng gió mới vào sức sống của các cộng đoàn, từ đây tình liên đới, tình hiệp nhất trong các cộng đoàn nâng lên từng ngày.

Câu chuyện về niềm tin của Thánh Thomas luôn là một đề tài nhắc cho ai có thái độ nghi ngờ vào lời chứng của người khác. Thực ra, thánh nhân muốn có một sự nhất thống giữa Đức Giesu Nazareth đã chịu chết và Đức Giesu Kito phục sinh là một con người. Từ những lời chứng của các Tông đồ, thánh nhân còn chút băn khoăn đó có phải là hai hay chỉ là một người duy nhất, do đó, có thể nói rằng, thánh nhân mong được đặt ngón tay vào lỗ đinh nơi mỗi bàn tay, đặt bàn tay vào cạnh sườn của Thầy, để minh định cách rõ ràng, đó là một con người, là Thầy Chí Thánh của mình, Đấng được gọi là Đức Giesu Kito, đã chết và nay đã sống lại và đang bên cạnh các anh em mình: “Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người, thì tôi không tin". Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: "Bình an cho các con". Ðoạn Người nói với Tôma: "Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin". Tôma thưa rằng: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!" Chúa Giêsu nói với ông: "Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin”. Để có thể xác tín được niềm tin đó, mỗi người cần có sự bình an trong tâm hồn, bởi lúc đó ai cũng đang trong tâm trạng lo sợ, hãi hùng. Đức Giesu đã đem đến cho họ món quà nhưng không từ trời, đó là sự bình an của Thiên Chúa. Khi nhận lãnh sự bình an đó, người môn đệ không còn bị chi phối bởi những yếu tố khác từ xã hội, từ cuộc sống, không còn bị áp lực từ những người lãnh đạo tôn giáo, khi họ tin vào một Đấng đã bị những người đó kết án tử, bị đóng đinh, và hôm nay các ông khẳng định Ngài đã sống lại.

Ngày hôm nay, đặc biệt trong đại dịch này, con người luôn sống trong nỗi bất an, sợ hãi, sợ virus tấn công lúc nào không hay, sợ bị cách ly, sợ bị giãn cách xã hội tiếp theo, sợ thất nghiệp sau đại dịch, sợ đói, sợ khát, sợ mất mùa và bao nỗi sợ khác đang xâm chiếm tâm hồn các tín hữu Kito. Vậy có phải lúc này, mọi người đang rất cần đến sự bình an của Thiên Chúa do Đức Giesu phục sinh đem đến không ? có thể nói chính lúc này, sự bình an đó là một là một món quà vô giá mà nhân loại đang đói, đang khát. Cũng chính trong hoàn cảnh này, người tín hữu Kito cần minh định lại đấng mình tin tưởng, đó có phải là Đức Giesu Kito phục sinh, đấng đã chết, đã bị treo trên thập giá, đó là hai con người hay chỉ là một, bởi có những lúc niềm tin chưa thực sự xác tín của con người cho rằng đó là hai nhân vật, hai con người. Đức Giesu Nazareth đã sống gần gũi với mọi người, đã chia sẻ mọi khó khăn, mọi đau khổ với con người trong mọi tầng lớp của xã hội và toàn thể các dân tộc, thì Đức Giesu Kito phục sinh, Ngài cũng sẽ hiện diện gần gũi, thiêng liêng với con người, với Giáo hội, với thế giới. Đó là điều thế giới hôm nay cần học nơi thánh Thomas, để niềm tin của mỗi người trong mọi hoàn cảnh, đặc biệt trong đại dịch nguy hiểm này, chúng ta chấp nhận và tin tưởng rằng, trong thế giới luôn có sự hiện diện của Đức Giesu phục sinh, của Thiên Chúa Ba Ngôi, chứ con người không đơn độc, con người không bị bỏ rơi, con người không bị trừng phạt vì tội lỗi như quan niệm của thế gian.

 

Lạy Chúa Giesu phục sinh, Chúa đã đem sự bình an đến cho các môn đệ khi các ngài ngụp lặn trong bao nỗi sợ hãi từ tôn giáo cho đến cộng đoàn và xã hội. khi được nhận món quà đó, họ đã can đảm, mạnh mẽ vượt qua những cánh cửa bấy lâu đóng chặt, để lên đường loan tin mừng phục sinh cho tha nhân, dù sẽ đối diện với muôn vàn rủi ro, xin Chúa cũng ban cho chúng con món quà bình an đó mỗi ngày, để chúng con dám vượt lên mọi nỗi sợ hãi, sống ơn gọi của mình xác tín và đúng đắn hơn. Chúa đã cho thánh Thomas xem các lỗ đinh, xem vết thương cạnh sườn để giúp ông và các tông đồ liên kết niềm tin khởi đi từ mầu nhiệm tử nạn, đến mầu nhiệm phục sinh, xin Chúa cho chúng con cảm nghiệm được sự gần gũi và thánh thiêng của Chúa phục sinh, như Chúa đã gần gũi với mọi người Do thái khi sinh thời, và niềm tin của chúng con được củng cố vững bền hơn. Amen.

 

Tác giả bài viết: LM Pet. Trần Bảo Ninh

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây