LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 02.2024

Chủ nhật - 04/02/2024 17:09
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 02.2024 : Lịch có thêm phần ghi chú các Phiên Chầu MTC trong GP – Ngày mất của Quý Cha nguyên Quản xứ; các ngày Kỷ niệm TPLM của quý Cha có liên hệ đến Giáo xứ và, đặc biệt những ngày lễ Bổn mạng của các Ban Ngành trong Giáo xứ theo Ban Phụng vụ HĐGX.
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 02.2024
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 02.2024

THÁNG HAI 2024

A01

       

Ý CẦU NGUYỆN:
Cầu cho bệnh nhân giai đoạn cuối cùng:
Xin cho các bệnh nhân giai đoạn cuối cùng,
cũng như gia đình họ,
nhận được sự chăm sóc thể xác và tâm linh,
đồng thời được nhiều người đồng hành.

CẦU CHO BỆNH NHÂN NAN Y

Chúng ta hãy cầu nguyện để những bệnh nhân giai đoạn cuối và gia đình họ  luôn nhận được sự chăm sóc và trợ giúp cần thiết về y tế và con người. Khi nhắc đến các bệnh nan y, có sự nhầm lẫn giữa hai từ: không thể chữa khỏi và không thể chữa trị. Nhưng chúng không giống nhau.
Ngay cả khi có rất ít cơ hội chữa khỏi, mọi bệnh nhân đều có quyền được trợ giúp về y tế, tâm lý, tinh thần và con người.
Đôi khi họ không thể nói được; nhiều lúc chúng ta nghĩ họ không nhận ra chúng ta. Nhưng nếu chúng ta nắm tay họ, chúng ta biết rằng họ liên kết với chúng ta. Việc chữa khỏi bệnh không phải lúc nào cũng có thể,  nhưng chúng ta luôn có thể chăm sóc người bệnh, quan tâm tới họ.
Thánh Gioan Phaolô II từng nói, “hãy chữa trị nếu có thể được; hãy luôn luôn chăm sóc.”
Và đây là lúc chăm sóc giảm nhẹ xuất hiện để đảm bảo cho bệnh nhân  không chỉ được chăm sóc y tế mà còn được trợ giúp nhân văn và sự gần gũi.
Các gia đình không nên bị bỏ lại một mình trong những thời khắc khó khăn này. Vai trò của họ là quyết định. Họ cần được tiếp cận với các phương tiện thoả đáng  để cung cấp sự hỗ trợ thích hợp về thể chất, tinh thần và xã hội.
Chúng ta hãy cầu nguyện để những bệnh nhân giai đoạn cuối và gia đình họ  luôn nhận được sự chăm sóc và trợ giúp cần thiết về y tế và con người.

Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Thánh Cha
Nguồn: thepopevideo.org

01    22.12    X     Thứ Năm đầu tháng.  1V 2,1-4.10-12;  Mc 6,7-13

02    23         Tr    Thứ Sáu đầu tháng. DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH (LỄ NẾN).  Lễ kính.  Ml 3,1-4 [Dt 2,14-18] ; Tv 23,7.8.9.10; Lc 2,22-40 (hay Lc 2,22-32).

Kỷ niệm 47 năm linh mục Cha FX Phạm Bá Lễ.

03    24          X     Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Blasiô, giám mục, tử đạo (Đ).
Thánh Ansgariô, gm. 
(Tr).  1V 3,4-13;  Mc 6,30-34.

04     25        X      CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN.
G 7,1-4.6-7; Tv 146,1-2.3-4.5-6; 1Cr 9,16-19.22-23; Mc 1,29-39.

CMTC: * Các giáo xứ : Êa Tul (BH); Vinh Trung (GS); Kim Hòa (GS).

Tiết khí: Lập xuân (bắt đầu mùa xuân).

05    26         Đ     Thứ Hai. Thánh Agatha, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.  1V 8,1-7.9-13; Mc 6,53-56.

Bổn mạng: Cộng đoàn Vinh Hương - MTG Nha Trang.

06    27         Đ    Thứ Ba. Thánh Phaolô Miki và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ. 1V 8,22-23.27-30; Mc 7,1-13.

07    28         X     Thứ Tư. 1V 10,1-10; Mc 7,14-23.

08    29         X     Thứ Năm. Thánh Giêrônimô Êmilianô (Tr). Thánh Jôsêphina Bakhita, trinh nữ (Tr). 1V 11,4-13; Mc 7,24-30.

09    30         X     Thứ Sáu. 1V 11,29-32–12,19; Mc 7,31-37.

THÁNH LỄ TẠ ƠN CỦA TU SĨ NĂM NỮ & SINH VIÊN GIÁO XỨ

LƯU Ý: Hôm nay là ngày cuối năm Quý Mão, có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 377).

NĂM ÂM LỊCH GIÁP THÌN 2024

A02

10    01.01    Tr     Thứ Bảy. MÙNG MỘT TẾT GIÁP THÌN,

A03


CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI.
Thánh Scholastica, trinh nữ, lễ nhớ. 1V 12,26-32; 13,33-34; Mc 8,1-10
Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 377).
Lễ Giao Thừa:  Ds 6,22-27; 1Tx 5,16-26.28;  Mt 5,1-10.
Lễ Tân Niên: St 1,14-18 [Is 65,17-21] [Is 11,1-9]; Pl 4,4-8 [Kh 21,1-6] [Cl 3,12-17];  Mt 6,25-34 [Mt 5,43-48] [ Ga 14,23-27].

A04

 

11    2 Tr     CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN.
MÙNG HAI TẾT, KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ.
Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 376). Hc 44,1.10-15;  Ep 6,1-4.18-23;  Mt 15,1-6. (Không cử hành lễ Đức Mẹ Lộ Đức)
ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC
Bổn mạng:  Giáo họ Lộ Đức (Gx. Phú Long - CT).

A05


12     3          Tr    Thứ Hai. MÙNG BA TẾT,
THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM.
Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 377) (Tr).  St 2,4b-9.15;  Cv 20,32-35;  Mt 25,14-30 (hay Mt 5,20-22a.27-28.33-34a.37).

13    4            X     Thứ Ba. Gc 1,12-18; Mc 8,14-21.

A06

 

LƯU Ý : MÙA CHAY
“Mùa Chay nhằm chuẩn bị cử hành lễ Vượt Qua. Phụng Vụ Mùa Chay giúp các dự tòng và các tín hữu cử hành mầu nhiệm Vượt Qua. Các dự tòng được chuẩn bị qua những giai đoạn khác nhau của việc nhập đạo, còn các tín hữu thì qua việc tưởng niệm bí tích Thánh Tẩy và việc sám hối” (AC 27).

1.Trong Mùa Chay, không được chưng hoa trên bàn thờ và chỉ được dùng nhạc cụ để đệm hát mà thôi, trừ Chúa nhật IV và các ngày lễ trọng, lễ kính. Có thể dùng màu hồng trong Chúa Nhật IV này (CE 41; 252; 300).
2. Các ngày trong tuần Mùa Chay:
a. Không được cử hành các lễ ngoại lịch và các lễ cầu hồn hằng ngày (IM 381).
b. Chỉ được cử hành các lễ tùy nhu cầu nếu có nhu cầu và lợi ích mục vụ quan trọng đòi hỏi (IM 374).
c. Nếu muốn kính nhớ một vị thánh ghi trong lịch ngày hôm đó, có thể cử hành như sau:
1) Các Giờ Kinh Phụng Vụ
a. Giờ Kinh Sách: sau khi đọc bài đọc các giáo phụ lấy trong phần riêng về mùa với câu xướng đáp, đọc thêm bài đọc về vị thánh nhớ ngày hôm đó với lời nguyện về vị thánh để kết thúc.
b. Giờ Kinh Sáng và Kinh Chiều: sau lời nguyện về mùa (bỏ câu kết thúc), có thể thêm điệp ca (riêng hay chung) và lời nguyện về vị thánh rồi mới kết thúc (xem Văn kiện trình bày và quy định CGKPV số 238-239).
2) Thánh lễ
Linh mục cử hành thánh lễ theo ngày phụng vụ, nhưng có thể đọc lời nguyện nhập lễ của lễ nhớ, nếu lễ nhớ được ghi trong lịch ngày đó (IM 355a).
3) Trong thánh lễ và CGKPV, bỏ không đọc Hallêluia mỗi khi gặp.
4) Trong các lễ trọng và lễ kính, cũng như trong các cử hành riêng biệt, có đọc thánh thi “Lạy Thiên Chúa”   (TE DEUM) và Kinh Vinh Danh.
5) Khi cử hành bí tích Hôn Phối trong cũng như ngoài thánh lễ, vẫn đọc lời cầu nguyện cho đôi tân hôn, nhưng khuyên đôi tân hôn nên ý thức về đặc tính của mùa phụng vụ này (OCM, số 32).
A07


14     5         Tm    Thứ Tư. LỄ TRO. Giữ chay và kiêng thịt. Thánh vịnh
tuần IV.  
Ge 2,12-18;  Tv 50, 3-4.5-6a.12-13.14 và 17; 2Cr 5,20–6,2;  Mt 6,1-6.16-18.
(Không cử hành lễ Thánh Cyrillô, đan sĩ và thánh Mêthôđiô, giám mục).

A08

 

Xin cầu nguyện cho: + Đức Cố Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Hòa (+2017). Nguyên Giám quản Gp. Ban Mê Thuột.

+ Cha Anrê Lê Trần Bảo (+2017).

* VỀ LUẬT GIỮ CHAY VÀ KIÊNG THỊT
a. Giáo Luật điều 1251 dạy: “Thứ Tư lễ Tro và thứ Sáu Tuần Thánh phải giữ chay và kiêng thịt”.
b. Tuổi giữ chay, theo Giáo Luật điều 1252: “Mọi người từ tuổi thành niên cho đến khi bắt đầu 60 tuổi thì phải giữ chay”, và điều 97 khoản 1 quy định: “Ai đã đến 18 tuổi trọn thì là thanh niên”.
c. Luật kiêng thịt “buộc những người từ 14 tuổi trọn” (Giáo Luật điều 1252).

* VỀ VIỆC LÀM PHÉP VÀ XỨC TRO
a. Tro làm phép hôm nay được đốt từ những lá đã được làm phép năm trước.
b. Trong thánh lễ, sau bài Tin Mừng và bài giảng thì làm phép tro và xức tro. Vì vậy bỏ phần sám hối đầu lễ.
c. Cũng có thể làm phép và xức tro ngoài thánh lễ. Trong trường hợp này, nếu tiện thì cử hành Phụng Vụ Lời Chúa, gồm ca nhập lễ, lời nguyện, các bài đọc với các bài ca như trong thánh lễ. Tiếp đến là bài giảng, rồi làm phép và xức tro. Nghi thức kết thúc bằng lời nguyện cho mọi người, tức lời nguyện các tín hữu.
d. Ở Việt Nam, Tòa Thánh cho phép chủ tế được dùng những người không có chức thánh giúp xức tro.

15    6           Tm    Thứ Năm sau lễ Tro. Đnl 30,15-20;  Lc 9,22-25.

16             Tm    Thứ Sáu sau lễ Tro. Is 58,1-9a;  Mt 9,14-15.

17    8          Tm    Thứ Bảy sau lễ Tro. Bảy thánh lập dòng Tôi Tớ Đức Trinh Nữ Maria (Tr). Is 58,9b-14;  Lc 5,27-32

18    9           Tm    CHÚA NHẬT I MÙA CHAY.
St 9,8-15; Tv 24, 4bc-5ab.6-7bc.8-9 1Pr 3,18-22; Mc 1,12-15.

CMTC:  * Các giáo xứ: Thọ Thành (MT); Trung Nghĩa (GN); Quảng Đà (ĐM); Trường Xuân (GN).
Giáo họ Mẹ Lên Trời (Gx. Vinh Trung - GS).

Kỷ niệm 02 năm linh mục quý cha: Giuse Nguyễn Xuân Anh; Phêrô Vũ Hồng Ân; Phêrô Dương Nguyễn Bảo Chương; Phanxicô Xaviê Vũ Văn Dũng; Giuse Đinh Tiến Dương; Phaolô Trần Quốc Đạt; Giuse Nguyễn Đức Hoàng; Giuse Nguyễn Quốc Khánh; Phêrô Maria Nguyễn Khánh Luyện; Phêrô Trần Hiền Ngự; Phêrô Nguyễn Lê Hồng Phương; Đa Minh Nguyễn Thế Thành Tâm; Giuse Trần Đoàn Nhân Tiếng; Gioan Baotixita Nguyễn Vương.

19    10         Tm   Thứ Hai. Lv 19,1-2.11-18;  Mt 25,31-46

Tiết khí: Vũ thủy (mưa ẩm).

20    11         Tm   Thứ Ba. Is 55,10-11;  Mt 6,7-15.

21    12         Tm   Thứ Tư. Thánh Phêrô Đamianô, giám mục, tiến sĩ HT (Tr). Gn 3,1-10;  Lc 11,29-32.

22    13         Tr     Thứ Năm. LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊRÔ. Lễ kính. 1Pr 5,1-4;  Tv 22,1-3a.3b-4.5.6;  Mt 16,13-19

Kỷ niệm 07 năm linh mục Quý cha: Đa Minh Maria Nguyễn Đức Hùng, O.Carm; FX Nguyễn Văn Khoa, O.Carm.

23    14         Tm   Thứ Sáu. Thánh Pôlycarpô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ (Đ). Ed 18,21-28;  Mt 5,20-26.

24    15         Tm    Thứ Bảy. Đnl 26,16-19;  Mt 5,43-48.

A09

 

Xin cầu nguyện cho 38 Ngày Qua đời của Cha NQX GB Nguyễn Đăng Khoa (+1986).

25    16        Tm    CHÚA NHẬT II MÙA CHAY.
St 22,1-2.9a.10-13.15-18; Tv 115,10.15.16-17.18-19; Rm 8,31b-34; Mc 9, 2-10.

CMTC: * Các giáo xứ: Chính Nghĩa (MT); Giang Sơn (GS); Thiên Phước (GN); Vinh An (ĐM).
* Các giáo họ:  Mân Côi (Gx. Vinh Quang - BH); Bom Bo 1 (Gx. Bình Minh – ĐX);  Điêng Đu (Gx. Thiên Ân – GN).

26    17        Tm    Thứ Hai. Đn 9,4b-10;  Lc 6,36-38

Xin cầu nguyện cho: Cha Antôn Đỗ Văn Tài (+2013).

27    18        Tm     Thứ Ba. Thánh Gregorio di Narek, viện phụ, Tiến sĩ Hội thánh. Is 1,10.16-20; Mt 23,1-12.

Xin cầu nguyện cho: Cha FX Nguyễn Từ Tiến Dũng (+2009).

28    19        Tm     Thứ Tư. Gr 18,18-20;  Mt 20,17-28.

29    20        Tm      Thứ Năm. Gr 17,5-10;  Lc 16,19-31.

Xuân 2

 

Tác giả bài viết: BBT–Trang tin GXCS

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây