LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 07.2024

Thứ ba - 02/07/2024 09:42
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 07.2024 : Lịch có thêm phần ghi chú các Phiên Chầu MTC trong GP – Ngày mất của Quý Cha nguyên Quản xứ; các ngày Kỷ niệm TPLM của quý Cha có liên hệ đến Giáo xứ và, đặc biệt những ngày lễ Bổn mạng của các Ban Ngành trong Giáo xứ theo Ban Phụng vụ HĐGX.
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 07.2024
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 07.2024

THÁNG BẢY 2024

A01

Ý CẦU NGUYỆN :
CẦU CHO MỤC VỤ BỆNH NHÂN.
Xin cho bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân
mang lại cho những người lãnh nhận bí tích này
cũng như thân nhân của họ, sức mạnh của Chúa,
để trước mặt mọi người,  họ càng ngày càng trở nên dấu chỉ hữu hình
của lòng thương xót và niềm hy vọng.

 

01    26.05    X      Thứ Hai. Am 2, 6-10.13-16; Mt 8, 18-22.

02    27         X      Thứ Ba. Am 3,1-8;4,11-12;  Mt 8, 23-27.

Kỷ niệm 08 năm linh mục Cha Phêrô Đỗ Văn Trường, SDB.

03    28         Đ      Thứ Tư. THÁNH TÔMA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.
Ep 2,19-22;  Tv 116,1.2 ; Ga 20,24-29.

Bổn mạng:  * Giáo họ: Sơn Thành (Gx. Phú Sơn – ĐX).
* Quý cha: Ai Sóng Sa Lứng; Nguyễn Quốc Thịnh.

04     29         X     Thứ Năm đầu tháng. Thánh nữ Êlisabeth Bồ Đào Nha (Tr). Am 7, 10-17; Mt 9, 1-8.

05     30        X     Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Antôn Maria Zaccaria, linh mục (Tr).  Am 8, 4-9.9-12; Mt 9, 9-13.

A02

06    01.06    X      Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Maria Gôretti, trinh nữ, tử đạo (Đ). Am 9, 11-15; Mt 9, 14-17.

BỔN MẠNG CA ĐOÀN THIẾU NHI

Tiết khí: Tiểu thử (nóng nhẹ).

07             X      CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN.
Ed 2, 2-5; Tv 122,1-2a.2bcd.3-4. 2Cr 12, 7-10; Mc 6, 1-6.

CMTC: * Các giáo xứ: Duy Hòa (MT); Nghĩa Trung (ĐX); Vinh Tân (BH).
* Giáo họ Vinh Đức (Gx. Vinh An - ĐM).

Xin cầu nguyện cho Cha Giuse Lê Đức Triệu (Lm Nhạc sĩ Hoài Đức) (+2007).

08    3           X      Thứ Hai. Hs 2,16.17b-18.21-22; Mt 9,18-26.

09    4           X      Thứ Ba. Thánh Augustinô Zhao Rong, linh mục, và các bạn, tử đạo (Đ). Hs 8,4-7.11-13; Mt 9,32-38
(Thánh FRANCOIS RÉGIS CLET)

Bổn mạng: cộng đoàn Hương Sơn - Tu Hội Truyền giáo Thánh Vinh Sơn.

10    5           X      Thứ Tư. Hs 10,1-3.7-8.12; Mt 10,1-7.

11    6           Tr      Thứ Năm. Thánh Bênêđictô, viện phụ. Lễ nhớ. Hs 11,1-4.8c-9; Mt 10,7-15.Bổn mạng cộng đoàn Bênêđictô - MTG Nha Trang (Gx. Bác Ái).

Kỷ niệm 05 năm linh mục Cha Bernarđô Nguyễn Trọng Hiền, FSF.

Xin cầu nguyện cho Cha Giuse Lưu Thanh Kỳ (+2020).

12    7           X     Thứ Sáu. Hs 14,2-10; Mt 10,16-23.

Bổn mạng: * Giáo xứ Vinh Trung (GS).
* Giáo họ Tân Điền (Gx. Tân Lập - ĐX).
* Cộng đoàn An Thành - MTG Tân Lập (Gx. Nghi Lập)

13    8           X      Thứ Bảy. Thánh Henricô (Tr). Is 6,1-8; Mt 10,24-33.

14    9           X      CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN.Am 7, 12-15; Tv
84,9ab-10.11-12.13-14;Ep 1,3-14 (hay Ep 1,3-10); Mc 6,7-13.

(Không cử hành lễ thánh Camillô Lellis, lm).

CMTC: * Các giáo xứ: Buôn Hô (BH); Phú Long (CT).
* Các giáo họ: Nhật Hà (Gx. Quảng Phúc - GN); Long Tân (Gx. Bù Nho - PL); Thọ Sơn (Gx. Bù Đăng - ĐX).

15    10         Tr      Thứ Hai. Thánh Bônaventura, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Is 1,10-17; Mt 10,3411,1.  

Kỷ niệm 15 năm linh mục quý cha: Phêrô Cao Tiến Hà; Phêrô Nguyễn Thái Hải; Antôn Nguyễn Văn Huynh; Giuse Phan Văn Phúc; Simon Hoàng Kim Quang; Giuse Nguyễn Vinh Quang.

16    11         X     Thứ Ba. Lễ Đức Mẹ núi Carmêlô (Tr).
Is 7,1-9; Mt 11,20-24. (hay lễ về Đức Mẹ: Dcr 2,14-17; Mt 12,46-50).

Bổn mạng:* Dòng kín nữ Carmel BMT (Gx. Kim Mai).
* Cộng đoàn Ea Bar - Nữ Tỳ Thánh Thể  (Gx. Tân Lợi).

 

17    12         X     Thứ Tư. Is 10,5-7.13-16;  Mt 11,25-27.

Kỷ niệm:
* 17 năm linh mục quý cha:  Phêrô Hoàng Khắc Dũng; Giuse Phạm Tấn Hùng; Phêrô Phạm Bá Huỳnh; GB Nguyễn Quốc Hưng; Giuse Vũ Ngọc Nguyên; Phêrô Trần Bảo Ninh; GB Hoàng Minh Tâm; Phêrô Nguyễn Đức Tuyên.
* 09 năm linh mục:  Cha Phêrô - Quý Trần Văn Linh, O.CIST;  Cha Anrê Nguyễn Mạnh Tường, O.CIST
* 05 năm linh mục Cha Giuse Lưu Quốc Toàn, SMV.

18   13          X     Thứ Năm. Is 26,7-9.12.16-19;  Mt 11,28-30.

Xin cầu nguyện cho Cha Ernest Nguyễn Văn Nhường (+2001)

19    14         X     Thứ Sáu. Is 38,1-6.21-22.7-8;  Mt 12,1-8.

Kỷ niệm 16 năm linh mục Cha Giuse - An Nguyễn Văn Bang, MC.

20    15         X      Thứ Bảy. Thánh Apôllinarê, giám mục, tử đạo (Đ). Mk 2,1-5;  Mt 12,14-21.

Bổn mạng cha Nguyễn Văn Bang, MC.
(THÁNH NGÔN SỨ ÊLIA)
Bổn mạng cộng đoàn Thánh Êlia - Cát Minh (Gh. Kim Thành, Kim Phát).

21    16         X      CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN.
Gr 23,1-6; Tv 22,1-3a.3b-4.5.6; Ep 2,13-18; Mc 6,30-34
(Không cử hành lễ thánh Laurensô Brinđisi, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh).

CMTC: * Các giáo xứ: Thiên Đăng (BH); Êa Kmar (GS).
* Cộng đoàn Vinh Sơn (Hương Sơn).

Xin cầu nguyện cho Cha Giuse Nguyễn Văn Mạnh (+1970)

22    17         Tr      Thứ Hai. THÁNH NỮ MARIA MAGĐALÊNA, 
Lễ kính. Dc 3,1-4a [2Cr 5,14-17]; Tv 62,2abc.2d-4.5-6.8-9; Ga 20,1-2.11-18.

Bổn mạng : cộng đoàn Công Chính - MTG Nha Trang.

Tiết khí: Đại thử (nóng oi).

23    18         X      Thứ Ba. Thánh Birgitta, nữ tu (Tr). Mk 7,14-15.18-20;  Mt 12,46-50.

24    19         X      Thứ Tư. Thánh Sarbêliô Makhluf, linh mục. Gr 1,1.4-10; Mt 13,1-9.

Xin cầu nguyện cho Cha Gioan Hồ Hán Thanh (+1997)

25    20         Đ      Thứ Năm. THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.
2Cr 4,7-15; Tv 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6; Mt 20,20-28.

Bổn mạng cha Phạm Xuân Lương.

A03

 

26    21         Tr     Thứ Sáu. Thánh Gioakim và thánh Anna, song thân Đức Maria. Lễ nhớ. Gr 3,14-17;  Mt 13,18-23.(hay lễ về hai thánh: Hc 44,1.9-15; Mt 13,16-17).

BỔN MẠNG CA ĐOÀN ANNA

Bổn mạng:* Giáo xứ Êa Tân (BH).
* Cộng đoàn Anna - MTG Đà Lạt (Gx. Kim Phát).
* Cha Phạm Oanh Thắng, O.CIST

Kỷ niệm 19 năm linh mục quý cha: FX Hoàng Văn Chương; Phêrô Đỗ Đình Dục; Giuse Phan Quảng Đại; Giuse Trần Ngọc Đại; Antôn Hồ Quang Hải; Giuse Phùng Quốc Hiếu;  Vinh Sơn Mai Văn Hòa; Phêrô Nguyễn Minh Huân; GB Nguyễn Văn Liêm;  FX Trần Hồng Linh; Giuse Trịnh Minh Thanh; Đa Minh Trần Đình Thăng; Đa Minh Lê Văn Thế;  Phêrô Nguyễn Hùng Tiến; Giuse Bùi Văn Trường; Antôn Lê Anh Tuấn; GB Trần Thượng Uyển;  Giuse Huỳnh Ngọc Vũ.

27    22         X      Thứ Bảy. Gr 7, 1-11; Mt 13, 24-30.

A04


28    23         X     CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN.
NGÀY THẾ GIỚI ÔNG BÀ VÀ NGƯỜI CAO TUỔI LẦN THỨ IV.
2V 4,42-44; Tv 144,10-11.15-16.17-18; Ep 4,1-6; Ga 6, 1-15.

CMTC: * Các giáo xứ:  Tình Thương (CT); Phước Sơn (PL).
* Các giáo họ: Vô Nhiễm (Gx. Kim Mai - MT); Bình Tâm (Gx. Phước Bình - PL) Thiện Tâm (Gx. Thiên Ân – GN); Nghĩa Thiên (Gx. Quảng Nhiêu – BH).

Kỷ niệm 17 năm linh mục Cha Giuse Nguyễn Văn Nhiệm.

29    24         Tr     Thứ Hai.  Thánh Nữ Martha, Maria và Ladarô, Lễ nhớ.
1Ga 4,7-16; Ga 11,19-27 [Lc 10,38-42].

Bổn mạng:  Các cộng đoàn Nữ Vương Hòa Bình: Đăk Ha; Bétania Nha Trang.

30    25         X      Thứ Ba. Thánh Phêrô Kim Ngôn, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).   Gr 14,17-22; Mt 13,36-43.   

31    26         Tr     Thứ Tư. Thánh Ignatiô Loyôla, linh mục. Lễ nhớ. Gr 15,10.16-21; Mt 13,44-46.

Bổn mạng: Cha Trần Văn Linh, O.CIST

Kỷ niệm 20 năm linh mục Cha GB Hồ Quang Lâm, CSsR.

Tác giả bài viết: BBT-Trang Tin GXCS

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây