LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 07.2023

Thứ năm - 06/07/2023 06:15
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 07.2023 : Lịch có thêm phần ghi chú các Phiên Chầu MTC trong GP – Ngày mất của Quý Cha nguyên Quản xứ; các ngày Kỷ niệm TPLM của quý Cha có liên hệ đến Giáo xứ và, đặc biệt những ngày lễ Bổn mạng của các Ban Ngành trong Giáo xứ theo Ban Phụng vụ HĐGX.
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 07.2023
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 07.2023

THÁNG BẢY 2023

A01

                                                                                                      

Ý CẦU NGUYỆN
Cầu cho việc sống mầu nhiệm Thánh Thể.
Chúng ta hãy cầu nguyện
để người Công giáo biết đặt việc cử hành Thánh Thể
vào trung tâm đời sống của mình,
nhờ đó biến đổi các tương quan nhân loại một cách thẳm sâu,

và mở ra để gặp gỡ Thiên Chúa cùng anh chị em mình.

Trong tháng7 này Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu đặt Thánh Thể ở trung tâm cuộc sống, đừng xem việc cử hành Thánh lễ như một nghi thức phụng vụ bắt buộc nhưng hãy xem đó là một cuộc gặp gỡ với Chúa Phục Sinh.

Đức Thánh Cha lưu ý các tín hữu: “Nếu sau khi tham dự Thánh Lễ mà bạn vẫn chỉ giống như khi bắt đầu Thánh lễ, thì có gì đó không ổn.”
Bí tích Thánh Thể có sức biến đổi sâu xa : Đức Thánh Cha giải thích rằng “Thánh Thể là sự hiện diện của Chúa Giêsu, và Bí tích ấy có sức biến đổi sâu xa. Chúa Giêsu đến và phải biến đổi bạn.”
Ngài giải thích thêm: “Nơi Bí Tích Thánh Thể, Chúa Kitô hiến mình, trao ban chính mình Người cho chúng ta. Người kêu mời chúng ta để đời sống của chúng ta được Người nuôi dưỡng và chúng ta có thể nuôi dưỡng cuộc sống của anh chị em xung quanh.”
Ý cầu nguyện diễn tả điều này với hình ảnh của 3 tín hữu, vào cuối Thánh lễ, mang Mình Thánh Chúa đến cho các anh chị em nghèo khổ, bên ngoài Giáo hội, đáp lại tình yêu và sự dâng hiến bản thân mà họ đã nhận được trong bí tích Thánh Thể.
Logic của Thánh Thể : “Cử hành Thánh Thể là một cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu Phục Sinh”, nhưng đồng thời, Đức Thánh Cha nhận định, “đó là cách chúng ta mở lòng mình ra đối với thế giới như Người đã dạy chúng ta.” Và logic của Thánh Thể là Chúa Giêsu đến và trao ban cho chúng ta sức mạnh để gặp gỡ người khác, để ra khỏi chính mình và mở lòng ra để yêu thương tha nhân. Chúa dạy chúng ta rằng mục đích của cuộc sống là trao ban chính mình và điều vĩ đại nhất chính là phục vụ.
Được biến đổi bởi Chúa Giêsu Thánh Thể : Cha Frédéric Fornos, Giám đốc quốc tế của Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo hoàng, nhận xét: “Đã bao nhiêu lần chúng ta biến Thánh Lễ thành một nghi thức phụng tự, bài giảng của linh mục, hoặc rước lễ?” Và cha nhắc rằng: “Ngược lại, đó là cuộc gặp gỡ cá nhân và cộng đoàn với Chúa Phục Sinh... Và khi chúng ta để cho mình được biến đổi bởi Chúa Giêsu Kitô trong Bí Tích Thánh Thể, chúng ta trở nên giống với cách sống của Người và chúng ta sẽ muốn chia sẻ sứ mạng thương xót của Người cho thế giới.”
Theo Hồng Thủy; Vatican News

01    14.05    X     Thứ  Bảy đầu tháng. St 18,1-15; Mt 8,5-17.

02    15         X     CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN.
2V 4,8-11.14-16a; Tv 88,2-3.16-17.18-19;  Rm 6,3-4.8-11;  Mt 10,37-42.

CMTC:  * Các giáo xứ: Nghi Lập (GN); Kitô Vua (ĐM).

03    16         Đ      Thứ Hai. THÁNH TÔMA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.
Ep 2,19-22;  Tv 116,1.2 ; Ga 20,24-29.

04    17         X      Thứ Ba. Thánh nữ Êlisabeth Bồ Đào Nha (Tr). St 19,15-29; Mt 8,23-27.

05    18         X     Thứ Tư. Thánh Antôn Maria Zaccaria, linh mục (Tr). St 21,5.8-20; Mt 8,28-34.

06      19      X     Thứ Năm đầu tháng. Thánh Maria Gôretti, trinh nữ, tử đạo (Đ). St 22,1-19; Mt 9,1-8.

BỔN MẠNG CA ĐOÀN THIẾU NHI

07    20         X     Thứ Sáu đầu tháng. St 23,1-4.19;24,1-8.62-67     Mt 9,9-13.

A02

Xin cầu nguyện cho 16 Năm Ngày Mất của Cha Giuse Lê Đức Triệu
Linh mục Nhạc sĩ Hoài Đức (+2007).

Tiết khí: Tiểu thử (nóng nhẹ).

08    21         X     Thứ Bảy. St 27,1-5.15-29; Mt 9,14-17.

09    22         X     CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN.
Dcr 9,9-10; Tv 144,1-2.8-9.10-11.13cd-14;Rm 8,9.11-13;  Mt 11,25-30.
(Không cử hành lễ thánh Augustinô Zhao Rong, linh mục, và các bạn, tử đạo).

CMTC:  * Các giáo xứ: Duy Hòa (MT); Nghĩa Trung (ĐX); Vinh Tân (BH).
* Giáo họ Vinh Đức (Gx. Vinh An - ĐM).

(Thánh FRANCOIS RÉGIS CLET)
Bổn mạng: cộng đoàn Hương Sơn - Tu Hội Truyền giáo Thánh Vinh Sơn.

10    23         X      Thứ Hai. St 28,10-22a; Mt 9,18-26.

11    24         Tr     Thứ Ba. Thánh Bênêđictô, viện phụ. Lễ nhớ. St 32, 23-32; Mt 9,32-38.

Bổn mạng cộng đoàn Bênêđictô - MTG Nha Trang (Bác Ái).

Xin cầu nguyện cho Cha Giuse Lưu Thanh Kỳ (+2020).

12    25         X     Thứ Tư.  St 41,55-57;42,5-7a.17-24a; Mt 10,1-7.

Bổn mạng: * Giáo xứ Vinh Trung (GS).
* Giáo họ Tân Điền (Gx. Tân Lập - ĐX).
* Cộng đoàn Nghi Lập - MTG Tân Lập .

13    26         X      Thứ Năm. Thánh Henricô (Tr). St 44,18-21.23b-29;45,1-5    Mt 10,7-15.

14    27         X      Thứ Sáu.Thánh Camillô Lellis, linh mục (Tr). St 46,1-7.28-30; Mt 10,16-23.

15    28         Tr     Thứ Bảy. Thánh Bônaventura, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. St 49,29-32;50,15-26a    Mt 10,24-33.     

Kỷ niệm 14 năm linh mục quý cha: Phêrô Cao Tiến Hà; Phêrô Nguyễn Thái Hải; Antôn Nguyễn Văn Huynh; Giuse Phan Văn Phúc; Simon Hoàng Kim Quang; Giuse Nguyễn Vinh Quang.

16    29         X      CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN.
Is 55,10-11; Tv 64,10abcd.10e-11.12-13.14; Rm 8,18-23;  Mt 13,1-23 (hoặc Mt 13,1-9).
(Không cử hành lễ Đức Mẹ núi Carmêlô).

CMTC: * Các giáo xứ: Buôn Hô (BH); Phú Long (CT).
* Các giáo họ: Nhật Hà (Gx. Quảng Phúc - GN); Long Tân (Gx. Bù Nho - PL);  Thọ Sơn (Gx. Bù Đăng - ĐX).

ĐỨC MẸ NÚI CARMÊLÔ
Bổn mạng: * Dòng kín nữ Carmel BMT (Gx. Kim Mai).
* Cộng đoàn Ea Bar - Nữ Tỳ Thánh Thể  (Tân Lợi).

17    30         X      Thứ Hai. Xh 1,8-14.22; Mt 10,34–11,1.

Kỷ niệm: * 16 năm linh mục quý cha:  Phêrô Hoàng Khắc Dũng; Giuse Phạm Tấn Hùng; Phêrô Phạm Bá Huỳnh; GB Nguyễn Quốc Hưng; Giuse Vũ Ngọc Nguyên; Phêrô Trần Bảo NinhGB Hoàng Minh Tâm; Phêrô Nguyễn Đức Tuyên.

18    01.06    X      Thứ Ba. Xh 2,1-15a; Mt 11,20-24.

19    2           X      Thứ Tư. Xh 3,1-6.9-12; Mt 11,25-27.

20    3           X      Thứ Năm. Thánh Apôllinarê, giám mục, tử đạo (Đ). Xh 3,13-20; Mt 11,28-30.

(THÁNH NGÔN SỨ ÊLIA)
Bổn mạng cộng đoàn Thánh Êlia - Cát Minh (Gh. Kim Thành, Kim Phát).

21    4           X      Thứ Sáu. Thánh Laurensô Brinđisi, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Xh 11,10–12,14; Mt 12,1-8.

Xin cầu nguyện cho Cha Giuse Nguyễn Văn Mạnh (+1970)

A03

 

A04

ĐOÀN TRÁNG NIÊN GIÁO XỨ
MỪNG 60 NĂM XAY DỰNG TƯỢNG ĐÀI NÚI CHÚA 1963-2023

& MỪNG 33 NĂM THÀNH LẬP ĐOÀN 1990-2023

22    5           Tr     Thứ Bảy.THÁNH NỮ MARIA MAGĐALÊNA, Lễ kính. Dc 3,1-4a [2Cr 5,14-17];  Tv 62,2abc.2d-4.5-6.8-9; Ga 20,1-2.11-18.

Bổn mạng: cộng đoàn Công Chính - MTG Nha Trang.

A05


23    6           X      CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN.
NGÀY THẾ GIỚI ÔNG BÀ VÀ NGƯỜI CAO TUỔI.
Kn 12,13.16-19;  Tv 85,5-6.9-10.15-16a; Rm 8,26-27;  Mt 13,24-43(hoặc Mt 13,24-30).(Không cử hành lễ Thánh Birgitta, nữ tu).

A06

 

CMTC:  Các giáo xứ: Thiên Đăng (BH); Êa Kmar (GS).
* Cộng đoàn Vinh Sơn (Hương Sơn).

Tiết khí: Đại thử (nóng oi).

24    7           X      Thứ Hai. Thánh Sarbêliô Makhluf, linh mục. Xh 14,5-18; Mt 12,38-42.

Xin cầu nguyện cho Cha Gioan Hồ Hán Thanh (+1997)

25    8           Đ      Thứ Ba. THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.
2Cr 4,7-15; Tv 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6; Mt 20,20-28.

Bổn mạng cha Phạm Xuân Lương.

A07

 

26    9           Tr     Thứ Tư. Thánh Gioakim và thánh Anna, song thân Đức Maria. Lễ nhớ.  Xh 16,1-5.9-15; Mt 13,1-9.

BỔN MẠNG CA ĐOÀN ANNA

A08

 

GHVN: Chân phước Anrê Phú Yên (1644), thầy giảng: người chứng thứ I,  vị tử đạo tiên khởi của Giáo Hội Việt Nam.         

Bổn mạng: * Giáo xứ Êa Tân (BH).
* Cộng đoàn Anna - MTG Đà Lạt (Gx. Kim Phát).

Kỷ niệm 18 năm linh mục quý cha: FX Hoàng Văn Chương; Phêrô Đỗ Đình Dục; Giuse Phan Quảng Đại; Giuse Trần Ngọc Đại; Antôn Hồ Quang Hải; Giuse Phùng Quốc Hiếu; Vinh Sơn Mai Văn Hòa; Phêrô Nguyễn Minh Huân; GB Nguyễn Văn Liêm; FX Trần Hồng Linh; Giuse Trịnh Minh Thanh; Đa Minh Trần Đình Thăng; Đa Minh Lê Văn Thế; Phêrô Nguyễn Hùng Tiến; Giuse Bùi Văn Trường; Antôn Lê Anh Tuấn; GB Trần Thượng Uyển; Giuse Huỳnh Ngọc Vũ.

27   10          X      Thứ Năm. Xh 19,1-2.9-11.16-20b; Mt 13,10-17.

28   11          X      Thứ Sáu. Xh 20,1-17; Mt 13,18-23.

29    12         Tr    Thứ Bảy.  Thánh Nữ Martha, Maria và Ladarô, Lễ nhớ.
1Ga 4,7-16; Ga 11,19-27 [Lc 10,38-42].

Bổn mạng: Các cộng đoàn Nữ Vương Hòa Bình: Đăk Ha; Bétania Nha Trang.

30   13          X     CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN.
1V 3,5.7-12; Tv 118,57 và 72.76-77.127-128.129-130; Rm 8,28-30; Mt 13,44-52 (hoặc Mt 13,44-46).
(Không cử hành lễ Thánh Phêrô Kim Ngôn, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).

CMTC:  * Các giáo xứ:  Tình Thương (CT); Phước Sơn (PL).
* Các giáo họ: Vô Nhiễm (Gx. Kim Mai - MT); Bình Tâm (Gx. Phước Bình - PL); Thiện Tâm (Gx. Thiên Ân – GN); Nghĩa Thiên (Gx. Quảng Nhiêu – BH).

A09

 

31    14         Tr     Thứ Hai. Thánh Ignatiô Loyôla, linh mục.
Lễ nhớ. Xh 32,15-24.30-34; Mt 13,31-35.

Kỷ niệm 19 năm linh mục Cha GB Hồ Quang Lâm, CSsR.

Tác giả bài viết: BBT-Trang Tin GXCS

Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây