LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 12.2020

Chủ nhật - 06/12/2020 06:59
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 12.2020 : Lịch có thêm phần ghi chú các Phiên Chầu MTC trong GP – Ngày mất của Quý Cha nguyên Quản xứ và những ngày lễ Bổn mạng của các Ban Ngành trong Giáo xứ.
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 12.2020
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 12.2020

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 12.2020 CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG
Ý CẦU NGUYỆN : Cầu cho đời sống cầu nguyện : xin cho mối liên hệ cá nhân với Đức Giêsu Kitô được Lời Chúa và đời sống cầu nguyện dưỡng nuôi.

doi ban tay cau nguyen
Bức tranh “Đôi tay cầu nguyện” của Albrech Durer

NIÊN LỊCH PHỤNG VỤ 20202021
THÁNG 11.2020

29 15.10 Tm CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM B
Is 63,16b-17.19b; 64,2b-7; 1Cr 1,3-9; Mc 13,33-37.
Trong các Chúa Nhật Mùa Vọng, không được cử hành thánh lễ an táng.

30 16 Đ Thứ Hai. THÁNH ANRÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.
Rm 10, 9-18; Tv 18,2-3.4-5; Mt 4,18-22.


THÁNG 12.2020

01 17 Tm Thứ Ba. Is 11,1-10; Lc 10,21-24.

02 18 Tm Thứ Tư. Is 25,6-10a; Mt 15,29-37.

03 19 Tr Thứ Năm đầu tháng.
THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ, LINH MỤC. Bổn mạng các xứ truyền giáo. Lễ kính. (AC 59, 8c).
1Cr 9,16-19.22-23; Tv 116,1.2; Mc 16,15-20.

04 20 Tm Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Gioan Đamas, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).
Is 29,17-24; Mt 9,27-31.

05 21 Tm Thứ Bảy đầu tháng.
Is 30,19-21.23-26; Mt 9,3510,1.6-8.

06 22 Tm CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG.
Is 40,1-5.9-11; Tv 84,9ab-10.11-12.13-14; 2Pr 3,8-14; Mc 1,1-8.
(Không cử hành lễ thánh Nicôla, gm)

07 23 Tr Thứ Hai. Thánh Ambrôsiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
Is 35,1-10; Lc 5,17-26.

A 1


08 24 Tr Thứ Ba.
ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).
BỔN MẠNG GIÁO XỨ
St 3,9-15.20; Tv 97,1.2-3ab.3cd-4;Ep 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38.

09 25 Tm Thứ Tư. Thánh Gioan Điđacô (Tr).
 Is 40,25-31; Mt 11,28-30.

10 26 Tm Thứ Năm. Is 41,13-20; Mt 11,11-15.

11 27 Tm Thứ Sáu. Thánh Đamasô I, giáo hoàng (Tr).
Is.48,17-19; Mt 11,16-19.

12 28 Tm Thứ Bảy. Đức Mẹ Guađalupê (Tr).
Hc 48,1-4.9-11; Mt 17,10-13. hay lễ về Đức Mẹ:
Is 7,10-14; 8,10c; Lc 1,39-47).

13 29 Tm CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG.
Is 61,1-2a.10-11; Lc 1,46-48.49-50.53-54; 1Tx 5,16-24; Ga 1,6-8.19-28.
Hôm nay có thể dùng màu hồng và được sử dụng phong cầm cũng như các nhạc cụ khác.
(Không cử hành lễ thánh Lucia, trinh nữ, tđ)

14 1.11 Tr Thứ Hai. Thánh Gioan Thánh Giá, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
Ds 24,2-7.15-17a; Mt 21,23-27.

15 2 Tm Thứ Ba. Xp 3,1-2.9-13; Mt 21,28-32.

16 3 Tm Thứ Tư. Is 45,6b-8.18.21b-25; Lc 7,19-23.

17 4 Tm Thứ Năm. St 49,2.8-10; Mt 1,1-17.

18 5 Tm Thứ Sáu. Gr 23,5-8; Mt 1,18-24.

19 6 Tm Thứ Bảy. Tl 13,2-7.24-25a; Lc 1,5-25.

20 7 Tm CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG.
2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16;Tv 88,2-3.4-5.27 và 29; Rm 16,25-27; Lc 1,26-38.

21 8 Tm Thứ Hai. Thánh Phêrô Canisiô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh.
Dc 2,8-14 (hay Xp 3,14-18a); Lc 1,39-45.

22 9 Tm Thứ Ba. 1Sm 1,24-28; Lc 1,46-56.

23 10 Tm Thứ Tư. Thánh Gioan Kêty, linh mục
Ml 3,1-4.23-24; Lc 1,57-66.

24 11 Tm Thứ Năm.
Sáng: 2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Lc 1,67-79.
Chiều: LỄ VỌNG GIÁNG SINH (Tr).
Is 62,1-5; Tv 88,4-5.16-17.27 và 29. Cv 13,16-17.22-25; Mt 1,1-25 (hay Mt 1,18-25).
LƯU Ý:
Trong lễ Vọng và lễ chính ngày, khi đọc kinh Tin Kính đến chỗ: “Bởi phép Chúa Thánh Thần… và đã làm người” thì quỳ gối (IM 137).

 

MÙA GIÁNG SINH 2020
“Sau việc cử hành hằng năm mầu nhiệm Vượt Qua, Hội Thánh không có việc cử hành nào cổ xưa bằng việc kính nhớ Chúa Giáng Sinh và kính nhớ những lần tỏ mình đầu tiên của Người: đó là Mùa Giáng Sinh” (AC 32).

25 12 Tr Thứ Sáu.
CHÚA GIÁNG SINH. Lễ trọng với tuần bát nhật. Lễ buộc. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).
Lễ đêm: Is 9,1-6; Tv 95,1-2a.2b-3.11-12.13; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14.
Lễ rạng đông: Is 62,11-12; Tv 96,1 và 6.11-12; Tt 3,4-7; Lc 2,15-20.
Lễ ban ngày: Is 52,7-10; Tv 97,1.2-3ab.3cd-4.5-6; Dt 1,1-6; Ga 1,1-18 (hay Ga 1,1-5.9-14).
Vì lý do mục vụ, có thể tùy nghi thay đổi các bài đọc trên từ thánh lễ nọ sang thánh lễ kia. Không được cử hành thánh lễ an táng.

26 13 Đ Thứ Bảy. NGÀY II TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH.
THÁNH STÊPHANÔ TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI. Lễ kính.
Cv 6,8-10; 7,54-59; Tv 30,3cd-4.6 và 8ab.16bc và 17; Mt 10,17-22
Được cử hành lễ an táng.

27 14 Tr CHÚA NHẬT TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH.
THÁNH GIA: CHÚA GIÊSU, ĐỨC MARIA VÀ THÁNH GIUSE. Lễ kính.

Hc 3.3-7.14-17a (hay St 15,1-6; 21,1-3) ; Tv 127,1-2.3.4-5 (hay Tv 104,1b-2.3-4.5-6.8-9) Cl 3.12-21 (hay Dt 11,8.11-12.17-19); Lc 2,22-40 (hoặc Lc 2,22.39-40
(Không cử hành lễ Thánh Gioan Tông Đồ, Tác Giả Sách Tin Mừng).
LỄ BỔN MẠNG CHA CHÁNH XỨ

28 15 Đ Thứ Hai. NGÀY IV TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH.
CÁC THÁNH ANH HÀI, TỬ ĐẠO. Lễ kính.
1Ga 1,5–2,2; Tv 123,2-3.4-5.7b-8; Mt 2,13-18. Được cử hành lễ an táng.

29 16 Tr Thứ Ba. NGÀY V TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH.
Thánh Tôma Becket, giám mục, tử đạo.
1Ga 2,3-11; Tv 95,1-2a.2b-3.5b-6;Lc 2,22-35.

30 17 Tr Thứ Tư. NGÀY VI TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH.
1Ga 2,12-17; Tv 95,7-8a.8b-9.10; Lc 2,36-40.

31 18 Tr Thứ Năm. NGÀY VII TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. Thánh Silvester I, giáo hoàng. 1Ga 2,18-21; Ga 1,1-18.

Tác giả bài viết: BBT Trang tin GXCS

Nguồn tin: Ban Phụng tự Gp BMT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây