THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH NĂM 2021

Chủ nhật - 14/03/2021 10:00
Ban Thường vụ HĐGX thông báo chương trình phụng vụ Tuần Thánh năm 2021 như sau:
gx chau son
gx chau son


CÁC NGÀY ĐẦU TUẦN THÁNH


CHÚA NHẬT LỄ LÁ Ngày 28/03/2021 Tưởng niệm Cuộc Thương Khó của Chúa.
*Sáng

04g30: chuông hiệu I
05g00: chuông hiệu II
05g15 : Cộng đoàn tập trung trước Nhà thờ, Cha Chủ tế làm Phép lá, sau đó rước lá vào nhà thờ.
*05g30 : THÁNH LỄ
Dẫn lễ : Giáo họ Giuse
Hát lễ: Ca đoàn Cêcilia
Giúp lễ : Lễ sinh lớn
Đọc sách Thánh: Giáo họ Antôn Lời nguyện tín hữu : HĐGX Bà Thao.

*Sáng THÁNH LỄ II Dành cho Thiếu nhi, có làm Phép lá.

06g30: chuông hiệu I
07g00: chuông hiệu II
07g30: THÁNH LỄ II
Dẫn lễ, hát lễ, đọc sách, Lời nguyện tín hữu: Đoàn Thiếu nhi

*Sáng 09g00 THÁNH LỄ III : Dành cho Cộng đoàn Anh em Sắc tộc, có làm Phép lá.

*Chiều 15g00 CHẦU MÌNH THÁNH CHÚA

*Chiều 17g30 THÁNH LỄ IV

+ Đọc bài Thương khó với Cha Chủ tế
Thánh lễ chiều thứ bảy 27/03/2021: Ban Giáo lý.
Thánh lễ I Chúa nhật : HĐGX
Thánh lễ II Đoàn Thiếu nhi : Đoàn Thiếu nhi
Thánh lễ III Cộng đoàn AE Sắc tộc: Ban Loan báo Tin mừng
Thánh lễ IV : Cộng đoàn LCTX.

THỨ HAI TUẦN THÁNH Ngày 29/03/2021
-Sáng 04g45 : Thánh lễ
-Tối 19g30 : Ngắm Đàng Thánh giá do Đoàn Thiếu nhi phụ trách.

THỨ BA TUẦN THÁNH Ngày 30/03/2021
-Sáng 04g45 : Thánh lễ
-Tối 19g30 : Ngắm Đàng Thánh giá do Đoàn Thanh niên phụ trách.

THỨ TƯ TUẦN THÁNH Ngày 31/03/2021
-Sáng 04g45 : Thánh lễ
-Tối 19g30 : Ngắm Đàng Thánh giá do Đoàn Thanh Tráng niên phụ trách.

 

TAM NHẬT VƯỢT QUA


THỨ NĂM TUẦN THÁNH Ngày 01/04/2021
Sáng 04g30 : Ngắm 15 sự Thương Khó
Ngắm & áp ngắm : Các Giáo họ Giuse và Gioan Baotixita.
Hình thức ngắm : Trống dục - Y phục áo dài, khăn đóng
Lưu ý: + Những vị được kính ngắm, có mặt trước15 phút để chuẩn bị y phục tại phòng áo.
+ Áp ngắm : Áo dài, khăn đóng

Chiều 17g30 : THÁNH LỄ TIỆC LY – NGHI THỨC RỬA CHÂN
Dẫn lễ : Ban Phụng vụ Ông Đậu Quang Đồng
Hát lễ : Ca đoàn Anna
Đọc sách Thánh : Đoàn Phụ nữ -
Lời nguyện tín hữu: Đoàn Phụ nữ
12 Tông đồ Quý Giáo họ: GH Giuse : 5 vị ; GH Antôn : 3 vị; GH Gioan BT: 2 vị; GH Phê rô : 2 vị. Xin có mặt lúc 17g00 để tập - Áo trắng, Cravatte, Xăngđan.

KIỆU MÌNH THÁNH CHÚA SANG BÀN THỜ CẠNH
-Lộ trình : Hành lang Thánh đường từ Nam giới sang Nữ giới
-Đội hình : Thánh giá : HĐGX Ô.Long
-Nến cao : Giáo họ Phêrô & Gioan BT
-Trống tiểu cổ: Ông Hậu
-Thứ tự: BTS các Giáo họ BCH các Đoàn thể Ban ngành Hội Đạo đức Thừa Tác viên Ban Thường vụ HĐGX Quý Tu sĩ 12 Tông đồ Các em tung hoa Phương du Mình Thánh Chúa (Phụng vụ 4 Giáo họ) Cha chủ sự.
*Chuẩn bị :
Bàn thờ cạnh : Ban Phụng mỹ & Ban Lễ sinh
Phương du & ghế Tông đồ : Ban Lễ sinh
Ánh sáng Bàn thờ cạnh : Ban Kỹ thuật
Phụ trách tung hoa : Quý Soeurs

 

CÁC PHIÊN CHẦU THÁNH THỂ

 

GIỜ

THÀNH PHẦN

PHỤ TRÁCH

Từ đặt Mình Thánh Chúa đến 19g30

Anh em Sắc tộc

Ban Loan báo Tin mừng

Từ 19g30 đến 20g10

Thiếu nhi

Đoàn Thiếu nhi

Từ 20g10 đến 20g50

Cộng đoàn giáo xứ

Đoàn Tráng niên & Đ.Phụ nữ

Từ 20g50 đến 21g30

Hiệp hội Thánh Thể+ cộng đoàn LCTX + Hội LEGIO

Hiệp hội Thánh Thể+ cộng đoàn LCTX + Hội LEGIO

 

THỨ SÁU TUẦN THÁNH Ngày 02.04.2021

*Sáng 04g30 : NGẮM 15 SỰ THƯƠNG KHÓ
Ngắm và Áp ngắm : Các Giáo họ Antôn & Phêrô.

*Trưa 11g00 : NGẮM RẰNG
Áp ngắm : HĐGX
Trống, Chiêng: Ban Lễ sinh
+ Thứ 1: Ban Giáo lý
+ Thứ 2 : Ban Xướng kinh
+ Thứ 3 : Ban Loan báo tin mừng
+ Thứ 4 : Ban Caritas
+ Thứ 5: Thừa tác viên
+ Thứ 6: Ban Lễ sinh
+ THAN : Ban Thường vụ HĐGX


*Chiều 16g30 NGHI THỨC MỞ ẢNH – HÔN CHÂN VÀ RƯỚC LỄ
-Dẫn : Ban Phụng vụ Ông Nguyễn Ngọc Minh
-Ca đoàn: Thánh Tâm
-Đọc sách Thánh : Đoàn Tráng niên
-Hát Bài ca Thương Khó với Cha Chủ tế: Hai ca viên Ca đoàn Thánh Tâm.
*Hôn Kính Thánh giá: Quý Tu sĩ BTV/HĐGX Thừa Tác viên BTS các Giáo họ BCH các Đoàn thể BĐH các Ban ngành Hội Đạo đức ( Chỗ ngồi dành riêng các dãy ghế đầu, hàng giữa).

*Tối 19g30 NGẮM ĐÀNG THÁNH GIÁ TRỌNG THỂ
-Lộ trình : 14 chặng Thánh giá chung quanh nhà thờ
-Xướng Kinh ngắm : Bà Bình & Bà Xuân


-Chặng thứ 01 : HĐGX
-Chặng thứ 02 : Đoàn Thiếu nhi
-Chặng thứ 03: Đoàn Thanh niên
-Chặng thứ 04: Đoàn Thanh Tráng niên
-Chặng thứ 05: Đoàn Tráng niên
-Chặng thứ 06: Đoàn Phụ nữ
-Chặng thứ 07: Đoàn Phụ huynh
-Chặng thứ 08: Ban Giáo lý
-Chặng thứ 09 : Ban Lễ sinh
-Chặng thứ 10: Ban Kỹ thuật
-Chặng thứ 11: Thừa Tác viên
-Chặng thứ 12: Ban Loan báo Tin mừng
-Chặng thứ 13: Ban Hoa viên
-Chặng thứ 14: Ban Caritas


*Lưu ý: Đơn vị được Kính vác Thánh giá xin cử 02 vị - Đồng phục áo trắng Cravatte, Nữ áo dài.
Tập trung trước Nhà thờ và cùng đi theo lộ trình ngắm đàng Thánh giá.

THỨ BẢY TUẦN THÁNH Ngày 03.04.2021

*Sáng 04g30 NGẮM 7 SỰ THƯƠNG KHÓ ĐỨC MẸ
-Ngắm & Áp ngắm: Đoàn Phụ nữ - Trống chiêng: Ban Lễ sinh

*Tối 20g00 THÁNH LỄ VỌNG PHỤC SINH
-Dẫn lễ :Ban Phụng vụ Ông Trần Ngọc Hạnh
-Hát lễ: Ca đoàn Cêcilia
-Exultet: HĐGX Ông ….
-Đọc sách Thánh :
-Bài đọc số 1 St 1,1 – 2,2: Giáo họ Antôn
-Bài đọc số 3 Xh 14,15 – 15,1a: Giáo họ Giuse
-Bài đọc số 7 Ed 36,16 – 17a,18-28 : Giáo họ Gioan BT
-Bài Thánh thư Rm 6,3 – 11: Giáo họ Phêrô

CHÚA NHẬT PHỤC SINH - ngày 04.04.2021

*Sáng 05g30 THÁNH LỄ I ( Dành cho người lớn )
-Dẫn lễ : Giáo họ Phêrô
-Hát lễ : Ca đoàn Thánh Tâm & Anna
-Nhạc kèn : Đội kèn Giáo xứ
-Đọc sách Thánh : HĐGX Ông Thiện & Ô Hợi
-Lời nguyện tín hữu : HĐGX Ông Hiệp

*Sáng 7g30 THÁNH LỄ II ( dành cho Thiếu nhi )

-Dẫn lễ, hát lễ, đọc sách: Đoàn Thiếu nhi

*Sáng 09g00 THÁNH LỄ III ( Dành cho Cộng đoàn AE Sắc tộc )

-Ban Loan báo tin mừng

*Chiều : Không có Chầu Thánh thể và không có thánh lễ chiều.

Giáo xứ Châu Sơn, ngày 22.1.2021
TM/BTV HĐGX, PCT Nội vụ GB Trần Thanh Hiệp

Tác giả bài viết: BTV HĐGX

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây