LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 6 2020

Chủ nhật - 31/05/2020 17:31
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 6.2020 : Lịch có thêm phần ghi chú các Phiên Chầu MTC trong GP – Ngày mất của Quý Cha nguyên Quản xứ và những ngày lễ Bổn mạng của các Ban Ngành trong Giáo xứ.
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 6 2020
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 6 2020

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 06-2020 CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG
Lòng Trắc Ẩn Đối Với Thế Giới
Ý Truyền Giáo – Cầu Xin Thánh Tâm Mở Lối
Xin cho tất cả những ai đang gặp đau khổ, đều tìm được con đường sống, khi chạy đến cùng Thánh Tâm Chúa Giê-su.
Nhiều người đang đau khổ với những khó khăn họ phải gánh chịu.
Chúng ta có thể giúp đỡ họ bằng cách đồng hành trong hành trình đầy lòng trắc ẩn, vốn có sức biến đổi đời người.
Điều này mang họ đến gần hơn với Thánh Tâm Chúa Kitô, Đấng đón mời tất cả chúng ta vào trong cuộc cách mạch của sự dịu dàng.
Chúng ta cùng cầu nguyện cho những ai đang đau khổ có thể tìm thấy những phương thế sống, nhằm để cho mình được Thánh Tâm Chúa Giêsu chạm tới.

THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

tt

Kính nhớ Thánh Tâm Chúa Giêsu là kính nhớ Tình Thương của Thiên Chúa. Tình Thương Cứu Độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con người Đức Giêsu và nhất là trong cái chết trên thập giá vì tội lỗi loài người. Thánh Tâm đã bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất về Tình Thương của Thiên Chúa đối với chúng ta và là một bằng chứng không thể chối cãi được của Tình Thương lạ lùng ấy.

MÙA THƯỜNG NIÊN (Sau Chúa nhật Hiện Xuống)

01 10.4 Tr Thứ Hai. Tuần IX Thường Niên. Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ GH. Lễ nhớ. (Không cử hành lễ Thánh Justinô, Tử đạo. Lễ nhớ).
St 3,9-15.20; hay Cv 1,12-14. Tv 86 (87),1-2.3 và 5.6-7; Ga 19,25-27.

02 11 X Thứ Ba. Thánh Marcellinô và thánh Phêrô, tử đạo
(Đ). 2Pr 3,12-15a.17-18; Mc 12,13-17.
Kỷ niệm 03 năm linh mục quý cha: Giuse Nguyễn Huy Hoàng, Giuse Nguyễn Trung Luật, Vinh sơn Phạm Hữu Mạnh, Phaolô Cao Đình Quang; Giuse Bùi Đình Sâm; Antôn Trần Nhân Tâm; Giuse Đậu Quang Trung; Giuse Trần Vũ Thiên Uy; Antôn Lê Công Văn; GB. Hoàng Nguyên Vũ; Gioan Y Xuất Luka.

03 12 Đ Thứ Tư. Thánh Carôlô Lwanga và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ.
2Tm 1,1-3.6-12; Mc 12,18-27.

04    13 X Thứ Năm đầu tháng.
2Tm 2,8-15; Mc 12,28b-34.

05 14 Đ Thứ Sáu đầu tháng.
Thánh Bônifatiô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. 2Tm 3,10-17; Mc 12,35-37.
Tiết khí: Mang chủng (chòm sao Tua Rua mọc).

06 15 X Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Norbertô, giám mục (Tr).
2Tm 4,1-8; Mc 12,38-44.

07    16 Tr CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN. CHÚA BA NGÔI. Lễ Trọng.
Xh 34,4b-6.8-9; Tv Đn 3,52.53.54.55.56; 2Cr 13,11-13; Ga 3,16-18.
CMTC
* Các giáo xứ: Kim Mai (MT); Thiên Hoa (GN); Thuận Tâm (CT).
* Các giáo họ: Vinh Phúc (Gx. Vinh Đức - BH); Thánh Gia (Gx. Phúc Lộc  ĐM); Long Hưng (Gx. Bù Nho – PL); Hra Êa Hning (Gx. Kim Phát – GS).


08 17 X Thứ Hai. Thánh vịnh tuần II.
1V 17,1-6; Mt 5,1-12.
Kỷ niệm 57 năm linh mục Cha Giuse Nguyễn Tiến Sự.

09 18 X Thứ Ba. Thánh Ephrem, phó tế, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).
1V 17,7-16; Mt 5,13-16.

10 19 X Thứ Tư. 1V 18,20-39; Mt 5,17-19.

11 20 Đ Thứ Năm. Thánh Barnaba, tông đồ. Lễ nhớ. Cv 11,21b-2613,1-3; Mt 10, 7-13. (hay bài đọc Mùa Thường Niên: Mt 5, 20-26).
Bổn mạng giáo xứ Kon H’ring (BH).

12 21 X Thứ Sáu. 1V 19,9a.11-16; Mt 5,27-32.

13 22 Tr Thứ Bảy. Lễ Thánh Antôn Pađôva, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 1V 19,19-21; Mt 5,33-37.
CHÚC MỪNG BỔN MẠNG GIÁO HỌ ANTÔN
Bổn mạng:
* Các giáo xứ: Đức Lệ (ĐM); Nghi Lập (GN); Nghi Trung (GN); Xuân Hòa (ĐM); Vinh Hà (BH).
* Các giáo họ: Vinh Tân (Gx. Quảng Nhiêu-BH); Thiên Ân (Gx. Đăk Ân - PL ); Vinh Phúc (Gx. Vinh Đức – BH); Trường Xuân (Gx. Gia Nghĩa - GN).
* Quý cha: Hồ Quang Hải; Nguyễn Phi Hùng; Nguyễn Văn Huynh; Phạm Quang Lâm; Vũ Thanh Lịch; Trương Trọng Tài; Trần Nhân Tâm; Dương Văn Thảo; Lê Anh Tuấn; Lê Công Văn; Nguyễn Anh Tuấn, CM; Nguyễn Thanh Tường, CM; Bùi Văn Thiều, SMV.

14 23 Tr CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN. MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ. Lễ Trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).
CHÚC MỪNG BỔN MẠNG HIỆP HỘI THÁNH THỂ
Đnl 8,2-3.14b-16a; Tv 147,12-13.14-15.19-20; 1Cr 10,16-17; Ga 6,51-58.
CMTC:
* Các giáo xứ: Thánh Tâm (CT); Phú Văn (PL); Tân Hòa (GS); Đồng Tín (ĐX); Đức Liễu (ĐX); Nhơn Hòa (PL); Vinh Hà (BH).

* Các giáo họ: Tận Hiến (Gx. Thọ Thành - MT); Đồng Tâm (Gx Duy Hòa – MT).

15 24 X Thứ Hai. Thánh vịnh tuần III. 1V 21,1-16; Mt 5,38-42.

16 25 X Thứ Ba. 1V 21,17-29; Mt 5,43-48.

17  26 X Thứ Tư. 2V 2,1.6-14; Mt 6,1-6.16-18.

18   27 X Thứ Năm. Hc 48,1-15; Mt 6,7-15.

19 28 Tr Thứ Sáu. THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU. Lễ trọng.
CHÚC MỪNG BỔN MẠNG CA ĐOÀN THÁNH TÂM
Ngày thế giới cầu xin ơn thánh hóa các linh mục.
Đnl 7,6-11; Tv 102, 1-2.3-4.6-7.8 và 10; 1Ga 4,7-16; Mt 11,25-30.
(Không cử hành lễ Thánh Rômualđô, viện phụ (Tr)).
Bổn mạng:
* Các giáo xứ: Thánh Tâm (CT); Thuận Tâm (CT); Tình Thương (CT); Kim Phát (GS); Bù Nho (PL); Long Điền (PL); Bù Đăng (ĐX); Phước Tín (PL).
* Giáo họ: Kim Ngọc (Gx Thiên Phước – GN).

20 29 Tr Thứ Bảy. Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ, lễ nhớ. Is 61,9-11; Lc 2,41-51.
Bổn mạng:
* Các giáo xứ: Vinh Hòa (GS); Mẫu Tâm (MT).

21 01.05 X CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN. Gr 20,10-13; Tv 68,8-10.14.17.33-35; Rm 5,12-15; Mt 10,26-33. (Không cử hành lễ thánh Luy Gônzaga, tu sĩ, lễ nhớ).
Tiết khí: Hạ chí (giữa hè).

22 02    X Thứ Hai. Lễ Thánh Paulinô, giám mục Nôla (Tr). Thánh Gioan Fisher, giám mục, tử đạo, và thánh Tôma More, tử đạo (Đ). 2V 17,5-8.13-15a.18; Mt 7,1-5.
Lễ mừng các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Bổn mạng Giáo phận. Kỷ niệm 53 năm thành lập giáo phận BMT.

Kỷ niệm 52 năm linh mục Cha Anrê Trần Xuân Cương.
Xin cầu nguyện cho quý cha: Phêrô Nguyễn Văn Bân (+1991).
GB Phan Xuân Bang (+2001).

23 03   X Thứ Ba. 2V 19,9b-11.14-21.31-35a.36; Mt 7,6.12-14.
Chiều: LỄ VỌNG SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ (Tr)
Gr 1,4-10; Tv 70,1-2.3-4a.5-6ab.15ab và 17; 1Pr 1,8-12; Lc 1,5-17.

24 04 Tr Thứ Tư. SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ. Lễ trọng.
Is 49,1-6; Tv 138,1-3.13-14ab.14c-15; Cv 13, 22-26; Lc 1,57-66.80.
CHÚC MỪNG BỔN MẠNG GIÁO HỌ GB
Bổn mạng:
* Các giáo xứ: Êa Tul (BH); Kim Hòa (GS); Hưng Đạo (MT); Vinh Hương (ĐM); Thuận Phúc (CT); Hòa Nam (MT).
* Các giáo họ: Hra Êa Hning (Gx. Kim Phát - GS); Sơn Giang (Gx. Nhơn Hòa - PL); Hòa Thành (Gx. Buôn Hằng - CT).
* Cộng đoàn: Bù Đăng - Thừa Sai Việt Nam (MF).
* Quý cha: Hà Văn Ánh; Nguyễn Huy Bắc; Trần Đức Châu; Nguyễn Tiến Đạt; Nguyễn Minh Hảo; Nguyễn Văn Hậu; Nguyễn Quốc Hưng; Nguyễn Văn Liêm; Nguyễn Đình Lượng; Nguyễn Công Phi; Phạm Văn Phong; Nguyễn Ngọc Sang; Nguyễn Minh Tâm; Hoàng Minh Tâm; Cao Thanh Tâm; Nguyễn Thành Tâm; Nguyễn Quốc Thuần; Trịnh Đình Thế; Nguyễn Văn Thiện; Phạm Thế Truyền; Trần Thượng Uyển; Trần Vinh; Hoàng Nguyên Vũ; Lại Văn Mười, OP; Phạm Trọng Tình, O.Carm.

25   05 X Thứ Năm. 2V 24,8-17; Mt 7,21-29.

26    06 X Thứ Sáu. 2V 25,1-12; Mt 8, 1-4.
Kỷ niệm 45 năm linh mục Cha Giuse Nguyễn Ngọc Quế.

27 07 X Thứ Bảy. Thánh Cyrillô Alexandria, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).
Ac 2,2.10-14.18-19; Mt 8, 5-17.
Kỷ niệm 51 năm linh mục Cha TĐD Stêphanô Nguyễn Văn Đậu.

28 08 X CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN.
2V 4,8-11.14-16a; Tv 88,2-3.16-17.18-19; Rm 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42.
(Không cử hành Lễ Thánh Irênê, giám mục, tử đạo; Chiều: LỄ VỌNG
THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ (Đ)

Cv 3,1-10; Tv 18, 2-3.4-5; Gl 1,11-20; Ga 21,15-19).
(Lưu ý: Đọc kinh chiều I lễ T. Phêrô và T. Phaolô TĐ, không đọc kinh chiều II - tuầnI).
CMTC:
* Các giáo xứ: Nghi Lập (GN); Kitô Vua (ĐM).
* Các giáo họ: Kim Ngọc (Gx Thiên Phước – GN).
Bổn mạng: Cha Irênê Nguyễn Bình Tĩnh

29 09 Đ Thứ Hai. THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 12,1-11; Tv 33,2-3.4-5.6-7.8-9; 2Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19.
CHÚC MỪNG BỔN MẠNG GIÁO HỌ PHÊRÔ
Bổn mạng
* Các giáo xứ: Buôn Hằng (CT); Thuận Hiếu (CT); Quỳnh Ngọc (MT); Nhân Cơ (GN); Bình Hà (GN); Phú Văn (PL); Phúc Lộc (ĐM).
* Các giáo họ: Long Tân (Gx. Bù Nho – PL); Tân Hòa (Gx. Gia Nghĩa - GN); Khuê Ngọc Điền (Gx. Đông Sơn - GS); Vinh Đức (Gx. Vinh An - ĐM); Thanh Lâm (Gx. Vinh An - ĐM); Nhật Hà (Gx. Quảng Phúc - GN); Nhơn Lý (Gx. Phước Quả - PL).
* Cộng đoàn: Chi Lăng - Thánh Phaolô Thành Chartres (SPC)- (Chi Lăng).
* Quý cha: Trần Ngọc Anh; Phạm Đức Chương; Nguyễn Đình Cương; Nguyễn Đức Cường; Bùi Hãnh Diễn; Đỗ Đình Dục; Hoàng Khắc Dũng; Cao Tiến Hà; Nguyễn Thái Hải; Nguyễn Tiến Hải; Nguyễn Minh Hiển; Vương Tiên Hoàng; Nguyễn Minh Huân; Nguyễn Thư Hùng; Phạm Bá Huỳnh; Y KRơn; Mai Văn Nam; Trần Vĩnh Niệm; Trần Bảo Ninh; Lưu Văn Phan; Hoàng Hùng Phi; Cao Đình Quang; Cao Anh Quốc; Ngô Anh Tấn; Nguyễn Hùng Tiến; Nguyễn Đức Tuyên; Trần Văn Thanh; Trần Thanh Trực; Nguyễn Văn Thái; Nguyễn Thành Thiện; Võ Hữu Thọ; Lưu Thọ; Dương Anh Thơ; Bùi Văn Thục; Trần Thanh Truyền; Nguyễn Thanh Vũ.
Xin cầu nguyện cho cha JB. Nguyễn Thanh Thiện (+1999)

30 10 X Thứ Ba. Các thánh tử dạo tiên khởi của giáo đoàn Rôma (Đ).
Am 3,1-8–4,11-12; Mt 8, 23-27.
Xin cầu nguyện cho cha VS. Nguyễn Hoàn (Nam Huân) (+1998).
 

Tác giả bài viết: BBT Trang tin GXCS

Nguồn tin: BPT–Gp BMT

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây