LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG NĂM - 2020

Thứ sáu - 01/05/2020 08:44
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 05.2020 : Lịch có thêm phần ghi chú các Phiên Chầu MTC trong GP – Ngày mất của Quý Cha nguyên Quản xứ và những ngày lễ Bổn mạng của các Ban Ngành trong Giáo xứ.
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG NĂM 2020
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG NĂM 2020

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 05-2020 CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG
Ý cầu nguyện: Cầu cho các phó tế:
Xin cho các phó tế, khi trung thành phục vụ Lời Chúa và người nghèo, trở nên dấu chỉ sống động cho toàn Giáo Hội.

A 333333


CẦU CHO CÁC PHÓ TẾ
( Lời nguyện được lấy cảm hứng từ cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với các linh mục, tu sĩ nam nữ trong chuyến thăm mục vụ của ngài ở Tổng Giáo phận Milan, 25.3.2017).

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã hiến mạng sống vì tình yêu.
Chúng con xin dâng lời cảm tạ vì ân sủng Chúa dành cho các Phó Tế, một ơn gọi phục vụ đặc thù.

Nhờ ân sủng của Thiên Chúa, các Phó Tế là những người coi sóc việc phục vụ trong Giáo Hội: phục vụ Lời Chúa, phục vụ Bàn Thánh và phục vụ người nghèo.
Ơn gọi của các Phó Tế nhắc nhớ rằng đức tin, qua các hình thức khác nhau như: phục vụ cộng đoàn, kinh nguyện cá nhân, những hình thức bác ái khác nhau và trong các bậc sống: giáo dân, tu sĩ, thừa tác viên – có một chiều kích thiết yếu đó là phục vụ Thiên Chúa và con người.
Thông qua các Phó Tế, Thiên Chúa muốn toàn thể Giáo Hội tái khám phá ý nghĩa phục vụ như một trong những ân sủng đặc trưng của mình.
Xin cho các Phó Tế, qua bí tích của sự phục vụ Thiên Chúa và anh chị em, có thể sống ơn gọi trong gia đình, cùng gia đình, trong Giáo Hội và cùng với Giáo Hội. Amen.

THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ
“Các tín hữu hãy nhớ rằng lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến Mẹ chúng ta và noi gương các nhân đức của Mẹ” (GH 67) .

01 09.4 Tr Thứ Sáu đầu tháng.
Lễ Thánh Giuse Thợ (Tr). Ngày Quốc tế lao động.
BỔN MẠNG ĐOÀN PHỤ HUYNH & BAN HOA VIÊN
Cv 9,1-20; Ga 6,52-59 (hay lễ về thánh Giuse: St 1,26–2,3 [hay Cl 3,14-15.17.23-24]; Mt 13,54-58).
Bổn mạng:
* Các giáo xứ: Đoàn Kết (MT); Đông Sơn (GS); Hòa Bình (GS); Thọ Thành (MT); Hòa An (GN); Xã Đoài (ĐM); Đăk Ân (PL); Tân Hưng (ĐX); Nghĩa Trung (ĐX); Giuse (PL); Tân Tiến (PL); Thống Nhất (ĐX). Pơng Drang (BH); Chính Tâm (CT).
* Các giáo họ: Kim Thành (Gx. Kim Phát – GS); Êa Uy (Gx. Buôn Hằng - CT); Bình Hưng (Gx. Phước Quả-PL); Tân Thành (Gx. Tân Hưng - ĐX); Đồng Tâm (Gx Duy Hòa – MT); Dang Kang (Gx Buôn Hằng – CT);

02 10 Tr Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Athanasiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Cv 9,31-42; Ga 6,60-69.

03 11 Tr CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH.
CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH.
Cầu cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ.
Cv 2,14a.36-41; Tv 22,1-3a.3b-4.5.6; 1Pr 2,20b-25; Ga 10,1-10.
(Không cử hành lễ THÁNH PHILIPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ (Đ). Lễ kính).
Quyên góp giúp ĐCV Sao Biển Nha Trang.
CMTC:
* Nhà nguyện Tòa Giám Mục (CT).
* Các giáo xứ: Nghi Xuân (GN); Tân Lập (ĐX); Bù Nho (PL).

04 12 Tr Thứ Hai.
Cv 11,1-18; Ga 10,11-18 (hay Ga 10,1-10)

05 13 Tr Thứ Ba. Cv 11,19-26; Ga 10,22-30.
Tiết khí: Lập hạ (bắt đầu mùa hè).

06 14 Tr Thứ Tư. Cv 12,24–13,5a; Ga 12,44-50.

07 15 Tr Thứ Năm đầu tháng.
Cv 13,13-25; Ga 13,16-20.

08 16 Tr Thứ Sáu. Cv 13, 26-33; Ga 14, 1-6.

09 17 Tr Thứ Bảy. Cv 13,44-52; Ga 14,7-14.

10 18 Tr CHÚA NHẬT V PHỤC SINH.
Cv 6,1-7; Tv 32,1-2.4-5.18-19; 1Pr 2,4-9; Ga 14,1-12.
CMTC:
* Các giáo xứ: Xuân Lộc (ĐM); Hòa An (GN); Giuse (PL); Sơn Long (PL).
* Giáo họ Lộ Đức (Phú Long - CT).
Kỷ niệm 2 năm linh mục quý cha: Cha PX Giuse Nguyễn Thanh TâmPhaolô Phạm Đức Chương; Phêrô Nguyễn Tiến Hải; Phêrô Vương Tiên Hoàng;

11 19 Tr Thứ Hai. Cv 14,5-18; Ga 14,21-26.

12 20 Tr Thứ Ba. Thánh Nêrêô và thánh Achilêô, tử đạo (Đ). Thánh Pancratiô, tử đạo (Đ).
Cv 14,19-28; Ga 14,27-31a.
Kỷ niệm 11 năm Giám mục Đức Cha Vinh Sơn-Phaolô.

13 21 Tr Thứ Tư. Đức Mẹ Fatima (Tr).
Cv 15,1-6; Ga 15,1-8
(hay lễ về Đức Mẹ Is 61,9-11; Lc 11,27-28)

14 22 Đ Thứ Năm. THÁNH MATTHIA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.
Cv 1, 15-17.20-26; Tv 112,1-2.3-4.5-6.7-8; Ga 15, 9-17.

15 23 Tr Thứ Sáu. Cv 15,22-31; Ga 15,12-17.

16 24 Tr Thứ Bảy. Cv 16,1-10; Ga 15,18-21.

17 25 Tr CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH.
Cv 8,5-8.14-17; Tv 65,1-3a.4-5.6-7a.16.20; 1Pr 3,15-18; Ga 14,15-21.
CMTC:
* Các giáo xứ: Gia Nghĩa (GN); Phước Tín (PL); Pơng Drang (BH); Long Hà (PL).
* Các giáo họ: Thăng Tiến (Gx.Thuận Hiếu - CT); Buôn Trấp (Gx. Quỳnh Ngọc - MT); Mỹ Yên (Gx. Vinh An - ĐM);

18 26 Tr Thứ Hai. Thánh Gioan I, giáo hoàng, tử đạo (Đ). Cv 16,11-15; Ga 15,26–16,4a.

19 27 Tr Thứ Ba. Cv 16,22-34; Ga 16,5-11.

20 28 Tr Thứ Tư. Thánh Bernarđinô Siêna, linh mục (Tr). Cv 17,15.22–18,1; Ga 16,12-15.
Tiết khí: Tiểu mãn (lũ nhỏ - duối vàng).

21 29 Tr Thứ Năm. Thánh Christôphôrô Magallanes, linh mục, và các bạn, tử đạo (Đ).
Cv 18,1-8; Ga 16,16-20.

22 30 Tr Thứ Sáu. Thánh Rita Cascia, nữ tu (Tr).
Cv 18,9-18; Ga 16,20-23a.

23 01.5 Tr Thứ Bảy. Cv 18,23-28; Ga 16,23b-28.
Chiều: LẾ VỌNG CHÚA THĂNG THIÊN (Tr). Các bài đọc: Lấy ở chính ngày lễ.
Xin cầu nguyện cho Đức Cố Giám mục: Giuse Nguyễn Tích Đức (+2011).

24 02 Tr CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH.
CHÚA THĂNG THIÊN. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).
BỔN MẠNG CỦA TRANG TIN ĐIỆN TỬ GIÁO XỨ
Cv 1,1-11; Tv 46,2-3.6-7.8-9; Ep 1,17-23; Mt 28,16-20.

CMTC: * Đan viện Thiên Hòa (CT).
* Các giáo xứ: Quảng Nhiêu (BH); Hòa Tiến (GN); Thanh Hòa (PL).
Bổn mạng * Giáo xứ Thiên Đăng (BH)
* Cộng đoàn Pơng Drang – CQP (Buôn Hô).

25 03 Tr Thứ Hai. Thánh vịnh tuần III. Thánh Bêđa Khả Kính, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).
Thánh Grêgôriô VII, giáo hoàng (Tr). Thánh Maria Magđalêna Pazzi, trinh nữ (Tr).
Cv 19,1-8; Ga 16,29-33.

26 04 Tr Thứ Ba. Thánh Philipphê Nêri, linh mục. Lễ nhớ. Cv 20,17-27; Ga 17,1-11a.

27 05 Tr Thứ Tư. Thánh Augustinô Cantuariô (Tr).
Cv 20,28-38; Ga 17,11b-19.

28 06 Tr Thứ Năm. Cv 22,30–23,6-11; Ga 17,20-26.
Kỷ niệm 51 năm linh mục Cha Giuse Trần Mạnh Cường.

29 07 Tr Thứ Sáu. Thánh Phaolô VI, giáo hoàng.
(Được tuyên thánh ngày 14.10.2018)
Cv 25,13b-21; Ga 21,15-19.
Kỷ niệm * 47 năm linh mục Cha Giuse Trần Văn Phúc.


30 08 Tr Thứ Bảy. Cv 28,16-20.30-31; Ga 21,20-25.
Đ Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG.

St 11,1-9 (hay Xh 19,3-8a.16-20b; hay Ed 37,1-14; hay Ge 3,1-5). Tv103,1-2a.24 và 35c.27
28.29bc-30; Rm 8,22-27; Ga 7,37-39.

31 09 Đ CHÚA NHẬT
CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).
Cv 2,1-11; Tv 103,1ab và 24ac.29bc-30.31 và 34; 1Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23.  Đọc hay hát Ca tiếp liên.
(Không cử hành lễ ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ ELISABETH. Lễ kính).
CMTC:  Các giáo xứ: Phước Quả (PL); Êa H’leo (BH).
* Các giáo họ: Kim Thành (Kim Phát - GS); Êa Tân (Gx. Phú Lộc - BH).
Bổn mạng:* Giáo xứ Thánh Linh (MT).
* Giáo họ Thánh Linh (Gx. Thiên Hoa - GN).
Kỷ niệm * 57 năm linh mục Đức Ông Đa Minh Hà Duy Khâm.
* 54 năm Linh mục Cha Giuse Đặng Sĩ Bình.

A 44444

 

Tác giả bài viết: BBT Trang tin GXCS

Nguồn tin: Ban Phụng tự Gp BMT

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây