LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 08.2023

Thứ bảy - 05/08/2023 16:12
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 08.2023 : Lịch có thêm phần ghi chú các Phiên Chầu MTC trong GP – Ngày mất của Quý Cha nguyên Quản xứ; các ngày Kỷ niệm TPLM của quý Cha có liên hệ đến Giáo xứ và, đặc biệt những ngày lễ Bổn mạng của các Ban Ngành trong Giáo xứ theo Ban Phụng vụ HĐGX.
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 08.2023
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 08.2023

THÁNG TÁM 2023

A01

Ý CẦU NGUYỆN:
Cầu cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới
Chúng ta hãy cầu nguyện để Ngày Giới Trẻ Thế Giới ở Lisbon
sẽ giúp người trẻ sống và làm chứng cho Tin Mừng trong cuộc sống của họ.

01    15.06    Tr    Thứ Ba. Thánh Alphongsô Liguori, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Xh 33,7-11;34,5b-9.28    Mt 13,36-43.

A02

 

Xin cầu nguyện cho 10 Năm Ngày Qua đời của Cha cố Phaolô Nguyễn Công Minh (+2013)

LƯU Ý:
Từ trưa hôm nay cho đến nửa đêm ngày mai, ai viếng nhà thờ giáo xứ, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng ơn đại xá “Portiuncula”, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng). Ân xá này chỉ được hưởng một lần mà thôi. (Ench, Indulg, ấn bản 1999, concessio 33).

02    16         X     Thứ Tư. Thánh Êusêbiô Vercellêsi (Tr). Thánh Phêrô Julianô Eymard, linh mục (Tr). Xh 34,29-35; Mt 13,44-46.

03    17         X     Thứ Năm đầu tháng. Xh 40,16-21.34-38; Mt 13,47-53.

A03


Xin cầu nguyện cho 40 Năm Ngày Qua đời của Cha cố GB Trần Thanh Ngoạn (+1983)

04    18        Tr      Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Gioan Maria Vianney, linh mục. Lễ nhớ.  Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37; Mt 13,54-58.

Bổn mạng: * Cộng đoàn Vinh An - MTG Nha Trang.

A04

Xin cầu nguyện cho 33 Năm Ngày Qua đời của Đức Cố Giám mục Phêrô Nguyễn Huy Mai  (+1990).

05    19        X       Thứ Bảy đầu tháng. Cung hiến thánh đường Đức Maria (Tr).
Lv 25,1.8-17; Mt 14,1-12 (hay lễ về Đức Mẹ: Kh 21,1-5a; Lc 11,27-28).

Xin cầu nguyện cho Cha Antôn Phạm Quang Tạo (+1991).

06    20         Tr     CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN. CHÚA HIỂN DUNG. Lễ kính. Đn 7,9-10.13-14; Tv 96,1-2.5-6.9;  Mt 17,1-9.

A05


GIÁO XỨ CHÂU SƠN CHẦU MÌNH THÁNH CHÚA
CHỦ ĐỂ : THÁNH THỂ CỦNG CỐ SỰ HIỆP THÔNG

CMTC:  * Các giáo xứ: Thuận Hiếu (CT); Châu Sơn (MT); Thuận Phú (ĐX).
* Giáo họ Thanh Bình (Gx. Kitô Vua - ĐM).

07    21         X     Thứ Hai. Thánh Xystô II, giáo hoàng, và các bạn, tử đạo (Đ) và thánh Cajêtanô, linh mục (Tr). Ds 11,4b-15; Mt 14,13-21.

08    22         Tr    Thứ Ba. Thánh Đa Minh, linh mục. Lễ nhớ. Ds 12,1-13; Mt 14,22-36  (hay Mt 15,1-2.10-14).

Bổn mạng: * Giáo xứ Bùi Phát (GN)
* Cộng đoàn MTG Phan Thiết (Nhân Cơ).

* Quý cha : Phạm Sỹ Hiện; Nguyễn Quang Huy; Đức Ông Hà Duy Khâm; Nguyễn Vũ Hoàng Long; Mai Xuân Nam; Nguyễn Thế Thành Tâm; Nguyễn Văn Thành; Trần Đình Thăng; Lê Văn Thế;  Đinh Công Tiến; Phạm Bá Tòng; Vũ Đức Văn; Nguyễn Đức Duy, OMI; Lê Văn Đức, SVD; Nguyễn Hữu Hùng, SMV; Nguyễn Đức Hùng, O.Carm; Nguyễn Văn Lộc, OMI.

Tiết khí: Lập thu (bắt đầu mùa thu).

09     23        X      Thứ Tư. Thánh Têrêsa Bênêđicta Thánh Giá, trinh nữ , tử đạo (Đ).  Ds 13,1-2.25–14,1.26-29.34-35; Mt 15,21-28.

10     24        Đ     Thứ Năm. THÁNH LAURENSÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO. Lễ kính.
2Cr  9,6-10;  Tv 111,1-2.5-6.7-8.9; Ga 12,24-26.

11    25         Tr     Thứ Sáu. Thánh Clara, Trinh nữ. Lễ nhớ. Đnl 4,32-40; Mt 16,24-28.

12    26         X      Thứ Bảy. Thánh Joanna Phanxica Chantal,  nữ tu (Tr). Đnl 6,4-13; Mt 17,14-20.

13    27         X      CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN.
1V 19, 9a.11-13a; Tv 84,9ab-10.11-12.13-14; Rm 9,1-5; Mt 14,22-33.
(Không cử hành lễ thánh Pontianô, giáo hoàng, , và thánh Hippôlytô, linh mục, ). 

A06

CMTC: * Giáo xứ Tân Tiến (PL).
* Các giáo họ: PHANXICÔ (GX. CHÂU SƠN - MT); Bù Tam (Gx. An Bình – PL).

A07

   Kỷ niệm 60 năm linh mục Cha Nguyên Quản xứ Antôn Vũ Thanh Lịch.

14    28         Đ     Thứ Hai. Thánh Maximilianô Maria Kolbê, linh mục, tử đạo. Lễ nhớ.  Đnl 10,12-22; Mt 17,22-27.
Tr Chiều: Có thể cử hành LỄ VỌNG ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. 1Sb 15,3-4.15-16;16,1-2;  Tv 131,6-7.9-10.13-14; 1Cr 15,54b-57; Lc 11,27-28.

15    29         Tr    Thứ Ba. ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). 
Kh 11,19a;12,1-6a.10ab; Tv 44,10bc.11.12ab.16; 1Cr 15,20-27;  Lc 1,39-56.

A08

 

BỔN MẠNG ĐỘI KÈN ĐỒNG GIÁO XỨ

Bổn mạng:  * Đồi Đức Mẹ Giang Sơn (GS); Trung Tâm Hành Hương Giáo Phận.
* Các giáo xứ: Thuận Hòa (CT); Vinh Quang (BH); Giang Sơn (GS); Đức Hạnh (ĐM);  Phúc Bình (ĐM); Xuân Lộc (ĐM); Gia Nghĩa (GN); Thiên Ân (GN); Tân Lập (ĐX); Thuận Lợi (ĐX);  Phước Sơn (PL); Đồng Tín (ĐX); Phú Xuân (BH); Quảng Phú (ĐM); Bù Nho (PL).
* Các giáo họ: Bù Tam (Gx An Bình – PL); Mỹ Yên (Gx. Vinh An - ĐM);  Bom Bo (Gx. Đăk Nhau - ĐX); Mẹ Lên Trời (Gx. Vinh Trung - GS) ; Êa Lê (Gx. Tân Lợi – MT)
* Các cộng đoàn: Minh Hưng - Đức Bà Truyền Giáo; Thiên Ân - MTG Khiết Tâm (Hương Sơn);  Phúc Thành - NVHB; Thiên Thanh - NVHB (Xuân Lộc).

16    01.07    X     Thứ Tư. Thánh Stêphanô Hungari (Tr).
Đnl 34,1-12; Mt 18,15-20.

A09

 

Xin cầu nguyện cho 16 Năm Ngày Qua đời của Cha cố Phaolô Võ Quốc Ngữ (+2007)

17    2           X      Thứ Năm. Gs 3,7-10a.11.13-17; Mt 18,21– 19,1.
ĐỨC MẸ LA VANG)

Bổn mạng: * Giáo họ La Vang (Gx. Vinh An - ĐM).
* Cộng đoàn Đoàn Kết - Thánh Thể.

18    3           X      Thứ Sáu. Gs 24,1-13; Mt 19,3-12.

19    4           X       Thứ Bảy. Thánh Gioan Êuđê, linh mục (Tr).
Gs 24,14-29; Mt 19,13-15.

20    5          X       CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN.
Is 56,1.6-7;  Tv 66,2-3.5.6 và 8;  Rm 11,13-15.29-32;  Mt 15,21-28.
(Không cử hành lễ thánh Bernarđô, viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh).

CMTC:  * Giáo xứ Kim Phát (GS).
* Giáo họ Tân Hòa (Gx. Tân Lập - ĐX).
THÁNH BERNARĐÔ, VIỆN PHỤ

A10

 

Xin cầu nguyện cho 11 Năm Ngày Qua đời của Cha cố GB Trần Ngọc Kha (+2012)

21    6          Tr      Thứ Hai. Thánh Piô X, giáo hoàng. Lễ nhớ. Tl 2,11-19; Mt 19,16-22.               

22    7          Tr       Thứ Ba.  Đức Maria Trinh Nữ Vương. Lễ nhớ. Is 9,1-6; Lc 1,26-38.

Bổn mạng: * Giáo họTrinh Vương (Gx. Phúc Thành -ĐM).
* Các cộng đoàn: Hội Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình; Trinh Vương - NVHB
(Gx. Thọ Thành); Đức Maria Nữ Vương - MTG Nha Trang (Gx. Hòa Bình)Trinh Vương Hóc Môn (Gx. Phúc Bình). Nữ tỳ Thánh Thể (Gx. Vinh An).

Kỷ niệm 04 năm linh mục Cha GB Đoàn Cao Thuấn, OFM.

23    8           X      Thứ Tư. Thánh Rôsa Lima, trinh nữ (Tr).
Tl 9,6-15; Mt 20,1-16a.

Tiết khí: Xử thử (mưa ngâu)

24    9           Đ      Thứ Năm. THÁNH BARTHÔLÔMÊÔ.TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Kh 21,9b-14;  Tv 144,10-11.12-13ab.17-18;  Ga 1,45-51.

Kỷ niệm 28 năm linh mục quý cha : Phêrô Trần Ngọc Anh; PA Trương Hồng Chương;  GB Nguyễn Văn Hậu; Đa Minh Phạm Sỹ Hiện; Giacôbê Phạm Xuân Lương;  Giuse Trần Văn Roãn.

25    10         X      Thứ Sáu. Thánh Luy (Tr). Thánh Giuse Calasanz, linh mục (Tr). R 1,1.3-6.14b-16.22; Mt 22,34-40.

26    11         X      Thứ Bảy. R 2,1-3.8-11;4,13-17.   Mt 23,1-12.

27    12         Tr     CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN.
Is 22,19-23; Tv 137,1-2a.2bc-3.6 và 8bc;  Rm 11,33-36;  Mt 16,13-20.
(Không cử hành lễ thánh Mônica).

A11

 

BỔN MẠNG ĐOÀN PHỤ NỮ

CMTC:  * Các giáo xứ: Buôn Hằng (CT);  Đoàn Kết (MT); Bình Minh (ĐX).
* Giáo họ Vụ Bổn (Gx. Thuận Phúc – CT)

28    13         Tr     Thứ Hai. Thánh Augustinô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.  1Tx 1,1-5.8b-10; Mt 23,13-22.

Bổn mạng: * Giáo xứ Phú Lộc (BH).
* Cộng đoàn Bình Hà-Đa Minh Tam Hiệp (Gx.Bình Hà)

* Bổn mạng Cha Hoàng Đức Toàn.

29    14         Đ      Thứ Ba. Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết. Lễ nhớ. Gr 1,17-19; Mc 6,17-29.

30    15         X       Thứ . 1Tx 2,9-13; Mt 23,27-32. 

31    16         X       Thứ Năm. 1Tx 3,7-13; Mt 24,42-51.

Tác giả bài viết: BBT-Trang Tin GXCS

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây