CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH NĂM 2024

Chủ nhật - 17/03/2024 05:58
BTV HĐGX Thông báo chương trình Phụng vụ Tuần Thánh và Lễ Phục Sinh năm 2024:
CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH NĂM 2024

 

Giáo Phận Ban Mê Thuột
Giáo Xứ Châu Sơn

CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH NĂM 2024

 

CÁC NGÀY ĐẦU TUẦN THÁNH

 

Capture0


CHÚA NHẬT LỄ LÁ:

 chiều Thứ bảy ngày 23.03.2024 Thánh Lễ dành cho giới Trẻ

18g00 Thánh Lễ:  có làm phép lá
-Dẫn lễ  - Đọc sách Thánh  – Lời Nguyện Tín Hữu: Đoàn Thanh Niên
- Ca Đoàn Cêcilia

-Đọc bài Thương Khó với Cha Chủ tế: Ban Giáo Lý

5g15: Chúa Nhật ngày 24.03.2024 Tưởng niệm cuộc Thương Khó Chúa Giêsu
Cộng đoàn tập trung trước Nhà Thờ, Cha chủ tế làm phép lá sau đó rước vào Nhà Thờ
-Dẫn lễ: Giáo họ Gioan Baotixita
-Giúp lễ: Lễ sinh lớn
-Hát lễ: Ca đoàn Anna
-Đọc sách: GH Antôn 
-Lời Nguyện Tín Hữu: BTV HĐGX

-Đọc bài Thương Khó với Cha Chủ Tế: BTV/HĐGX

THÁNH LỄ II: Cộng đoàn Thiếu Nhi

7g30 Thánh Lễ: Có làm phép lá

-Dẫn lễ - Đọc sách Thánh – Đọc bài Thương Khó với Cha Chủ Tế:   Đoàn Thiếu Nhi

THÁNH LỄ III: Cộng đoàn Anh Em Sắc Tộc

 9g00  Thánh Lễ: có làm phép lá

-Dẫn lễ -  Đọc sách - Lời Nguyện Tín Hữu - Đọc bài Thương khó với Cha Chủ Tế - Ban LBTM

CHIỀU:     16g00  Chầu Mình Thánh

THỨ HAI TUẦN THÁNH:  Ngày 25.03.2024

Sáng:  4g45   Thánh Lễ
Tối: 19g30 Ngắm Đường Thánh Giá:  Đoàn Thiếu Nhi phụ trách

THỨ BA TUẦN THÁNH:  Ngày 26.03.2024

Sáng: 4g45   Thánh Lễ
Tối: 19g30   Ngắm Đường Thánh Giá: Đoàn Thanh Niên phụ trách

THỨ TƯ TUẦN THÁNH:  Ngày 27.03.2024

Sáng:  4g45  Thánh Lễ
Tối: 19g30  Ngắm Đường Thánh Giá: Đoàn Thanh Tráng Niên phụ trách

TAM NHẬT VƯỢT QUA
 

Capture


THỨ NĂM TUẦN THÁNH:  Ngày 28.03.2024

SÁNG:   4g30   Ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Giêsu
Ngắm & Áp Ngắm: Hai Giáo họ Antôn và Phêrô
Hình thức Ngắm: trống dục ( Giáo họ) – Y phục: áo dài, khăn đóng
Lưu ý:Những vị được kính Ngắm, có mặt trước 15 phút để chuẩn bị y phục tại phòng áo.

CHIỀU:  17g30   THÁNH LỄ TIỆC LY – NGHI THỨC RỬA CHÂN

Dẫn lễ: BPV Ô.Đậu Quang Đồng
Hát Lễ: Ca Đoàn Anna
Đọc sách Thánh: Đoàn Phụ Nữ
Lời Nguyện Tín Hữu: Đoàn Phụ Nữ
12 Tông Đồ: các Giáo họ: Giuse:  5 vị ; Antôn: 3 vị ; Gioan Baotixita: 2 vị; Phêrô: 2 vị
12 Tông đồ Xin có mặt lúc 17g00 để tập - Y phục: áo trắng – quần đen – cravate – sandalle

KIỆU MÌNH THÁNH CHÚA SANG BÀN THỜ CẠNH

-Lộ trình: hành lang Thánh Đường bên Nam sang hành lang bên Nữ
-Đoàn rước:  Thánh Giá (HĐGX ô.Long)
-Nến cao: Giáo họ Phêrô và Gioan Baotixita ; Trống tiểu cổ (ô.Hậu)
-BTS các Giáo họ - BCH các Đoàn Thể - Ban ngành – Hội Đạo đức – Thừa tác viên – BTVHĐGX - Quý Sœurs – 12 Tông Đồ - các em tung hoa – Phương du (phụng vụ 4 Giáo họ) - Cha Chủ Sự

Chuẩn bị:    

-Bàn Thờ Cạnh: Ban Lễ sinh & Phụng mỹ
-Ánh sáng Bàn Thờ Cạnh: Ban Kỹ thuật
-Phương du & ghế Tông Đồ: Ban Lễ sinh
-Phụ trách tung hoa: Quý Sœurs

CÁC PHIÊN CHẦU THÁNH THỂ

 

THỜI GIAN

THÀNH PHẦN

PHỤ TRÁCH

Từ đặt Mình Thánh đến 19g30

Anh em Sắc tộc

Ban Loan Báo Tin Mừng

Từ 19g30  đến  20g10

Cộng đoàn Thiếu Nhi

Đoàn Thiếu Nhi

Từ 20g10  đến  20g50

Cộng đoàn Giáo Xứ

Đoàn Tráng Niên và Phụ Nữ

Từ 20g50  đến  21g30

Hội Thánh Thể, LCTX, Legio

Thánh Thể, LCTX, Legio


Capture1


THỨ SÁU TUẦN THÁNH:  Ngày 29.03.2024

SÁNG   04g30  Ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Giêsu
-Ngắm và Áp Ngắm:  Hai Giáo họ Giuse và Gioan Baotixita
Hình thức Ngắm :  Trống dục (Giáo Họ) – Y phục: Áo dài – Khăn đóng

TRƯA:  11g00  Ngắm Rằng

-Áp ngắm: HĐGX
-Trống, chiêng: Ban Lễ sinh

Thứ I:   Ban Loan Báo Tin Mừng
Thứ II:  Ban Giáo Lý
Thứ III: Ban Lễ Sinh
Thứ IV:  Ban Xướng Kinh
Thứ V :  Thừa Tác Viên
Thứ VI:  Ban Hoa Viên
Than: Ban Thường Vụ HĐGX

 

CHIỀU: 16g30  NGHI THỨC MỞ ẢNH – HÔN CHÂN VÀ RƯỚC LỄ

-Dẫn lễ:   BPV Ô.Nguyễn Ngọc Minh
-Hát lễ:  Ca đoàn Thánh Tâm
-Đọc sách Thánh: ĐoànTráng Niên

-Hát bài Thương Khó với Cha Chủ Tế: Hai Ca viên của Ca Đoàn Thánh Tâm.
-Hôn kính Thánh Giá:  Quý Sœurs – BTV/HĐGX – Thừa Tác Viên – BTS các Giáo họ - BCH các Đoàn thể - BĐH các Ban ngành – Hội Đạo đức  (chỗ ngồi dành riêng các dãy ghế đầu hàng giữa)

TỐI:    19g30   NGẮM ĐƯỜNG THÁNH GIÁ TRỌNG THỂ

-Lộ trình: 14 chặng đường Thánh Giá quanh Nhà Thờ
- Xướng Kinh Ngắm: Ban Xướng Kinh

Chặng Thứ 1: BTV/HĐGX
Thứ 2: Đoàn Thiếu Nhi
Thứ 3: Đoàn Thanh Niên
Thứ 4: Đoàn Thanh Tráng Niên
Thứ 5: Đoàn Tráng Niên
Thứ 6: Đoàn Phụ Nữ
Thứ 7 :  Đoàn Phụ Huynh
Thứ 8  :  Ban Giáo Lý
Thứ 9 :  Ban Loan Báo Tin Mừng
Thứ 10:  Thừa Tác Viên
Thứ 11:  Ban Kỹ thuật
Thứ 12:  Ban Hoa Viên
Thứ 13:  Ban Caritas
Thứ 14:  Ban Lễ Sinh

 

Lưu ý: Đơn vị được kính vác Thánh Giá xin cử 2 vị (Nam: áo trắng + cravate – Nữ: áo dài) Tập trung trước Nhà Thờ và cùng đi theo lộ trình Ngắm Đường Thánh Giá
 

Capture2

 

THỨ BẢY TUẦN THÁNH:  Ngày 30.03.2024

Sáng:   4g30  NGẮM BẢY SỰ THƯƠNG KHÓ ĐỨC MẸ

-Ngắm và áp ngắm Đoàn Phụ Nữ
-Trống Chiêng: Ban lễ sinh

Tối: 20g00  THÁNH LỄ VỌNG PHỤC SINH

Làm phép lửa: Trước tiền sảnh Nhà Thờ
-Dẫn lễ: BPV Ông Trần Ngọc Hạnh 
-Hát lễ:  Ca đoàn Cêcilia
-Công bố Tin Mừng Phục Sinh: Cha phó Phaolô
Đọc sách Thánh: 
-Bài thứ 1: St 1,1 – 2,2 : Giáo họ Giuse
-Bài thứ 3: Xh 14,15 – 15,1a: Giáo họ Antôn
-Bài thứ 7: Ed 36.16 – 17a.18-28: Giáo họ Gioan Baotixita
-Bài Thánh Thư: Rom 6,3 – 11: Giáo họ  Phêrô
 

Capture3


CHÚA NHẬT PHỤC SINH:  Ngày 31.03.2024

Sáng:   5g30  Thánh Lễ I

Nhạc kèn: Đội kèn Giáo Xứ
Dẫn lễ: Giáo họ Phê rô
Đọc sách Thánh: HĐGX  Ô.Thiện  –  Bà Thao

Lời Nguyện Tín Hữu: BTV HĐGX

7g30    THÁNH LỄ II: CỘNG ĐOÀN THIẾU NHI

Dẫn lễ  -  Đọc sách Thánh  -  Lời Nguyện Tín Hữu:  Đoàn Thiếu Nhi

9g00   THÁNH LỄ III:  CỘNG ĐOÀN ANH EM SẮC TỘC

 Dẫn lễ - Đọc sách Thánh - Lời Nguyện Tín Hữu:  Ban Loan Báo Tin Mừng

Chiều:  Không có Chầu Thánh Thể

«Chúa Kitô một khi từ cõi chết sống lại, Người không chết nữa» (Rm 6,9)

                                                                                                                         

Giáo Xứ Châu Sơn, ngày 20 tháng 1 năm 2024

TM. BTV/HĐGX
 CHỦ TỊCH
GBTrn Thanh Hip

Tác giả bài viết: BTV HĐGX

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây