LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 11.2020

Thứ bảy - 07/11/2020 08:41
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 11.2020 : Lịch có thêm phần ghi chú các Phiên Chầu MTC trong GP – Ngày mất của Quý Cha nguyên Quản xứ và những ngày lễ Bổn mạng của các Ban Ngành trong Giáo xứ.
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 11.2020
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 11.2020
A 1

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 11.2020 CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG
CẦU CHO TRÍ TUỆ NHÂN TẠO:
Chúng ta cầu nguyện cho các tiến bộ về rô-bốt và trí tuệ nhân tạo luôn phục vụ lợi ích của con người.
Lời cầu nguyện : ( được lấy cảm hứng từ Diễn văn của ĐTC gửi đến các tham dự viên tại Hội nghị của Hàn Lâm Viện Giáo hoàng về Sự sống ngày 25 tháng 2 năm 2019).
“Lạy Thần Khí Thiên Chúa hằng sống, Thần Khí sự thật và tình yêu, xin đến và nâng đỡ chúng con những lúc yếu đuối, để chúng con biết cách sử dụng trí tuệ nhân tạo, rô-bốt và các tiến bộ khoa học khác, để góp phần vào việc phục vụ nhân loại và bảo vệ ngôi nhà chung.
Xin soi sáng và củng cố để chúng con đặt phẩm giá của mỗi người là trung tâm trong các suy tư và hành động của mình.
Xin nhắc nhở chúng con rằng, các thiết bị nhân tạo chỉ là mô phỏng các khả năng của con người, trên thực tế, chúng không có phẩm chất như con người. Điều này khiến chúng con phải lưu tâm đến việc định hướng các nguyên tắc để sử dụng chúng, cũng như các nghiên cứu tương tự khác, nhằm hướng tới sự tương tác mang tính xây dựng, công bằng giữa con người và các phiên bản máy móc, thiết bị mới nhất đang được sử dụng rộng rãi trên thế giới, đang làm biến đổi hoàn toàn bối cảnh sống của chúng con.
Xin giúp chúng con đưa những định hướng này vào thực tế, bởi tiềm năng phi thường của những khám phá mới có thể mang lại lợi ích cho mỗi con người cũng như toàn thể nhân loại.”

THÁNG CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI
Ngay từ buổi đầu của Kitô giáo, Hội Thánh lữ hành đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã qua đời, vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ lành thánh (2 Mcb 12, 45). Chúng ta hãy dâng thánh lễ và các việc lành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.

01    16.9      Tr       CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN.
        CÁC THÁNH NAM NỮ. Lễ trọng.
        Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).
        Kh 7,2-4.9-14;  Tv 23,1-2.3-4ab.5-6;
        1Ga 3,1-3;  Mt 5,1-12a.
CMTC:  * Các giáo xứ:  Kiến Hòa (GN); Sông Bé (PL).
             * Giáo họ Tân Lợi (Tân Lập – ĐX).

LƯU Ý: Về việc viếng nhà thờ và viếng Đất Thánh.
1. Từ trưa ngày Lễ Các Thánh đến nửa đêm ngày Cầu cho các tín hữu đã qua đời, ai viếng nhà thờ, nhà nguyện, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng), nhưng phải nhường lại cho các linh hồn. Mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi. Ai bị ngăn trở, có thể viếng nhà thờ, nhà nguyện, lãnh ơn đại xá vào Chúa nhật trước hay Chúa nhật sau.
2. Từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 11 này, các tín hữu thành kính đi viếng Đất Thánh, và dù có cầu nguyện thầm cho các linh hồn, thì cũng được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng), nhưng phải nhường lại cho các linh hồn (trong tám ngày, mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi).
3. Các ngày khác trong năm, khi đi viếng Đất Thánh và cầu nguyện cho các linh hồn thì được hưởng nhờ ơn tiểu xá (Ench, Indulg, ấn bản 1999, concessio 29).

A 2

         

02      17      Tm     Thứ Hai. CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI
          (LỄ CÁC ĐẲNG).

         Theo Tông Hiến ngày 10-08-1915, hôm nay mọi linh mục được phép cử hành hoặc đồng tế ba thánh lễ, miễn là cử hành vào những giờ khác nhau; có thể chỉ một ý lễ cho bất cứ ai và nhận bổng lễ, còn ngoài ra phải dành một lễ cầu nguyện cho mọi tín hữu đã qua đời và một lễ cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng (không có bổng lễ đối với hai lễ này).
         Cho mỗi thánh lễ, có thể chọn các bài đọc trong Sách Bài Đọc cầu cho các tín hữu đã qua đời (Sách Bài Đọc cầu cho các tín hữu đã qua đời, v.v…, 1973 trang 225-249, hoặc Nghi lễ An Táng Thánh lễ cầu hồn, 1974, trang 61-106).

03      18      X        Thứ Ba Thánh Martinô Porres, tu sĩ (Tr).
          BỔN MẠNG ĐOÀN THANH TRÁNG NIÊN
          Pl 2,5-11; Lc 14,15-24.
Bổn mạng : * Giáo xứ Thuận Phú (ĐX). 
                     
* Giáo họ Bình Tâm (Gx. Phước Bình - PL).
                 * Các cộng đoàn: Martinô - Đa Minh (OP); Buôn Hô - Dòng Đa Minh Rất Thánh Mân Côi Monteils; Mai Sơn Lâm NVHB (Giang Sơn); Phụ xá Martinô (Giang Sơn).

04      19      Tr       Thứ Tư. Thánh Carôlô Borrômêô, giám mục. Lễ nhớ.
           Pl 2,12-18; Lc 14,25-33.

05      20      X        Thứ Năm đầu tháng.  Pl 3,3-8a; Lc 15,1-10.

06      21      X        Thứ Sáu đầu tháng. Pl 3,174,1; Lc 16,1-8.

07      22      X        Thứ Bảy đầu tháng. Pl 4,10-19; Lc 16,9-15.

Tiết khí: Lập đông (bắt đầu mùa đông).

08      23      X        CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN.
           Kn 6,12-16; Tv 62,2abc.2d-4.5-6.7-8;
           1Tx 4,13-18 (hay 13-14); Mt 25,1-13.
CMTC:  * Giáo xứ Đức Hạnh (PL).
         * Các giáo họ: Tân Hòa (Gx.Tân Lợi - MT); Trinh Vương (Gx. Phúc Thành -ĐM); Bù Ha (Gx. An Bình - PL).

09      24      Tr       Thứ Hai. CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ.
          Lễ kính.
Ed 47,1-2.8-9.12 (hay 1Cr 3, 9c-11.16-17);
          Tv 45,2-3.5-6.8-9;  Ga 2,13-22.

10      25      Tr       Thứ Ba. Thánh Lêô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh.
           Lễ nhớ.
Tt 2,1-8.11-14; Lc 17,7-10.

11      26      Tr       Thứ Tư. Thánh Martinô, giám mục. Lễ nhớ.
          Tt 3,1-7; Lc 17,11-19.

12      27      Đ        Thứ Năm. Thánh Jôsaphat, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.
         Plm 7-20;  Lc 17,20-25.

13      28      X        Thứ Sáu. 2Ga 1,4-9; Lc 17,26-37.

14      29      X        Thứ Bảy. 3Ga 1,5-8; Lc 18,1-8.

A 3

15      1.10    X        CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN.
          KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM (Đ).
          BỔN MẠNG ĐOÀN THANH NIÊN GIÁO XỨ

[HĐGM Việt Nam, khóa họp tháng 04-1991]. *Phụng vụ Lời Chúa:  chọn trong số lễ chung kính các thánh tử đạo.
          Cn 31,10-13.19-20.30-31;  Tv 127,1-2.3.4-5; 1Tx 5,1-6;
          Mt 25,14-30 (hoặc Mt 25,14-15.19-21).            
       ( Không cử hành lễ Thánh Albertô Cả, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr)).
CMTC:  * Gh. Thánh Mẫu (Gx. Phúc Lộc - ĐM).
              * Lưu Xá Đăng Khoa (MT).

16      2        X        Thứ Hai. Thánh nữ Margarita Scotland (Tr).
          Thánh Gertruđê, trinh nữ (Tr).

           Kh 1,1-42,1-5a;  Lc 18,35-43.

17      3        Tr       Thứ Ba. Thánh nữ Êlisabeth Hungari. Lễ nhớ.
           Kh 3,1-6.14-22;  Lc 19,1-10.

18      4        X        Thứ Tư. Cung hiến thánh đường thánh Phêrô và thánh đường thánh Phaolô (Tr).
          Kh 4,1-11;  Lc 19,11-28.
          (hay lễ về hai thánh tông đồ: Cv 28,11-16.30-31;  Mt 14, 22-33).

19      5        X        Thứ Năm. Kh 5,1-10;  Lc 19,41-44.

20      6        X        Thứ Sáu. Kh 10,8-11;  Lc 19,45-48.

21      7        Tr       Thứ Bảy. Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ. Lễ nhớ.
          Dcr 2,14-17;  Mt 12, 46-50.


22      8        Tr       CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN.
          ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ. Lễ trọng.
          BỔN MẠNG ĐOÀN TRÁNG NIÊN GIÁO XỨ
           Ed 34,11-12.15-17;  Tv 22,1-3a.3b-4.5.6; 
           1Cr 15,20-26.28; Mt 25,31-46.
         (Không cử hành lễ Thánh Cêcilia, trinh nữ, tử đạo).
CMTC:  Các giáo họ: Bom Bo (Gx. Đăk Nhau - ĐX);  Khắc Khoan (Gx. Đức Hạnh - PL).
Bổn mạng: * Các giáo xứ: Kitô Vua (ĐM); Nhơn Hòa (PL); Đồng Tâm (ĐX).
                    * Giáo họ Tân Phúc (Gx. Thiên Ân – GN).
                    * Cộng đoàn:  Bình Hà - Đa Minh Tam Hiệp (Bình Hà).

Tiết khí: Tiểu tuyết (tuyết xuất hiện).

23      9        X        Thứ Hai. Thánh vịnh tuần II.
         Thánh Clêmentê I, giáo hoàng, tử đạo (Đ). Thánh Côlumbanô, viện phụ (Tr).    Kh 14,1-3.4b-5;  Lc 21,1-4.

24      10      Đ        Thứ Ba.  CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM.
          BỔN MẠNG HỘI THÁNH VIỆT NAM. LỄ TRỌNG.
          *Phụng vụ Lời Chúa: chọn trong số lễ chung kính các thánh tử đạo.
Bổn mạng: Mừng 60 NĂM THÀNH LẬP HĐGM VIỆT NAM (1960)
           * Hội Thánh Việt Nam
        * Các giáo xứ: Quảng Nhiêu (BH); Hòa Tiến (GN); Kiến Hòa (GN); Phước Quả (PL); Long Hà (PL).
           * Các giáo họ: Thọ Sơn (Gx. Bù Đăng - ĐX); Tân Hòa (Gx.Tân Lợi - MT); Krông Nô (Gx. Giang Sơn - GS); Thanh Bình (Gx. Kitô Vua - ĐM)
            * Các cộng đoàn: Chứng Nhân NVHB (Tòa Giám Mục); Emmau NVHB (Kiến Đức); Thanh Bình NVHB (Nhân Cơ).

25      11      X        Thứ Tư. Thánh Catarina Alexanđria, trinh nữ, tử đạo (Đ).
          Kh 15,1-4;  Lc 21,12-19.

26      12      X        Thứ Năm. Kh 18,1-2.21-2319,1-3.9a;  Lc 21,20-28.

27      13      X        Thứ Sáu. Kh 20,1-4.1121,2;  Lc 21,29-33.

28      14      X        Thứ Bảy. Kh 22,1-7;  Lc 21,34-36.

                    HẾT NĂM PHỤNG VỤ 2019–2020

A 4

NĂM PHỤNG VỤ 2020 – 2021 : NĂM B
(Lược soạn)

THÁNG MƯỜI MỘT 2020

29      15      Tm     CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG.

30      16      Đ        Thứ Hai. THÁNH ANRÊ, TÔNG ĐỒ,  Lễ kính.
Bổn mạng:  * Giáo xứ Thiên Phước (GN).

Tác giả bài viết: BBT Trang tin GXCS

Nguồn tin: Ban Phụng tự Gp BMT

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây