LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 9.2020

Thứ ba - 01/09/2020 08:15
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 09.2020 : Lịch có thêm phần ghi chú các Phiên Chầu MTC trong GP – Ngày mất của Quý Cha nguyên Quản xứ và những ngày lễ Bổn mạng của các Ban Ngành trong Giáo xứ.
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 9.2020
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 9.2020

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 09-2020 CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG

A10


Cầu cho mọi người biết tôn trọng các nguồn tài nguyên của hành tinh : Xin cho các nguồn tài nguyên của hành tinh không bị huỷ hoại, nhưng được phân chia công bằng và tôn trọng.

 

01     14.7     X      Thứ Ba. 1Cr 2,10b-16; Lc 4,31-37.
                            Ngày Thế Giới cầu cho việc bảo tồn thiên nhiên.

02     15        X      Thứ Tư. Ngày Quốc Khánh. Cầu cho Tổ Quốc.
                            1Cr 3,1-9; Lc 4,38-44.

03     16       Tr      Thứ Năm đầu tháng. Thánh Grêgôriô cả, giáo hoàng,
                             tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 
1Cr 3,18-23; Lc 5,1-11.

04     17        X     Thứ Sáu đầu tháng. 1Cr 4,1-5; Lc 5,33-39.

05     18    X   Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Têrêsa Calcutta. Nữ tu (Tr).
                   1Cr 4,
6b-15; Lc 6,1-5 (hoặc bài đọc về Lễ Thánh Têrêsa Calcutta:
                    Is 58,6-11; Mt 25,31-46)
Bổn mạng  : Cộng đoàn NVBH Êa Na (KĐT phong Êa Na)
Xin cầu nguyện cho Cha Pet. Trần Anh Kim (+1989)

06    19      X   CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN.
                       Ed 33,7-9; Tv 94,1-2.6-7.8-9;Rm 13,8-10;  Mt 18,15-20.
CMTC:  Giáo xứ Thuận Hòa (CT).
* Các giáo họ:  Tân Điền (Gx. Tân Lập - ĐX); Suối Minh (Gx. Long Điền - PL);
Nhơn Lý (Gx. Phước Quả - PL).

07     20       X      Thứ Hai. 1Cr 5,1-8; Lc 6,6-11.
                            Tiết khí: Bạch lộ (nắng nhạt).

08     21      Tr      Thứ Ba. SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA. Lễ kính.
                         Mk 5,1-4a (hay Rm 8,28-30); Mt 1,1-16.18-23 (hay Mt 1,18-23)
Bổn mạng các cộng đoàn : Phaolô Kim NVHB; Thiên Đăng - NVHB (Vinh An); Tiền Tập Viện NVHB; Bùi Phát - Mến Thánh Giá Phan Thiết; Phước Tín  - MTG Phan Thiết; Mai Hạnh - Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn (Hòa An); Xuân Kỳ - Thừa Sai Bác Ái Vinh (Xuân Hòa); Đa Minh Thánh Tâm (Thuận Hiếu).

09     22        X      Thứ Tư. Thánh Phêrô Claver, linh mục (Tr).
                             1Cr 7,25-31; Lc 6,20-26.
Bổn mạng  : Cộng đoàn MTG Tân Việt (Bù Đăng).

10    23        X     Thứ Năm. 1Cr 8,1b-7.11-13; Lc 6,27-38.

11    24        X      Thứ Sáu. 1Cr 9,16-19.22b-27; Lc 6,39-42.
Bổn mạng Cộng đoàn Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn – Hòa Nam (Hòa Nam).

12    25         X        Thứ Bảy. Danh Thánh Đức Maria (Tr).
                              1Cr 10,14-22; Lc 6,43-49. (hay lễ về Đức Mẹ: Gl 4,4-7 [Ep 1,3-6];  Lc 1,39-47).

13    26         X        CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN.
                             Hc 27,3328,9; Tv 102,1-2.3-4.9-10.11-12; Rm 14,7-9;  Mt 18,21-35.
                              
(Không cử hành lễ Thánh Gioan Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).
CMTC:  * Giáo xứ Hòa Nam (MT).
* Các giáo họ:  Sơn Giang (Gx. Nhơn Hòa - PL); Thanh Lâm (Gx. Vinh An - ĐM);  Trung Kiên (Gx. Phú Văn – PL).

14     27       Đ       Thứ Hai. SUY TÔN THÁNH GIÁ. Lễ kính.
                                Ds 21,4b-9 (hay Pl 2,6-11); Ga 3,13-17.
Bổn mạng Cộng đoàn MTG Nha Trang - Vinh Đức (GX. Vinh Đức).
Xin cầu nguyện cho cha GB. Nguyễn Quang Diệu (+1976).

15    28         Tr      Thứ Ba. Đức Mẹ Sầu Bi. Lễ nhớ.
                                Dt 5,7-9; Ga 19,25-27 (hay Lc 2,33-35).
Bổn mạng giáo xứ Châu Ninh (PL)

16    29         Đ        Thứ Tư. Thánh Cornêliô, giáo hoàng, tử đạo,
                             và thánh Cyprianô,  
giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. 1Cr 12,3113,13; Lc 7,31-35.
Kỷ niệm 27 năm linh mục
Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận.

17    1.8        X      Thứ Năm. Thánh Robertô Bellarminô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). 1Cr 15,1-11; Lc 7,36-50.

18     2          X       Thứ Sáu. 1Cr 15,12-20; Lc 8,1-3.

19     3        X       Thứ Bảy. Thánh Januariô, giám mục, tử đạo (Đ). 1Cr 15,35-37.42-49; Lc 8,4-15.

20     4          X        CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN.
                        Is 55,6-9;  Tv 144,2-3.8-9.17-18; Pl 1,20c-24.27a;  Mt 20,1-16a.
(Không cử hành lễ Thánh Anrê Kim Têgon, Phaolô Chong Hasang và các bạn, tử đạo).
CMTC:  Các giáo xứ:  Công Chính (BH); An Bình (PL).

21     5          Đ  Thứ Hai. THÁNH MATTHÊÔ, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính.
                        Eph 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13.
Bổn mạng: * Cộng đoàn Hồng Ân, NVHB - Gx. Thánh Tâm.

22     6          X        Thứ Ba. Cn 21,1-6.10-13; Lc 8,19-21.
                              Tiết khí: Thu phân (giữa thu).

23     7          Tr       Thứ Tư. Thánh Piô Pietrelcina, linh mục.
                                Lễ nhớ. Cn 30,5-9; Lc 9,1-6.

                               (Được tuyên thánh ngày 16.06.2002)
Xin cầu nguyện cho Đức Cố Giám mục Giuse Trịnh Chính Trực (+2011).

24     8          X        Thứ Năm. Gv 1,2-11; Lc 9,7-9.

25     9  X        Thứ Sáu. Gv 3,1-11; Lc 9,18-22.
Kỷ niệm 06 năm linh mục quý cha:
Phaolô Lưu Văn Phan; Antôn Dương Văn Thảo; GB. Nguyễn Quốc Thuần; GB. Trần Vinh;

26    10         X       Thứ Bảy. Thánh Cosma và thánh Đamianô, tử đạo (Đ). Gv 11,912,8; Lc 9,43b-45.

27    11         X        CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN.
                             Ed 18,25-28;  Tv 24,4-5.6-7.8-9; Pl 2,1-11 (hay Pl 2,1-5);  Mt 21,28-32.
                           (Không cử hành lễ Thánh Vinh Sơn Phaolô, linh mục. Lễ nhớ).
CMTC:  Các giáo xứ:  Vinh Phước (BH); Phúc Lộc (ĐM); Thống Nhất (ĐX); Thuận Phúc (CT).
Bổn mạng:
* Đức Cha Giáo Phận.
* Giáo họ Thiện Tâm (Gx. Thiên Ân – GN).
* Các cộng đoàn: Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn - Đồng Tâm (Đồng Xoài); Xã Đoài - MTG Bà Rịa (Xã Đoài). Cộng đoàn MTG - ĐL (Xã Đoài -ĐM).

28    12       X     Thứ Hai. Thánh Venceslaô, tử đạo (Đ). Thánh Laurentô Ruiz                              và các bạn tử đạo (Đ). G 1,6-22;  Lc 9,46-50.

29    13         Tr       Thứ Ba. CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICHAEL, GABRIEL, RAPHAEL, Lễ kính. BỔN MẠNG BAN LỄ SINH
                           Đn 7,9-10.13-14 (hay Kh 12,7-12a); Ga 1,47-51.
Bổn mạng:
* Các cộng đoàn:  Lasan I - BMT; Đồng Tâm (Đồng Xoài).

30    14         Tr     Thứ Tư. Thánh Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ Nhớ. G 9,1-12.14-16;  Lc 9,57-62.

Tác giả bài viết: BBT Trang tin GXCS

Nguồn tin: BPT–Gp BMT

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây