LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 11.2023

Thứ tư - 01/11/2023 09:37
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 11.2023 : Lịch có thêm phần ghi chú các Phiên Chầu MTC trong GP – Ngày mất của Quý Cha nguyên Quản xứ; các ngày Kỷ niệm TPLM của quý Cha có liên hệ đến Giáo xứ và, đặc biệt những ngày lễ Bổn mạng của các Ban Ngành trong Giáo xứ theo Ban Phụng vụ HĐGX.
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 11.2023
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 11.2023

THÁNG MƯỜI MỘT 2023

A01

 

Ý CẦU NGUYỆN:
Cầu cho Đức Giáo Hoàng.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng,
để khi thi hành tốt sứ mạng của mình,
ngài tiếp tục đồng hành với đoàn chiên được giao phó,
với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần.
 

Trong video ý cầu nguyện trong tháng 11, được Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo hoàng phổ biến ngày 31/10/2023, Đức Thánh Cha nói rằng ngài cần lời cầu nguyện của các tín hữu để thực thi sứ vụ của ngài. Ngài mở đầu video với lời cầu xin: “Xin hãy cầu xin Chúa chúc lành cho tôi”. Vatican News

Đức Thánh Cha cần lời cầu nguyện, bởi vì như ngài chia sẻ: “Lời cầu nguyện của anh chị em mang lại sức mạnh cho tôi, giúp tôi phân định và đồng hành cùng Giáo hội, qua việc lắng nghe Thần Khí”.
Trở nên bác ái hơn, nhân hậu hơn : Trong video, những hình ảnh đi kèm với lời của Đức Thánh Cha cho thấy những câu chuyện trong triều Giáo hoàng của ngài; bên cạnh những giây phút được biết đến nhiều nhất, như khi được bầu làm Giáo hoàng, là những giây phút hầu như chưa được biết đến, bao gồm những vòng tay ôm và những lời cầu nguyện ở những nơi khác nhau trên thế giới. Những hình ảnh này được nối kết với nhau bởi phẩm tính con người cao cả và lôi cuốn của ngài.
Đức Thánh Cha chia sẻ rằng trở thành Giáo hoàng không có nghĩa là ngài không còn những đặc tính con người như chúng ta. Trái lại, ngài trở nên nhân bản hơn nhờ sự thánh thiện và tín trung của dân Chúa. Ngài nói: “Là Giáo hoàng cũng trải qua một tiến trình. Vị ấy nhận thức được ý nghĩa của việc trở thành một mục tử. Và trong quá trình này, Giáo hoàng học cách trở nên bác ái hơn, nhân hậu hơn và trên hết là kiên nhẫn hơn, như Thiên Chúa là Cha của chúng ta, Đấng rất kiên nhẫn”.

Xin phán xét cách nhân từ : “Tôi có thể hình dung rằng vào đầu triều đại giáo hoàng của mình, tất cả các Giáo hoàng đều có cảm giác lo lắng, e ngại khi biết rằng mình sẽ bị phán xét một cách khắc nghiệt. Vì Thiên Chúa sẽ đòi buộc chúng tôi, là những Giám mục phải đưa ra một giáo huấn đạo đức”. Đức Thánh Cha xin các tín hữu phán xét ngài cách nhân từ và cầu nguyện để Đức Giáo hoàng, dù ngài là ai… có thể nhận được sự giúp đỡ của Chúa Thánh Thần, để các ngài có thể vâng theo sự trợ lực ấy”.

Cầu nguyện để Đức Thánh Cha tiếp tục đồng hành với đàn chiên được ủy thác : Và Đức Thánh Cha mời gọi cầu nguyện: “Chúng ta cùng cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng, để trong khi thi hành sứ mạng của mình, ngài có thể tiếp tục đồng hành trong đức tin với đàn chiên được Chúa Giêsu ủy thác, luôn luôn với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần”.

“Xin làm ơn cầu nguyện cho tôi” : Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 11 này rất ý nghĩa vì ngay từ đầu triều Giáo hoàng ngài đã không ngừng cầu xin mọi người cầu nguyện cho ngài, cho những thách đố mà nhân loại đang gặp phải cũng như cho sứ vụ của Giáo hội. Ngài kết thúc video với câu nói thường lê: “Và xin làm ơn cầu nguyện cho tôi”. (CSR_4345_2023)

A02

THÁNG CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI
Ngay từ buổi đầu của Kitô giáo, Hội Thánh lữ hành đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã qua đời, vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ lành thánh (2 Mcb 12, 45). Chúng ta hãy dâng thánh lễ và các việc lành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.

01    18.9      Tr     Thứ Tư. CÁC THÁNH NAM NỮ. Lễ trọng.
Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).  Kh 7,2-4.9-14;  Tv 23,1-2.3-4ab.5-6;
1Ga 3,1-3;  Mt 5,1-12a.

02    19        Tm     Thứ Năm đầu tháng.
CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI (LỄ CÁC ĐẲNG).
Theo Tông Hiến ngày 10-08-1915, hôm nay mọi linh mục được phép cử hành hoặc đồng tế ba thánh lễ, miễn là cử hành vào những giờ khác nhau; có thể chỉ một ý lễ cho bất cứ ai và nhận bổng lễ, còn ngoài ra phải dành một lễ cầu nguyện cho mọi tín hữu đã qua đời và một lễ cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng (không có bổng lễ đối với hai lễ này).
Cho mỗi thánh lễ, có thể chọn các bài đọc trong Sách Bài Đọc cầu cho các tín hữu đã qua đời (Sách Bài Đọc cầu cho các tín hữu đã qua đời, v.v…, 1973 trang 225-249, hoặc Nghi lễ An Táng Thánh lễ cầu hồn, 1974, trang 61-106).

Xin cầu nguyện cho Cha Roger Bianchetti (Bạch) (+1998)

A03

 

03    20         X      Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Martinô Porres, tu sĩ (Tr).  Rm 9,1-5; Lc 14,1-6.

BỔN MẠNG & MỪNG 25 NĂM
THÀNH LẬP ĐOÀN THANH TRÁNG NIÊN ( 1998
2023 )

A04

 

Bổn mạng : * Giáo xứ Thuận Phú (ĐX).
* Giáo họ Bình Tâm (Gx. Phước Bình - PL).
* Các cộng đoàn: Martinô - Đa Minh (Giang Sơn); Rất Thánh Mân Côi Monteils - Đa Minh  (Gx. Buôn Hô); Mai Sơn Lâm - NVHB (Gx. Giang Sơn); Đaminh Tam Hiệp Bình An (Gx. Nghi Xuân).

04    21        Tr     Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Carôlô Borrômêô, giám mục. Lễ nhớ. Rm 11,1-2a.11-12.25-29; Lc 14,1.7-11.

05    22         X      CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN.
Ml 1,14b–2,2b.8-10; Tv 131,1.2.3.12; 1Tx 2,7b-9.13; Mt 23,1-12.               

CMTC:  * Các giáo xứ:  Kiến Hòa (GN); Sông Bé (PL).
* Giáo họ Tân Lợi (Tân Lập – ĐX).

06    23         X      Thứ Hai. Rm 11,29-36; Lc 14,12-14.

07    24         X      Thứ Ba. Rm 12,5-16a; Lc 14,15-24.

Tiết khí: Lập đông (bắt đầu mùa đông).

08    25         X      Thứ Tư. Rm 13,8-10; Lc 14,25-33.

09    26         Tr     Thứ Năm. CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ. Lễ kính.  Ed 47,1-2.8-9.12  [1Cr 3, 9c-11.16-17]; Tv 45,2-3.5-6.8-9;  Ga 2,13-22.

10    27         Tr      Thứ Sáu. Thánh Lêô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.  Rm 15,14-21; Lc 16,1-8.

11    28         Tr      Thứ Bảy. Thánh Martinô, giám mục. Lễ nhớ. Rm 16,3-9.16.22-27; Lc 16,9-15.

12    29         X       CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN.
Kn 6,12-16; Tv 62,2abc.2d-4.5-6.7-8; 1Tx 4,13-18 (hay 13-14); Mt 25,1-13.
(Không cử hành lễ thánh Jôsaphat, giám mục, tử đạo).

CMTC:  * Giáo xứ Đức Hạnh (PL).
* Các giáo họ: Tân Hòa (Gx.Tân Lợi - MT); Trinh Vương (Gx. Phúc Thành -ĐM);  Bù Ha (Gx. An Bình - PL).

THÁNH JÔSAPHAT, GM, TỬ ĐẠO.

A05

 

Xin cầu nguyện cho 4 Năm ngày Qua đời của Cha NQX GB Nguyễn Thành Tâm (+2019)

13    01.10    X      Thứ Hai. Kn 1,1-7; Lc 17,1-6.

14    2            X      Thứ Ba. Kn 2,23–3,9; Lc 17,7-10.

15    3            X      Thứ . Thánh Albertô Cả, giám mục, tiến sĩ HT (Tr). Kn 6,1-11; Lc 17,11-19.

16    4            X      Thứ Năm. Thánh nữ Margarita Scotland (Tr). Thánh Gertruđê, trinh nữ (Tr).  Kn 7,22–8,1; Lc 17,20-25.

17    5            Tr     Thứ Sáu. Thánh nữ Êlisabeth Hungari. Lễ nhớ. Kn 13,1-9; Lc 17,26-37.

18    6           X      Thứ Bảy. Cung hiến thánh đường thánh Phêrô và thánh đường thánh Phaolô  (Tr). Kn 18,14-16;19,6-9; Lc 18,1-8. (hay lễ về hai thánh tông đồ: Cv 28,11-16.30-31;  Mt 14, 22-33).

19    7           X      CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN.
Cn 31,10-13.19-20.30-31; Tv 127,1-2.3.4-5; 1Tx 5,1-6;  Mt 25,14-30 (hoặc Mt 25,14-15.19-21)..
Kính trọng thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM (Đ).
[HĐGM Việt Nam, khóa họp tháng 04-1991]. *Phụng vụ Lời Chúa: chọn trong số lễ chung kính các thánh tử đạo.  

CMTC:  * Gh. Thánh Mẫu (Gx. Phúc Lộc - ĐM).
* Lưu Xá Đăng Khoa (MT).

20    8           X      Thứ Hai. Thánh vịnh tuần II. 1 Mcb 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Lc 18,35-43.

21    9           Tr     Thứ Ba. Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ. Lễ nhớ.
Dcr 2,14-17;  Mt 12,46-50.

Bổn mạng: cộng đoàn Đức Mẹ Người Nghèo - Bù Đăng.

A06

 

22   10          Đ     Thứ Tư. Thánh Cêcilia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.
2Mcb 7,1.20-31; Lc 19,11-28.

A07

 

*BỔN MẠNG CA ĐOÀN CÊCILIA

Bổn mạng: cộng đoàn Cêcilia - MTG Nha Trang (Gx. Vinh Phước).

Tiết khí: Tiểu tuyết (tuyết xuất hiện).

23    11         X      Thứ Năm.  Thánh Clêmentê I, giáo hoàng, tử đạo (Đ). Thánh Côlumbanô, viện phụ (Tr). 1Mcb 2,15-29; Lc 19,41-44

A08

 

24    12         Đ      Thứ Sáu. CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM.
Bổn mạng Hội Thánh Việt Nam. Lễ trọng.
*Phụng vụ Lời Chúa: chọn trong số lễ chung kính các thánh tử đạo.

A09


*BỔN MẠNG ĐOÀN THANH NIÊN

THÀNH LẬP HĐGM VIỆT NAM (1960)

Bổn mạng: * Hội Thánh Việt Nam
* Các giáo xứ: Dũng Lạc (CT); Quảng Nhiêu (BH); Hòa Tiến (GN); Kiến Hòa (GN);  Phước Quả (PL); Long Hà (PL).
* Các giáo họ: Thọ Sơn (Gx. Bù Đăng - ĐX); Tân Hòa (Gx.Tân Lợi - MT);  Krông Nô (Gx. Giang Sơn - GS); Thanh Bình (Gx. Kitô Vua - ĐM)
* Các cộng đoàn NVHB: Emmau (Kiến Đức); Thanh Bình (Gx. Nhân Cơ);  Chứng Nhân (Tòa Giám Mục).

Kỷ niệm :
* 23 năm linh mục quý cha: Giuse Nguyễn Đình Chung; Giuse Đỗ Minh Hiển;  Antôn Nguyễn Phi Hùng; Giuse Vũ Ngọc Toàn;

* 11 năm linh mục quý cha: Phêrô Trần Thanh Dũng, CM; Antôn Nguyễn Thanh Tường, CM.

25    13         X     Thứ Bảy. Thánh Catarina Alexanđria, trinh nữ, tử đạo (Đ).
1Mcb 6,1-13; Lc 20,27-40.

A10

 

26    14         X     CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN. ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ. Lễ trọng.  Ed 34,11-12.15-17;  Tv 22,1-3a.3b-4.5.6; 1Cr 15,20-26.28; Mt 25,31-46.

BỔN MẠNG ĐOÀN TRÁNG NIÊN

CMTC:
* Các giáo họ: Bom Bo (Gx. Đăk Nhau - ĐX);  Khắc Khoan (Gx. Đức Hạnh - PL).

Bổn mạng: * Các giáo xứ: Kitô Vua (ĐM); Nhơn Hòa (PL);  Đồng Tâm (ĐX).
* Giáo họ Tân Phúc (Gx. Thiên Ân – GN).
* Cộng Đoàn Kitô Vua - MTG Quy Nhơn

27    15         X      Thứ Hai. Thánh vịnh tuần II.  
Đn 1,1-6.8-20; Lc 21,1-4.    

28    16         X      Thứ Ba. Đn 2,31-45; Lc 21,5-11.

29    17         X      Thứ Tư. Đn 5,1-6.13-14.16-17.23-28; Lc 21,12-19.

30    18         Đ      Thứ Năm.  THÁNH ANRÊ TÔNG ĐỒ. Lễ kính.

Rm 10, 9-18; Tv 18,2-3.4-5;  Mt 4,18-22.

Bổn mạng:  * Giáo xứ Thiên Phước (GN).

* Quý cha:  Trần Xuân Cương; Trần Thế Minh, Nguyễn Mạnh Tường, O.CIST 

Kỷ niệm 28 năm linh mục quý cha: Giuse Trần Ngọc Cầu; Giuse Nguyễn Văn Nghĩa.

Tác giả bài viết: BBT–TTGX

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây