KẾT QUẢ BẦU CỬ HĐGX CHÂU SƠN NHIỆM KỲ 2020-2024

Chủ nhật - 17/05/2020 07:42
BIÊN BẢN KIỂM PHIẾUBẦU CỬ BAN THƯỜNG VỤ HỘI ĐỒNG GIÁO XỨ CHÂU SƠNNHIỆM KỲ 2020 – 2024
gx chau son
gx chau son

 GIÁO PHẬN BAN MÊ THUỘT
GIÁO XỨ CHÂU SƠN
HỘI ĐỒNG GIÁO XỨ
 

 

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ BAN THƯỜNG VỤ HỘI ĐỒNG GIÁO XỨ CHÂU SƠN

NHIỆM KỲ 2020 – 2024

 

-Chiếu theo điều 16, 17, 18, và 21 của quy chế Giáo xứ Giáo phận BMT
-Chiếu theo nghị quyết ĐHĐGX Châu Sơn ngày 22 tháng 12 năm 2019 về việc " Tổ chức bầu tân BTV HĐGX nhiệm kỳ 2020 - 2024 "
-Theo truyền thống sinh hoạt của Giáo xứ

 

         Hôm nay, Chúa nhật Thứ sáu Phục sinh ngày 17 tháng 05 năm 2020, vào lúc 5 giờ tại Thánh đường Giáo xứ các hộ gia đình cử tri đã có mặt để tiến hành bỏ phiếu bầu BTV HĐGX Châu Sơn nhiệm kỳ 2020 – 2024

         Danh sách phiếu bầu gồm 10 đề cử viên với số thành viên quy định bầu vào HĐGX là 6 vị.

         Phiếu bầu được phân phối đến tận mỗi gia đình trong Giáo xứ và bầu theo thể thức trực tiếp và  kín. Sáu (6) thùng phiếu chính đã được bố trí đặt sẵn tại địa điểm thuận lợi trong Nhà thờ. Một (1) thùng phiếu phụ được di chuyển lưu động dành cho các hộ cử tri đến trễ

 

    A. THỜI GIAN BỎ PHIẾU

-Đúng 5 giờ sáng. Khai mạc, ban bầu cử kiểm tra và niêm phong các thùng phiếu

-5 giờ 05 phút : các hộ gia đình bắt đầu bỏ phiếu

-Đúng 5 giờ 35 phút : Ban bầu cử bắt đầu cuộc kiểm phiếu 
 

    B. CƠ CẤU TỔ CHỨC BẦU CỬ 

 

 1. BAN BẦU CỬ

 

1. ông Trần Minh Thanh (chủ tịch HĐGX)    Trưởng ban

2. ông Nguyễn Ngọc Minh                                Phó ban

3. ông Đậu Quang Mỹ                                       Thư ký

4 ông Đậu Quang Đồng                                   Tổng Hợp số liệu

5. ông Phạm Quang Bình                                  Ủy viên

6. ông Trần Đình Dũng                                      Ủy viên

7. ông Bùi Tiến Bộ                                              Ủy viên

 

II.  BAN GIÁM SÁT

 1. ông Trần Văn Minh     GH Giuse             Trưởng ban
 2. ông Phạm Thanh Hải   GH An tôn
 3. ông Nguyễn Đình Kiên GH Gioan B
 4. ông Đậu Quang Hoài   GH Phê rô

III.  BAN KIỂM PHIẾU

ông Trần Văn Mỹ           -   Trưởng ban

TỔ I

 1. ông Nguyễn Hồng Phúc         Tổ trưởng
 2. ông Trần Văn Minh
 3. ông Trần Đức Triệu
 4. Bà Nguyễn Thị Thái Hà
 5. anh Nguyễn Linh Vũ
 6. anh Nguyễn Thanh Niệm
 7. anh Trần Đoàn Thiên Bảo  
 8. Anh  Trần Nguyên Khởi Niệm
 9. ông Nguyễn Văn Từ
 10. Ông  Lê Trọng
 11. ông Hồ Sĩ Vượng
 12. Ông  Nguyễn Hữu Đức
 13. Ông  Nguyễn Thanh Cao
 14. Ông  Trần Thế Võ
 15. ông Nguyễn Trung Khánh

TỔ II

 1. ông Hoàng Thế Long      Tổ trưởng
 2. ông Phạm Thanh Hải
 3. ông Đoàn Ai Tuấn
 4. bà Trần Thị Mai Hoa
 5. Ông   Đậu Minh Đức
 6. anh Trần Đình Đạm
 7. anh Nguyễn Xuân Tập
 8. Anh   Trần Thế Chiêu 
 9. ông Hoàng Văn Lịch  
 10. Ông  Trần Xuân Thu
 11. Anh   Trần Hữu Lộc
 12. ông Chu Tiến Dũng 
 13. anh Phạm Quốc Cừu
 14. bà Lê Thị Hồng Xuân
 15. Anh   Chu Tiến Đức  

TỔ III

 1. ông Cao Đình Minh      Tổ trưởng
 2. ông Nguyễn Đình Kiên
 3. ông Hoàng Thế Tín
 4. bà Trần Thị Kim Khương
 5. anh Mai Phương Duy
 6. anh Nguyễn Huy Sáng
 7. ông Lê Thanh Hải
 8. anh Trần Đoàn Hải Việt
 9. Ông   Nguyễn Thế Thiện
 10. Ông   Nguyễn Chí Thiện
 11. anh   Trần Thiện Hùng
 12. ông Nguyễn Thế Thọ
 13. anh Đoàn Ai Tú
 14. ông Trần Gia Thăng
 15. bà Nguyễn Thị Minh Thủy

TỔ IV

 1. ông Nguyễn Đình Hướng       Tổ trưởng
 2. ông Đậu Quang Hoài
 3. Anh   Trần Ngọc Hải
 4. bà Nguyễn Thị Thu Ngân
 5. ông Trần Thanh Toàn
 6. ông Trần Đức Hùng
 7. ông Đoàn Ai Dũng  
 8. Anh   Trần Bắc Kinh
 9. Ông   Trần Đức Huyên
 10. Ông   Trần Di
 11. Ông   Đoàn Kim Sơn
 12. Ông   Nguyễn Linh Vũ
 13. Ông   Trần Kinh Doanh
 14. Ông   Ngô Hoàng Thao
 15. bà Đặng Thị Minh Diễm

    C. KẾT QUẢ BẦU CỬ  

Sau khi 4 tổ mở thùng phiếu và tiến hành kiểm phiếu, kết quả tổng hợp cuộc bầu cử như sau :

Tổng số hộ cử tri trong giáo xứ 1634 gia đình

Tổng số phiếu phát ra 1634

Tổng số phiếu bầu: 1274 phiếu đạt 78.0% phiếu phát ra

Tổng số phiếu hợp lệ 1252 phiếu đạt 98.3% phiếu bầu

Tổng số phiếu không hợp lệ 22 phiếu bằng 1.7% phiếu bầu 

     * Kết quả kiểm phiếu tổng hợp 4 tổ bầu cử như sau :

Số phiếu bầu cho mỗi đề cử viên :

1.Ông GB. TRẦN THANH HIỆP được 860 phiếu, đạt 67.50% phiếu bầu

2.Ông GIUSE TRẦN NGỌC HỢI được 868 phiếu, đạt 68.13% phiếu bầu

3.Ông PX. TRẦN NGỌC KIM được 586 phiếu, đạt 46.00% phiếu bầu

4.Ông PHAO LÔ NGUYỄN CAO LONG được 686 phiếu, đạt 53.85% phiếu bầu

5.Ông GIUSE HOÀNG THẾ PHƯỢNGđược 1091 phiếu, đạt 85.64% phiếu bầu

6.ÔngPHÊ RÔ LÊ NGỌC THÁI được 627 phiếu, đạt 49.22% phiếu bầu

7.Bà CECILIA ĐOÀN UYÊN THAO được 884 phiếu, đạt 69.39% phiếu bầu

8.ÔngGB. ĐẶNG QUỐC THIỆN được 765 phiếu, đạt 60.05% phiếu bầu

9.ÔngGB. ĐOÀN ÁI TRÍ được 430 phiếu, đạt 33.75% phiếu bầu

10.Ông AN TÔN TRẦN ANH VĂNđược 356 phiếu, đạt 27.94% phiếu bầu

           Căn cứ vào kết quả trên ban bầu cử xác định sáu ông bà có tên dưới đây đã trúng cử Ban Thường vụ Hội đồng Giáo xứ nhiệm kỳ 2020 đến 2024 :

 

1.Ông GIUSE HOÀNG THẾ PHƯỢNG được 1091 phiếu, đạt 85.64% phiếu bầu

2.Bà CECILIA ĐOÀN UYÊN THAO được 884 phiếu, đạt 69.39% phiếu bầu

3.Ông GIUSE TRẦN NGỌC HỢI được 868 phiếu, đạt 68.13% phiếu bầu

4.Ông GB. TRẦN THANH HIỆP được 860 phiếu, đạt 67.50% phiếu bầu

5.Ông GB. ĐẶNG QUỐC THIỆN được 765 phiếu, đạt 60.05% phiếu bầu

6.Ông PHAO LÔ NGUYỄN CAO LONG được 686 phiếu, đạt 53.85% phiếu bầu

           Việc phân công phân nhiệm cụ thể các chức danh sẽ được Cha quản xứ và tân Ban thường vụ HĐGX sắp xếp sau. Tân Ban thường vụ HĐGX nhiệm kỳ 2020 - 2024 sẽ nhậm chức vào ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống ngày 31 tháng 5 năm 2020.

           Biên bản kiểm phiếu được lập thành 03 bản:  Trình  Quý Cha quản xứ, Thường vụ Hội đồng Giáo xứ báo cáo giữa cộng đoàn và lưu hồ sơ Bầu cử Hội đồng giáo xứ.

          Biên bản kết thúc vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 17 tháng 05 năm 2020

 

TM. BAN GIÁM SÁT 
Trần Văn Minh   
          
TM. BAN KIỂM PHIẾU

Trần Văn Mỹ   
              
THƯ KÝ BAN BẦU CỬ 

Đậu Qang mỹ

TM. BAN BẦU CỬ 
Trưởng ban Trần Minh Thanh

 

KHÁN
LMQX Gioan Bùi Quang Đạo

 

Tác giả bài viết: BBT - Trang Tin GXCS

Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây