LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 05.2024

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 05.2024

 •   01/05/2024 09:49:00 AM
 •   Đã xem: 876
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 05.2024 : Lịch có thêm phần ghi chú các Phiên Chầu MTC trong GP – Ngày mất của Quý Cha nguyên Quản xứ; các ngày Kỷ niệm TPLM của quý Cha có liên hệ đến Giáo xứ và, đặc biệt những ngày lễ Bổn mạng của các Ban Ngành trong Giáo xứ theo Ban Phụng vụ HĐGX.
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 04.2024

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 04.2024

 •   05/04/2024 09:57:00 AM
 •   Đã xem: 1091
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 04.2024 : Lịch có thêm phần ghi chú các Phiên Chầu MTC trong GP – Ngày mất của Quý Cha nguyên Quản xứ; các ngày Kỷ niệm TPLM của quý Cha có liên hệ đến Giáo xứ và, đặc biệt những ngày lễ Bổn mạng của các Ban Ngành trong Giáo xứ theo Ban Phụng vụ HĐGX.
CHƯƠNG TRÌNH PHỤNG VỤ TUẦN THÁNH & LỄ PHỤC SINH 2024 TẠI CÁC GIÁO XỨ

CHƯƠNG TRÌNH PHỤNG VỤ TUẦN THÁNH & LỄ PHỤC SINH 2024 TẠI CÁC GIÁO XỨ

 •   22/03/2024 01:43:00 PM
 •   Đã xem: 1659
Chương trình Phụng vụ Tuần Thánh - Phục Sinh tại một số Nhà thờ Nội thành Ban Mê Thuột
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 03.2024A00

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 03.2024

 •   02/03/2024 10:31:00 AM
 •   Đã xem: 1343
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 03.2024 : Lịch có thêm phần ghi chú các Phiên Chầu MTC trong GP – Ngày mất của Quý Cha nguyên Quản xứ; các ngày Kỷ niệm TPLM của quý Cha có liên hệ đến Giáo xứ và, đặc biệt những ngày lễ Bổn mạng của các Ban Ngành trong Giáo xứ theo Ban Phụng vụ HĐGX.
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 02.2024

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 02.2024

 •   04/02/2024 05:09:00 PM
 •   Đã xem: 1218
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 02.2024 : Lịch có thêm phần ghi chú các Phiên Chầu MTC trong GP – Ngày mất của Quý Cha nguyên Quản xứ; các ngày Kỷ niệm TPLM của quý Cha có liên hệ đến Giáo xứ và, đặc biệt những ngày lễ Bổn mạng của các Ban Ngành trong Giáo xứ theo Ban Phụng vụ HĐGX.
IMG 6954 CR2

LỊCH NGẮM – TĨNH TÂM MÙA CHAY NĂM 2024

 •   25/01/2024 07:45:00 PM
 •   Đã xem: 1602
BTV HĐGX thông báo lịch ngắm nguyện Mùa Chay 2024
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 01.2024

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 01.2024

 •   01/01/2024 04:33:00 PM
 •   Đã xem: 830
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 01.2024 : Lịch có thêm phần ghi chú các Phiên Chầu MTC trong GP – Ngày mất của Quý Cha nguyên Quản xứ; các ngày Kỷ niệm TPLM của quý Cha có liên hệ đến Giáo xứ và, đặc biệt những ngày lễ Bổn mạng của các Ban Ngành trong Giáo xứ theo Ban Phụng vụ HĐGX.
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 12.2023

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 12.2023

 •   03/12/2023 03:18:00 PM
 •   Đã xem: 783
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 12.2023 : Lịch có thêm phần ghi chú các Phiên Chầu MTC trong GP – Ngày mất của Quý Cha nguyên Quản xứ; các ngày Kỷ niệm TPLM của quý Cha có liên hệ đến Giáo xứ và, đặc biệt những ngày lễ Bổn mạng của các Ban Ngành trong Giáo xứ theo Ban Phụng vụ HĐGX.
CHƯƠNG TRÌNH LỄ BỔN  MẠNG GIÁO XỨ - NĂM 2023

CHƯƠNG TRÌNH LỄ BỔN  MẠNG GIÁO XỨ - NĂM 2023

 •   02/12/2023 09:08:00 PM
 •   Đã xem: 1682
Ban Thường Vụ Hội Đồng Giáo Xứ thông báo chương trình kỷ niệm 60 năm Thành lập Hoa Viên Đức Mẹ Đầu Làng  và lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Bổn Mạng Giáo Xứ năm 2023
DANH SÁCH CÁC EM LÃNH BÍ TÍCH RỬA TỘI Ngày  02/12/2023

DANH SÁCH CÁC EM LÃNH BÍ TÍCH RỬA TỘI Ngày  02/12/2023

 •   01/12/2023 03:43:00 PM
 •   Đã xem: 1003
Bí tích Rửa tội là nền tảng của đời sống Kitô hữu, là cửa mở vào sự sống trong Chúa Thánh Thần và là lối dẫn vào các Bí tích khác. Từ đó, Cộng đoàn Giáo xứ hân hoan chào mừng các em đã được trở nên con Thiên Chúa và chính thức là chi thể của Chúa Kitô trong Gia đình Hội Thánh
THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH MỪNG LỄ CHÚA KI TÔ VUA 26.11.2023

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH MỪNG LỄ CHÚA KI TÔ VUA 26.11.2023

 •   19/11/2023 03:34:00 PM
 •   Đã xem: 1881
BCH Đoàn Tráng niên xin được thông báo chương trình ngày lễ như sau
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 11.2023

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 11.2023

 •   01/11/2023 09:37:00 AM
 •   Đã xem: 1150
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 11.2023 : Lịch có thêm phần ghi chú các Phiên Chầu MTC trong GP – Ngày mất của Quý Cha nguyên Quản xứ; các ngày Kỷ niệm TPLM của quý Cha có liên hệ đến Giáo xứ và, đặc biệt những ngày lễ Bổn mạng của các Ban Ngành trong Giáo xứ theo Ban Phụng vụ HĐGX.
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 10.2023

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 10.2023

 •   02/10/2023 10:40:00 AM
 •   Đã xem: 2171
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 10.2023 : Lịch có thêm phần ghi chú các Phiên Chầu MTC trong GP – Ngày mất của Quý Cha nguyên Quản xứ; các ngày Kỷ niệm TPLM của quý Cha có liên hệ đến Giáo xứ và, đặc biệt những ngày lễ Bổn mạng của các Ban Ngành trong Giáo xứ theo Ban Phụng vụ HĐGX
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 09.2023

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 09.2023

 •   30/08/2023 02:48:00 PM
 •   Đã xem: 4343
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 09.2023 : Lịch có thêm phần ghi chú các Phiên Chầu MTC trong GP – Ngày mất của Quý Cha nguyên Quản xứ; các ngày Kỷ niệm TPLM của quý Cha có liên hệ đến Giáo xứ và, đặc biệt những ngày lễ Bổn mạng của các Ban Ngành trong Giáo xứ theo Ban Phụng vụ HĐGX.
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 08.2023

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 08.2023

 •   05/08/2023 04:12:00 PM
 •   Đã xem: 5228
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 08.2023 : Lịch có thêm phần ghi chú các Phiên Chầu MTC trong GP – Ngày mất của Quý Cha nguyên Quản xứ; các ngày Kỷ niệm TPLM của quý Cha có liên hệ đến Giáo xứ và, đặc biệt những ngày lễ Bổn mạng của các Ban Ngành trong Giáo xứ theo Ban Phụng vụ HĐGX.
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 07.2023

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 07.2023

 •   06/07/2023 06:15:00 AM
 •   Đã xem: 7313
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 07.2023 : Lịch có thêm phần ghi chú các Phiên Chầu MTC trong GP – Ngày mất của Quý Cha nguyên Quản xứ; các ngày Kỷ niệm TPLM của quý Cha có liên hệ đến Giáo xứ và, đặc biệt những ngày lễ Bổn mạng của các Ban Ngành trong Giáo xứ theo Ban Phụng vụ HĐGX.
THÔNG BÁO MỪNG LỄ THÁNH GIOAN BAOTIXITA VÀ THÁNH PHÊ RÔ-PHAO LÔ

THÔNG BÁO MỪNG LỄ THÁNH GIOAN BAOTIXITA VÀ THÁNH PHÊ RÔ-PHAO LÔ

 •   20/06/2023 12:18:00 PM
 •   Đã xem: 3151
Thông báo Chương trình mừng lễ Thánh Gioan Baotixita BM Giáo Họ Gioan Baotixita và lễ hai Thánh Phêrô & Phaolô - Bổn mạng Giáo họ Phêrô và Bổn mạng Cha Phó Phaolô
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 06.2023

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 06.2023

 •   02/06/2023 07:48:00 PM
 •   Đã xem: 9234
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 06.2023 : Lịch có thêm phần ghi chú các Phiên Chầu MTC trong GP – Ngày mất của Quý Cha nguyên Quản xứ; các ngày Kỷ niệm TPLM của quý Cha có liên hệ đến Giáo xứ và, đặc biệt những ngày lễ Bổn mạng của các Ban Ngành trong Giáo xứ theo Ban Phụng vụ HĐGX.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây