CHIA SẺ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN - KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO

Thứ bảy - 21/10/2023 13:53
Chúa nhật 29 thường niên, Mẹ Giáo hội mời gọi con cái hãy cầu nguyện cho việc truyền giáo, đồng thời hãy mở lòng mình ra, đón nhận sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, đón nhận ân sủng của Thiên Chúa, để mạnh dạn lên đường, bước vào giữa lòng thế giới, để giới thiệu một khuôn mặt mới của Thiên Chúa cho tha nhân.
CHIA SẺ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN - KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mác-cô. (Mc 16,15-20)

 

Và Ðức Giêsu nói với các môn đệ: “Hãy đi khắp cả thiên hạ rao giảng tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin cùng chịu thanh tẩy thì sẽ được cứu, còn ai không tin thì sẽ bị luận tội. Những dấu lạ này sẽ tháp tùng kẻ tin: nhân danh Ta, chúng sẽ trừ quỉ, nói các thứ tiếng, Chúng sẽ cầm rắn trong tay, và dẫu có uống nhằm thuốc độc, thuốc độc cũng chẳng hại được chúng; chúng sẽ đặt tay cho kẻ liệt lào và họ sẽ được an lành mạnh khỏe”.

Vậy sau khi đã nói với họ rồi, Chúa Yêsu được nhắc về trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn họ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng họ hoạt động, và củng cố lời bởi phép lạ kèm theo.

 

Suy niệm

 

Thiên Chúa là một người Cha nhân lành, một người Cha chiều chiều ra đứng đầu ngõ, ngóng chờ những người con trở về, trong đó có những người con tốt lành, thánh thiện, nhưng cũng có những người con tội lỗi, thiếu sự hiếu thảo với người Cha của mình. Chúa nhật 29 thường niên, Mẹ Giáo hội mời gọi con cái hãy cầu nguyện cho việc truyền giáo, đồng thời hãy mở lòng mình ra, đón nhận sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, đón nhận ân sủng của Thiên Chúa, để mạnh dạn lên đường, bước vào giữa lòng thế giới, để giới thiệu một khuôn mặt mới của Thiên Chúa cho tha nhân. Ơn gọi đó, trách nhiệm đó không dành riêng cho một ai nhưng là cho mọi người và mỗi người, trong mỗi ơn gọi và mỗi hoàn cảnh hiện tại, đồng thời, người môn đệ đó cần có một đức tin sống động và xác tín, tất cả cộng góp lại, làm cho danh Cha cả sáng, tin mừng cứu độ được gởi đến với mọi người.

 

Trước những khổ đau vì ảnh hưởng của các dân ngoại bang, đặc biệt là thờ ngẫu tượng, dân riêng của Thiên Chúa phải nhận chịu những hình phạt của Đấng chọn họ làm dân riêng, thế nhưng, Ngài không bỏ họ, còn sai các tiên tri đến hướng dẫn họ cách sám hối và thành tâm thú nhận tội lỗi. Tiên tri Isaia được sai đến với dân Do thái trong bối cảnh tôn giáo ảm đạm, ông đã khích lệ tinh thần với ngày mai đầy hy vọng, với ngày mai sẽ được tha thứ, nếu họ biết thay đổi cuộc đời: “Ðứng lên, bừng sáng lên! Vì ánh sáng của ngươi đến rồi. Vinh quang của Ðức Chúa như bình minh chiếu toả trên ngươi.  Kìa bóng tối bao trùm mặt đất, và mây mù phủ lấp chư dân; còn trên ngươi Ðức Chúa như bình minh chiếu toả, vinh quang Người xuất hiện trên ngươi.  Chư dân sẽ đi về phía ánh sáng của ngươi, vua chúa hướng về ánh bình minh của ngươi mà tiến bước.  Ðưa mắt nhìn tứ phía mà xem, tất cả đều tập hợp, kéo đến với ngươi: con trai ngươi từ phương xa tới, con gái ngươi được ẵm bên hông”. Là những người con, nếu họ biết lắng nghe và thay đổi lối sống sa đọa, họ sẽ được sáng chói trong ơn thánh, là nơi dân ngoại tìm về để được sống, được sum vầy trong gia đình Thiên Chúa. Tất cả tùy thuộc vào những nỗ lực và cố gắng của mỗi người và mọi người.

 

Vì không thể đến thăm từng cộng đoàn huynh đệ, thánh Phaolo, qua lá thư gởi cho người học trò của mình là Ti-mô-thê, đã khích lệ tinh thần những người tín hữu Kito từ các cộng đoàn, đồng thời, khai mở cho họ thấy được con người mới của họ nếu chấp nhận làm mới bản thân, chính gương sáng đó, là điểm quy tụ các dân tộc về cùng một mái nhà chung của Thiên Chúa: “Người muốn cho mọi người được cứu thoát và được nhìn biết sự thật. Vì chỉ có một Thiên Chúa và cũng chỉ có một Ðấng trung gian giữa Thiên Chúa và nhân loại: một người, là Ðức Yêsu, Ðấng đã thí mình làm giá chuộc thay cho mọi người; chứng đã tuyên ra vào chính thời chính buổi, mà tôi đã được đặt làm lệnh sứ, làm tông đồ — và tôi nói thật, chứ không nói dối — làm tấn sĩ dân ngoại, trong đức tin, trong sự thật”. Thiên Chúa không nỡ nào đứng nhìn con cái tuyệt vọng trong kiếp nô lệ tội lỗi và sự chết, vì thế, Ngài mời gọi và cũng sai các môn đệ, các con cái của Ngài, hãy loan tin vui cứu độ đó cho mọi dân, mọi nước qua mọi thời và mọi nơi. Ai tin vào Đức Giesu và chấp nhận để cho Thánh Thần thay đổi, người đó sẽ góp phần đưa anh chị em mình trở về với người Cha nhân lành.

 

Vâng lời Cha, Đức Giesu đi vào lịch sử nhân loại trong phận người. Ngài đem theo sứ điệp của Cha là cứu độ tất cả mọi người, mọi thời. Vì thế, trên mọi nẻo đường trần gian, Đức Giesu luôn nhắc nhở con người hãy sám hối, chỉ dạy cho họ cách đổi thay cuộc đời, hướng dẫn họ con đường trở về với Cha bằng niềm tin. Sau khi chu toàn sứ mạng với mầu nhiệm tử nạn và phục sinh, Đức Giêsu được Cha thưởng công bằng việc rước về trời. Trước lúc rời xa các môn đệ, Ngài sai họ tiếp tục lên đường, đến với muôn dân, loan báo về ơn cứu độ của Chúa Cha: “Ðức Giêsu nói với các môn đệ: “Hãy đi khắp cả thiên hạ rao giảng tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin cùng chịu thanh tẩy thì sẽ được cứu, còn ai không tin thì sẽ bị luận tội”. Để được cứu độ, điều kiện đầu tiên là phải tin. Tin vào một Thiên Chúa duy nhất, tin vào tình thương cứu độ của Cha trên trời. Thứ đến là dám thay đổi chính mình, trở nên con người mới trong ân sủng Thánh Thần. Tất cả sẽ là động lực và sức mạnh cho tin mừng đến với muôn dân.

 

Đức Giêsu, có thể nói là nhà truyền giáo đầu tiên, đã vâng lời Chúa Cha lên đường đi vào thế giới. Ngài loan tin vui cứu độ cho mọi người: Nước Thiên Chúa đã gần đến, hãy sám hối và tin vào tin mừng. Đó là sứ điệp của Ngài mang theo khi vào trần gian. Nhà truyền giáo tiên phong này đã can đảm từ bỏ chính mình, tất cả cho Thiên Chúa lớn lên, còn tôi thì nhỏ lại, trước sứ vụ mới của mỗi ngày, Ngài cầu nguyện để tìm thiên ý. Ngài còn chọn gọi các học trò, hướng dẫn họ phương cách làm chứng tin mừng cứu độ. Trước khi về trời, Ngài chính thức sai họ lên đường, tiếp nối sứ vụ của Ngài, đem ơn cứu độ đến cho muôn dân. Có thể nói, mẫu người của nhà truyền giáo đích thực trước hết là cầu nguyện xin Chúa Cha hướng dẫn, thứ đến là dùng khả năng, tài lực và điều kiện hiện tại, để giới thiệu một tin mừng tình yêu cho thế giới.

 

Các Tông đồ cũng như các môn đệ, đều được sai đến với muôn dân, tin mừng được lan tỏa nhẹ nhàng nhưng sâu đậm. Thế hệ các ngài qua đi, những môn đệ trong gia đình Giáo hội, tiếp tục sứ mạng đó, trong đó có những người giáo dân cũng như các Tu sĩ. Tất cả đều được sai đi mỗi ngày trong từng ơn gọi và mỗi hoàn cảnh họ đang hiện diện. Khởi đầu phải là cầu nguyện, bởi đó là chương trình của Chúa Cha, con người được cộng tác, vì thế, Chúa Cha mong muốn thế nào trong hoàn cảnh hiện tại, Chúa Cha mong đợi nhà truyền giáo phải làm gì và sống thế nào với anh chị em, nơi họ được gởi đến. Thứ đến, tất cả cùng chung chia trọng trách lớn lao đó. Cộng góp sức lực, phương tiện và mọi khả năng, để đi tới từng tâm hồn, từng mái ấm gia đình, từng dân tộc đó đây, để giới thiệu một Thiên Chúa nhân lành, đã và đang yêu thương họ, muốn họ tin nhận và được cứu độ. Phải làm sao để cho Thiên Chúa lớn lên, còn tôi thì nhỏ lại. Đó là thao thức lớn mà người chứng nhân cần lưu tâm và trăn trở.

 

Mỗi ngày, người tín hữu Kito đều được sai đi loan tin vui cứu độ cho tha nhân. Họ được sai đi lúc nào ? đó là lúc họ tham dự Thánh lễ khởi đầu ngày mới. Kết thúc Thánh lễ là lời sai đi của chủ tế: Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em lên đường bình an. Lên đường ở đây không phải là tham gia giao thông đúng luật và không gây tai nạn, lên đường bình an ở đây được hiểu là lên đường giới thiệu một Thiên Chúa mà bạn vừa tuyên xưng trong Thánh lễ, Thiên Chúa đó đã chết cho bạn, nhưng nay đang sống để ban bình an và sự sống cho bạn. Mỗi ngày, Thiên Chúa đó dọn một bàn tiệc sự sống, mời mọi người tham dự, bất luận đó là ai. Từ bàn tiệc Thánh lễ, mỗi người được mời hướng về bàn tiệc Thiên Quốc, bàn tiệc sự sống đời đời. Đó là lời sai đi được gởi tới cho mọi tín hữu Kito, khi họ tham dự Thánh lễ. Hành trang của họ không phải là bao bị, giày dép, không phải là mũ áo, không phải là bằng cấp, hay tiền bạc dư dật, nhưng là bí tích Thánh Thể, nguồn lương thực thiêng liêng cho mọi người, đặc biệt cho nhà truyền giáo trên mọi cánh đồng, chính nguồn lương thực thiêng liêng này, giúp nhà truyền giáo cũng như mọi người, vượt thắng mọi khó khăn, đi qua những miền đất tối tăm, can đảm đến với những người khó khăn, đặc biệt là những người nghèo khó và bị bỏ rơi giữa thế giới.

 

Lạy Chúa, bất cứ ai trong phẩm trật nào, hay ơn gọi nào đều được sai đi truyền giáo, xin cho chúng con học hỏi nơi nhà truyền giáo ưu tú là chính Chúa Giêsu, để chúng con tìm thấy thánh ý Cha muốn, để chúng con lên đường, tiến vào giữa lòng thế giới. Khởi đầu một ngày mới, Chúa luôn trò chuyện với Cha để biết Ngài sai đi tới đâu và làm gì, xin giúp chúng con biết cầu nguyện nhiều và nhiều hơn nữa cho việc truyền giáo, để chương trình cứu độ con người sớm được viên mãn, mọi người ở mọi thời và mọi nơi đều được mời tới dự tiệc hằng sống trong Nước Trời mai sau. Amen.

Tác giả bài viết: Lm Pet. Trần Bảo Ninh

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây