LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 09.2023

Thứ tư - 30/08/2023 14:48
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 09.2023 : Lịch có thêm phần ghi chú các Phiên Chầu MTC trong GP – Ngày mất của Quý Cha nguyên Quản xứ; các ngày Kỷ niệm TPLM của quý Cha có liên hệ đến Giáo xứ và, đặc biệt những ngày lễ Bổn mạng của các Ban Ngành trong Giáo xứ theo Ban Phụng vụ HĐGX.
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 09.2023
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 09.2023

THÁNG CHÍN 2023

A01

 

Ý CẦU NGUYỆN:
Cầu cho những người đang sống bên lề.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đang sống bên lề xã hội,
trong những điều kiện vô nhân đạo;
xin cho họ không bị các tổ chức bỏ qua, và không bị coi thường bao giờ.
 

Vatican News. Đức Thánh Cha mời gọi: “Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người sống ở bên lề xã hội trong những điều kiện sống không xứng với con người, để họ không bị các tổ chức bỏ rơi và không bao giờ bị loại ra ngoài”.
Sự thờ ơ, hậu quả của nền văn hóa vứt bỏ
Trong video ý cầu nguyện được Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Giáo hoàng được công bố ngày 29/8/2023, Đức Thánh Cha đã suy tư về sự thờ ơ mà nhiều người bị gạt ra ngoài lề xã hội phải chịu đựng.
Đức Thánh Cha than thở: “Một người vô gia cư chết trên đường phố sẽ không bao giờ xuất hiện trong những câu chuyện hàng đầu trên công cụ tìm kiếm hoặc các bản tin”, và tự hỏi làm sao xã hội của chúng ta lại có thể đạt đến mức độ thờ ơ như vậy. Ngài cho rằng sự thờ ơ này là xuất phát từ một “nền văn hóa vứt bỏ trong đó hàng triệu người nam nữ chẳng có giá trị gì so với của cải kinh tế.”
Do đó, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người chú ý đến những người phải đối mặt với tình trạng bị gạt ra ngoài lề xã hội, ngay cả khi đó là kết quả của “nghèo đói, nghiện ngập, bệnh tâm thần hoặc khuyết tật”. Ngài mời gọi: “Chúng ta hãy tập trung vào việc chấp nhận họ, chào đón tất cả những người cần được đón nhận”.
Nền văn hóa chào đón
Để chống lại sự thờ ơ này, Đức Thánh Cha đề cao một “nền văn hóa chào đón, cung cấp chỗ ở, mái nhà, trao tặng tình yêu, mang lại sự ấm áp cho con người”. Và ngài kết luận với lời mời mọi Kitô hữu cầu nguyện cho những người “ở bên lề xã hội đang sống trong điều kiện sống không xứng với con người”.
Theo Liên Hiệp Quốc, hơn 10% dân số toàn cầu, tương đương 700 triệu người, sống trong tình trạng nghèo đói cùng cực. 1,6 tỷ người khác sống trong điều kiện sống không đầy đủ, ngay cả ở các quốc gia phát triển.
Tổ chức Y tế Thế giới tiết lộ rằng cứ 8 người thì có 1 người bị “rối loạn tâm thần” và 16% dân số thế giới sống trong tình trạng “khuyết tật nghiêm trọng”.
Nguồn: Vatican News

01    17.07    X      Thứ Sáu đầu tháng. 1Tx 4,1-8; Mt 25,1-13.
Ngày Thế Giới cầu cho việc bảo tồn thiên nhiên.

A02

 

02    18         X      Thứ Bảy đầu tháng.
Ngày Quốc Khánh. Cầu cho Tổ Quốc. 1Tx 4,9-11; Mt 25,14-30.

03    19         X       CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN.
Gr 20,7-9; Tv 62,2abc.2d-4.5-6.8-9; Rm 12,1-2;  Mt 16,21-27.
(Không cử hành lễ Thánh Grêgôriô cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh).

CMTC : Giáo xứ Đồng Tâm (ĐX).

04    20         X      Thứ Hai. 1Tx 4,13-18; Lc 4,16-30.

05    21         X      Thứ Ba. Thánh Têrêsa Calcutta. Nữ tu (Tr). 1Tx 5,1-6.9-11; Lc 4,31-37. (hoặc bài đọc về Lễ Thánh Têrêsa Calcutta: Is 58,6-11; Mt 25,31-46)

Bổn mạng:  Các cộng đoàn: Êa Na - NVBH (Gx. Quỳnh Ngọc); Tuy Đức - NVBH (Đăk Nông);  Đức Lệ -  Mến Thánh Giá Quy Nhơn (Gx. Đức Lệ).

Kỷ niệm    19 năm linh mục Cha Phaolô Lê Văn Quyền, CSsR.

Xin cầu nguyện cho Cha Pet. Trần Anh Kim (+1989)

06    22         X      Thứ Tư. Cl 1,1-8; Lc 4,38-44.

07    23         X      Thứ Năm đầu tháng. Cl 1,9-14; Lc 5,1-11.

08    24         Tr     Thứ Sáu. SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA. Lễ kính.
Mk 5,1-4a [Rm 8,28-30]; Tv12,6ab.6cd; Mt 1,1-16.18-23 [Mt 1,18-23].

Bổn mạng: + Các cộng đoàn NVHB: Phaolô Kim; Thiên Đăng (Vinh An). Tiền Tập Viện (BMT)
+  Các cộng đoàn MTG Phan Thiết: Bùi Phát (Gx.Bùi Phát); Phước Tín (Gx.Phước Tín). +  Mai Hạnh - Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn (Hòa An); Xuân Kỳ - Thừa Sai Bác Ái Vinh (Xuân Hòa)Đa Minh Thánh Tâm (Thuận Hiếu).

Tiết khí: Bạch lộ (nắng nhạt).

09    25        X       Thứ Bảy. Thánh Phêrô Claver, lm (Tr). Cl 1,21-23; Lc 6,1-5.

Bổn mạng: Cộng đoàn Tân Việt - MTG (Bù Đăng).

10    26        X       CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN.
Ed 33,7-9; Tv 94,1-2.6-7.8-9; Rm 13,8-10;  Mt 18,15-20.

CMTC:  * Giáo xứ Thuận Hòa (CT).
* Các giáo họ:  Tân Điền (Gx. Tân Lập - ĐX); Suối Minh (Gx. Long Điền - PL);
Nhơn Lý (Gx. Phước Quả - PL).

11    27         X      Thứ Hai. Cl 1,24–2,3; Lc 6,6-11.

(Thánh Jean Gabriel Perboyre, lm, tđ).
Bổn mạng : cộng đoàn Hòa Nam - Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn (Gx. Hòa Nam).

Xin cầu nguyện cho: Cha Antôn Trương Trọng Tài (+2022).

12    28         X     Thứ Ba. Danh Thánh Đức Maria (Tr).
Cl 2,6-15; Lc 6,12-19 (hay lễ về Đức Mẹ: Gl 4,4-7 [Ep 1,3-6.11-12];  Lc 1,39-47).

13    29         Tr    Thứ Tư. Thánh Gioan Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Cl 3,1-11; Lc 6,20-26.

14    30         Đ     Thứ Năm. SUY TÔN THÁNH GIÁ. Lễ kính.
Ds 21,4b-9 [Pl 2,6-11].Tv 77,1-2.34-35.36-37.38; Ga 3,13-17.

A03


Xin cầu nguyện cho 47 Năm ngày Về Nhà Cha của Cha cố GB Nguyễn Quang Diệu (+1976).

15    01.08   Tr      Thứ Sáu. Đức Mẹ Sầu Bi. Lễ nhớ. Dt 5,7-9; Ga 19,25-27 [Lc 2,33-35].

Bổn mạng: *  Giáo xứ Châu Ninh (PL).
* Cộng đoàn Thống Nhất - Thánh Phaolô Thành Chartres (Gx. Thống Nhất).

16    2           Đ     Thứ Bảy. Thánh Cornêliô, giáo hoàng, tử đạo, và thánh Cyprianô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. 1Tm 1,15-17; Lc 6,43-49.

A04

 

Kỷ niệm 30 năm linh mục Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản.
Giám Quản Tông Tòa Giáo phận.

17    3           X     CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN.
Hc 27,3328,9; Tv 102,1-2.3-4.9-10.11-12; Rm 14,7-9;  Mt 18,21-35.
(Không cử hành lễ Thánh Robertô Bellarminô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr),  Thánh Hildegardis Bingensis, trinh nữ, TSHT (Tr)).

CMTC:  * Giáo xứ Hòa Nam (MT). * Các giáo họ:  Sơn Giang (Gx. Nhơn Hòa - PL);  Thanh Lâm (Gx. Vinh An - ĐM); Trung Kiên (Gx. Phú Văn – PL).

18    4          X      Thứ Hai. 1Tm 2,1-8; Lc 7,1-10.       

19   5           X      Thứ Ba. Thánh Januariô, giám mục, tử đạo (Đ). 1Tm 3,1-13; Lc 7,11-17.

A05

 

Xin cầu nguyện cho 03 Năm Ngày Qua đời Cha Gioan Nguyễn Sơn (2020).

20    6           Đ      Thứ Tư. Thánh Anrê Kim Têgon, Phaolô Chong Hasang và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ. 1Tm3,14-16; Lc 7,31-35.

21    7           Đ      Thứ Năm. THÁNH MATTHÊÔ, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. Ep 4,1-7.11-13; Tv 18,2-3.4-5; Mt 9,9-13.

Bổn mạng: * Cộng đoàn Hồng Ân-NVHB (Thánh Tâm)

22    8           X      Thứ Sáu. 1Tm 6,2c-12; Lc 8,1-3.

23    9          Tr      Thứ Bảy. Thánh Piô Pietrelcina, linh mục. Lễ nhớ. 1Tm 6,13-16; Lc 8,4-15.

A06

Xin cầu nguyện cho 12 Năm Ngày Về Nhà Cha của Cha Nguyên Quản xứ :  Đức Cha cố Giuse Trịnh Chính Trực (+2011).

Tiết khí: Thu phân (giữa thu).

24    10        X       CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN.
Is 55,6-9;  Tv 144,2-3.8-9.17-18;  Pl 1,20c-24.27a;  Mt 20,1-16a.

CMTC:  * Các giáo xứ:  Công Chính (BH);  An Bình (PL).
* Giáo họ Tân Lập (Gx. Kitô Vua - ĐM).

25    11         X      Thứ Hai. Er 1,1-6; Lc 8,16-18.

Kỷ niệm 09 năm linh mục quý cha: Phêrô Nguyễn Đức Cường; Phêrô Bùi Hãnh Diễn; Giuse Võ Thanh Diệu; Fx. Trần Văn Đoàn; Phêrô Y Krơn; Fx. Vũ Văn Luân; Phaolô Mai Văn Nam; Phaolô Lưu Văn Phan; GB. Nguyễn Công Phi; GB. Phạm Văn Phong; Giuse Nguyễn Văn Quang; GB. Nguyễn Ngọc Sang; Antôn Dương Văn Thảo; GB. Nguyễn Văn Thiện; Giuse Trần Xuân Thọ; GB. Nguyễn Quốc Thuần; Giuse Hoàng Quang Trí; Phêrô Trần Thanh Truyền; GB. Trần Vinh

26    12         X      Thứ Ba. Thánh Cosma và thánh Đamianô, tử đạo (Đ).
Er 6,7-8.12b.14-20; Lc 8,19-21.

27   13         Tr      Thứ . Thánh Vinh Sơn Phaolô, lm. Lễ nhớ. Er 9,5-9; Lc 9,1-6.

Bổn mạng: * Đức Cha Giám Quản Tông Tòa GP.
* Giáo họ Thiện Tâm (Gx. Thiên Ân – GN).
* Cộng đoàn: + Các cộng đoàn Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn: Ban Mê Thuột (BMT);
Đồng Tâm (Gx. Đồng Xoài). + Xã Đoài - MTG Đà Lạt (Gx. Xã Đoài); Xã Đoài - MTG Bà Rịa (Xã Đoài).

28    14         X     Thứ Năm. Thánh Venceslaô, tử đạo (Đ). Thánh Laurentô Ruiz và các bạn, tử đạo
(Đ). Kg 1,1-8; Lc 9,7-9.

A07

 

29    15         Tr    Thứ Sáu. CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICHAEL, GABRIEL, RAPHAEL.
Lễ kính. Đn 7,9-10.13-14  [Kh 12,7-12a];  Tv 137,1-2a.2bc-3.4-5;  Ga 1,47-51.

BỔN MẠNG BAN LỄ SINH

A08

 

Bổn mạng: * Các cộng đoàn: Lasan - Phan Chu Trinh (BMT); Đồng Tâm (Đồng Xoài).
* Cha:  Trần Thế Hải.

Ngày trung thu. Cầu cho thiếu nhi.  (Hc 42,15-16; 43,1-2.6-10;  Mc 10,13-16).

A09

30    16         Tr     Thứ Bảy. Thánh Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ Nhớ. Gr 2,5-9.14-15a; Lc 9,43b-45.

Tác giả bài viết: BBT-Trang Tin GXCS

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây