CHIA SẺ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN

Thứ năm - 23/06/2022 19:29
Phụng vụ Lời Chúa tuần lễ thứ 13 thường niên mời gọi các tín hữu hãy hướng tới những phút giây hiện tại, để sống ơn gọi cách đúng đắn, thực thi bổn phận trong ơn gọi đó có ý nghĩa hơn, đừng dừng lại nơi lời sai đi hay những nghi thức bên ngoài, nhưng hãy tập chú vào mục đích của ơn gọi Thiên Chúa muốn tôi làm gì, sống như thế nào và phục vụ ra sao cho phù hợp với điểm đến cuối cùng của cuộc đời.
CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN
CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊNTin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (Lc 9, 51-62)

 

Vì gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này, Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem, và sai những người đưa tin đi trước Người. Những người này lên đường vào một làng Samaria để chuẩn bị mọi sự cho Người. Nhưng ở đó người ta không đón tiếp Người, bởi Người đi lên Giêrusalem. Thấy vậy, hai môn đệ Giacôbê và Gioan thưa Người rằng: "Lạy Thầy, Thầy muốn chúng con khiến lửa bởi trời xuống thiêu huỷ chúng không?" Nhưng Người quay lại, quở trách các ông rằng: "Các con không biết thần trí nào xúi giục mình. Con Người đến, không phải để giết, nhưng để cứu chữa người ta". Và các Ngài đi tới một làng khác.

Ðang khi đi đường có kẻ thưa Người rằng: "Dù Thầy đi đâu tôi cũng sẽ theo Thầy". Chúa Giêsu bảo người ấy rằng: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ gối đầu". Người bảo một kẻ khác rằng: "Hãy theo Ta". Người ấy thưa: "Xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã". Nhưng Người đáp: "Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết; phần con, hãy đi rao giảng Nước Thiên Chúa". Một người khác thưa Người rằng: "Lạy Thầy, tôi sẽ theo Thầy, nhưng cho phép tôi về từ giã gia đình trước đã". Nhưng Chúa Giêsu đáp: "Ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng, thì không xứng đáng với Nước Thiên Chúa".

 

Suy niệm

 

Trong triết học phương đông, người ta định nghĩa cuộc sống của con người chỉ gồm tóm trong ba ngày: ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai. Ngày hôm qua là quá khứ, trong đó có những thành công và thất bại, có đau khổ và hạnh phúc, tất cả là kinh nghiệm quý báu và cũng là hành trang để bước vào ngày sống hôm nay. Ngày hôm nay là những phút giây hiện tại mỗi người đang sống, không ai muốn mình đau khổ hay thất bại, không ai đợi chờ bất an và nước mắt, nhưng luôn mong cho ngày hôm nay được bình an, được may mắn và thành công. Do đó, nếu sống tốt ngày hôm qua thì hôm nay bạn sẽ có nhiều niềm vui làm việc tốt, để bước vào tương lai cách tự tin và mạnh dạn, để làm việc hiệu quả hơn. Phụng vụ Lời Chúa tuần lễ thứ 13 thường niên mời gọi các tín hữu hãy hướng tới những phút giây hiện tại, để sống ơn gọi cách đúng đắn, thực thi bổn phận trong ơn gọi đó có ý nghĩa hơn, đừng dừng lại nơi lời sai đi hay những nghi thức bên ngoài, nhưng hãy tập chú vào mục đích của ơn gọi Thiên Chúa muốn tôi làm gì, sống như thế nào và phục vụ ra sao cho phù hợp với điểm đến cuối cùng của cuộc đời.

 

Câu chuyện sách các Vua kể lại trong bài đọc 1 về ơn gọi của tiên tri Ê-li-sê, người học trò của tiên tri Ê-li-a. Giave Thiên Chúa chọn Ê-li-sê như người kế nhiệm ơn gọi của Ê-li-a, sau khi được chọn, Ê-li-sê nhận ra câu chuyện cuộc đời từ nay sẽ chuyển sang một hành trình mới. ơn gọi tiên tri rất cao quý đối với Ê-li-sê, do đó ông đã từ bỏ tất cả, ngay cả đôi bò ông đang cày ruộng và các dụng cụ khác, để lên đường theo thầy Ê-li-a trong vai trò là một tiên tri: “Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Ê-li-a rằng: "Ê-li-sê, con ông Sa-phát, người Abel-Mê-hu-la, ngươi hãy xức dầu phong y làm tiên tri thế ngươi". Ê-li-a ra đi tìm gặp Ê-li-sê con ông Sa-phát, đang cày ruộng với mười hai cặp bò, chính ông đang dẫn cày cặp thứ mười hai. Khi Ê-li-a đến trước ông, thì đặt áo choàng mình trên ông. Lập tức ông bỏ bò lại và chạy theo Êlia mà nói rằng: "Tôi xin đi hôn cha mẹ tôi, rồi tôi theo ngài". Ê-li-a nói với ông: "Ngươi đi đi, rồi trở lại, ta có làm gì ngươi đâu?" Ê-lis-ê rời Ê-li-a, rồi bắt một đôi bò làm thịt, lấy cày làm củi đốt quay thịt cho dân ăn. Ðoạn ông đi theo làm đầy tớ Ê-li-a”. xác định cuộc đời của mình từ ngày mai không phải là việc đồng áng, mà là tiên tri của Thiên Chúa, ông đã từ bỏ tất cả, ngay cả phương tiện làm việc, tất cả dành cho ơn gọi đặc biệt của mình là người của Thiên Chúa, là tiên tri. Ông đã sống ơn gọi của mình thật viên mãn, hết tình, hết mình và hết bổn phận của một tiên tri.

 

Ơn gọi của thánh Phaolo quả thực là một điều kỳ diệu, từ một người tìm bắt các môn đệ của Đức Giesu, thánh nhân đã trở thành một vị tông đồ dành riêng cho dân ngoại, ngài đã từ bỏ quá khứ hào hùng với những địa vị và danh xưng thật sang trọng, để trở nên một người rốt hết, một người con đẻ non của Thiên Chúa, vì thế, khi hướng dẫn cho con cái thành Galata, ngài luôn nhắc họ hãy ý thức ơn gọi cao quý của mình là gì, để sống vẹn toàn, đừng cậy dựa vào của cải, địa vị hay danh vọng thế gian: “Hỡi anh em, anh em được tự do, nhưng đừng cậy dựa vào  tự do mà sống theo xác thịt; trái lại, anh em hãy lấy bác ái của Thánh Thần mà phục vụ lẫn nhau. Vì chưng, tất cả lề luật tóm lại trong lời này: "Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi". Thiên Chúa tôn trọng sự tự do của con người khi mời gọi con người cộng tác, Ngài chỉ mong nơi con người một lời đáp trả thật quảng đại, để họ được nên thánh trong bổn phận và ơn gọi của mình. Với kinh nghiệm cuộc đời của mình, thánh nhân còn nhắn gởi chúng ta hôm nay hãy lấy tinh thần bác ái của Thánh Thần mà phục vụ và xây dựng Giáo hội của Thiên Chúa.

 

Cùng đồng hành với Thầy trên chuyến đi về Giê-ru-sa-lem, các môn đệ thấy khó chịu khi có những làng mạc không tiếp đón Thầy. không hài lòng với thái độ thờ ơ, các ông xin Thầy loại trừ những nơi nào có thái độ bất kính khi từ chối sự hiện diện của Con Thiên Chúa. Đức Giesu đã giải thích cho họ về sứ vụ của Ngài không phải để tiêu diệt nhưng là để cứu sống: “Vì gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này, Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem, và sai những người đưa tin đi trước Người. Những người này lên đường vào một làng Samaria để chuẩn bị mọi sự cho Người. Nhưng ở đó người ta không đón tiếp Người, bởi Người đi lên Giêrusalem. Thấy vậy, hai môn đệ Giacôbê và Gioan thưa Người rằng: "Lạy Thầy, Thầy muốn chúng con khiến lửa bởi trời xuống thiêu huỷ chúng không?" Nhưng Người quay lại, quở trách các ông rằng: "Các con không biết thần trí nào xúi giục mình. Con Người đến, không phải để giết, nhưng để cứu chữa người ta". Đức Giesu giải thích cho các ông hiểu hơn về ơn gọi của Ngài, đó là cứu sống chứ không phải giết chết. Mục đích tối hậu của Đấng Cứu Thế là cứu độ con người, Ngài muốn mời con người tiếp nối sứ vụ đó, để con người qua mọi thời sẽ được sống trong ngôi nhà của Thiên Chúa tình yêu.

 

Khi tin nhận Thiên Chúa là gia nghiệp cuộc đời của mình, người tín hữu được mời chọn một con đường cho hành trình đức tin, mỗi con đường là một ơn gọi: ơn gọi hôn nhân, ơn gọi Tu sĩ, ơn gọi Giáo sĩ, ơn gọi truyền giáo. Mỗi ơn gọi có một lời sai đi và có sứ vụ để thực hiện trong suốt hành trình. Lời sai đi như xác nhận điểm đến của đời phục vụ là đâu và bắt đầu từ đây, người môn đệ đó sẽ sống ơn gọi đó trong niềm tin vào một Thiên Chúa, luôn làm việc trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần qua giáo huấn của Giáo hội, họ sẽ không làm việc theo kế hoạch của thế gian hay của bản thân họ, nhưng là kế hoạch của Thiên Chúa. Còn sứ vụ là linh đạo của mỗi ơn gọi được chọn. Là ơn gọi hôn nhân, họ được mời gọi sống sứ vụ loan báo tin mừng trong môi trường gia đình, với bổn phận làm chồng, làm vợ, làm cha, làm mẹ và làm con như thế nào. Là Tu sĩ hay Giáo sĩ, sứ vụ của họ là phục vụ Thiên Chúa trong con người theo chương trình của Giáo hội, của hội dòng, chứ không theo chương trình của thế gian hay của một cá nhân nào. Vì thế, sứ vụ luôn là mục đích tối hậu của người môn đệ Đức Giesu, khi họ mời bước theo Thầy trong ơn gọi mà họ được tự do chọn lựa.

 

Sứ vụ của Ê-li-sê hay của Ê-li-a hay của thánh Phaolo đều giống nhau vì được Thiên Chúa chọn và sai đi, cuộc đời của họ từ nay như một người thợ làm công trong các vườn nho của Thiên Chúa, nhưng hoàn cảnh, công việc và trách nhiệm thì mỗi người mỗi khác, mỗi ơn gọi mỗi khác. Các ông không lấy lời sai đi của mình làm cứu cánh, không để danh xưng của mình lấn át trách nhiệm của sứ vụ, dù cuộc đời kết thúc như thế nào, nhưng các tiên tri, các môn đệ của Đức Giesu luôn làm tròn sứ vụ của mình trong niềm tin, trong sự khiêm tốn và yêu mến Thiên Chúa. Ngày nay, người tín hữu Kito cũng tiếp nối ơn gọi các tiên tri, các Tông đồ của Đức Giesu, họ được sai đi vào giữa lòng thế giới, họ được mời gọi đến với các anh chị em, đặc biệt là những người thiếu may mắn, hay những người sống trong những hoàn cảnh đặc biệt như tuổi già, bệnh tật, mồ côi, hay bị bỏ rơi bên lề xã hội. sứ vụ của mỗi người là như thế, nhưng nhiều lúc vô tình họ lẫn lộn giữa sứ vụ và lời sai đi, lời sai đi như xác nhận khởi đầu một sứ vụ và điểm đến để làm việc, còn sứ vụ mới là mục đích của ơn gọi.

 

Được Thiên Chúa mời gọi sống những bậc sống và ơn gọi khác nhau, con người đáp trả trong sự tự do, khi bước vào hành trình một ơn gọi, Thiên Chúa muốn con người tìm thấy khuôn mặt của Ngài trong công việc và trong con người của tha nhân. Nên chăng người tín hữu hôm nay cần phân biệt rõ ràng hai yếu tố này trong cuộc đời, để ý Cha được vẹn toàn, sứ vụ được thành toàn, cần xác tín sứ vụ của mình được Thiên Chúa sai đến để làm gì, để phục vụ Thiên Chúa qua tha nhân, hay để phục vụ cho cái tôi, cho sĩ diện và uy tín của con người. Trong hành trình mỗi ơn gọi, người tín hữu cần xác định thật rõ ràng tôi là người đầy tớ vô dụng, người đầy tớ chỉ làm những việc phải làm trong vườn nho của Thiên Chúa, những việc của người thợ gặt trên cánh đồng truyền giáo bao la của Thiên Chúa. Xác định được sứ vụ và tất cả cho sứ vụ,  người môn đệ Đức Giesu sẽ hết mình cho ơn gọi, hết tình cho bổn phận và hết cuộc đời cho sứ vụ được sai đi. Niềm vui của Thiên Chúa là có những người đầy tớ trung tín và khôn ngoan, có những người đầy tớ biết ý chủ và thực hiện theo ý của Ngài.

 

Lạy Chúa Giesu, Chúa đã thực hiện sứ vụ của mình khi vâng lời Chúa Cha đi vào trần gian, mỗi ngày, Chúa đều tìm ý Cha muốn để sống và chu toàn trọng trách đó, xin giúp chúng con luôn tìm thánh ý Chúa trong mỗi ơn gọi, để chúng con thi hành ý Chúa chứ không thực hiện ý con. Chúa đã vâng lời Chúa Cha cho đến chết và chết trên thập giá, xin cho chúng con hiểu được giá trị của phần thưởng cho người đầy tớ trung tín và khôn ngoan là sự sống Nước Trời, để chúng con cố gắng từng ngày và chăm chỉ làm việc trong niềm tin và lòng mến. Amen.

Tác giả bài viết: Lm Pet. Trần Bảo Ninh

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây