CHIA SẺ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN

Thứ tư - 21/07/2021 23:23
Phụng vụ Lời Chúa tuần lễ thứ 17 thường niên với chủ đề bánh, lương thực nuôi con người hàng ngày, mời gọi con người hướng về lương thực thiêng liêng con người đang thiếu và cần có mỗi ngày là sự sống đời đời, là bữa ăn huynh đệ, là tình yêu đại đồng trong một cộng đoàn, đặc biệt là trong gia đình Giáo hội Công Giáo.
unnamed
unnamed

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. (Ga 6, 1-15)

 

Khi ấy, Chúa Giêsu đi sang bên kia biển Galilêa, cũng gọi là Tibêria. Có đám đông dân chúng theo Người, vì họ đã thấy những phép lạ Người làm cho những kẻ bệnh tật. Chúa Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do-thái đã gần tới.

Chúa Giêsu ngước mắt lên và thấy đám rất đông dân chúng đến với Người. Người hỏi Philipphê: "Ta mua đâu được bánh cho những người này ăn?" Người hỏi như vậy có ý thử ông, vì chính Người đã biết việc Người sắp làm. Philipphê thưa: "Hai trăm bạc bánh cũng không đủ để mỗi người được một chút". Một trong các môn đệ, tên là Anrê, em ông Simon Phêrô, thưa cùng Người rằng: "Ở đây có một bé trai có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng bấy nhiêu thì thấm vào đâu cho từng ấy người". Chúa Giêsu nói: "Cứ bảo người ta ngồi xuống". Nơi đó có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống, số đàn ông độ năm ngàn.

Bấy giờ Chúa Giêsu cầm lấy bánh, và khi đã tạ ơn, Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, và cá cũng được phân phát như thế, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích. Khi họ đã ăn no nê, Người bảo các môn đệ: "Hãy thu lấy những miếng còn lại, kẻo phí đi". Họ thu lại được mười hai thúng đầy bánh vụn do năm chiếc bánh lúa mạch người ta đã ăn mà còn dư.

Thấy phép lạ Chúa Giêsu đã làm, người ta đều nói rằng: "Thật ông này là Ðấng tiên tri phải đến trong thế gian". Vì Chúa Giêsu biết rằng người ta sẽ đến bắt Người để tôn làm vua, nên Người lại trốn lên núi một mình.

 

Suy niệm

 

Dấu lạ trong Kinh Thánh luôn là một điều bí ẩn, bởi dấu lạ không dừng lại nơi thể lý, vì đã thay đổi cái hiện thực, nhưng dấu lạ còn hướng tới một thực tại tiềm ẩn bên trong. Thiên Chúa nuôi dân Người bằng Mana, bằng bánh không dừng lại nơi những thứ lương thực đó, nhưng Thiên Chúa còn để lại đằng sau một ý nghĩa mang tính thiêng liêng nữa. Một bữa ăn của gia đình huynh đệ. Phụng vụ Lời Chúa tuần lễ thứ 17 thường niên với chủ đề bánh, lương thực nuôi con người hàng ngày, mời gọi con người hướng về lương thực thiêng liêng con người đang thiếu và cần có mỗi ngày là sự sống đời đời, là bữa ăn huynh đệ, là tình yêu đại đồng trong một cộng đoàn, đặc biệt là trong gia đình Giáo hội Công Giáo.

 

Khi dân riêng Thiên Chúa được đưa ra khỏi Ai-cập, họ được nuôi bằng một thứ lương thực chưa bao giờ họ thấy, ngay cả cha ông họ. Hàng ngày, họ lượm chung quanh nhà và dùng đủ trong một ngày. Đây là thứ gì đây ? và họ gọi là Mana. Bước vào thời các tiên tri, cộng đoàn dân thánh đó luôn có sự hiện diện của Thiên Chúa, Ngài chăm sóc họ cách này cách khác, có những lúc họ đói, Ngài đã cho họ bánh qua sự trao ban từ các tiên tri. Sách các Vua trong bài đọc 1 kể lại cho chúng ta một trong những biến cố đặc biệt đó: “Trong những ngày ấy, có một người từ Baal-salisa mang đến dâng cho Êlisê, người của Thiên Chúa, bánh đầu mùa, hai mươi chiếc bánh mạch nha và lúa mì đầu mùa. Người của Thiên Chúa liền nói: "Xin dọn cho dân chúng ăn". Ðầy tớ của người trả lời: "Tôi dọn bấy nhiêu cho một trăm người ăn sao?" Nhưng người ra lệnh: "Cứ dọn cho dân chúng ăn, vì Chúa phán như sau: 'Người ta ăn rồi mà sẽ còn dư'". Thiên Chúa nuôi dân người bằng những chiếc bánh từ muôn phương. Ngài dùng chính bàn tay con người, dùng sự cộng tác nơi nhiều người, để làm cho bàn tiệc huynh đệ của dân người được đầy đủ cơm bánh. Tình yêu Thiên Chúa tuôn đổ trên tất cả, nhưng Ngài mời con người cộng tác để chia sẻ, để trao ban, đặc biệt hơn là tập tành cho con người sống tình liên đới qua việc chia sẻ, quảng đại trao ban và từ bỏ tính ích kỷ hẹp hòi.

 

Bước ra khỏi miền đất truyền thống và lề luật, thánh Phaolo cảm nghiệm được tâm tình nhập thể của Đức Giesu, Ngài đến để xây dựng một dân riêng, xây dựng một gia đình và nơi cộng đoàn đó, Đức Giesu dạy dỗ con người sống với nhau bằng sự trân trọng, chia sẻ và liên đới trong tình yêu. Trong lá thư gởi cộng đoàn Ê-phê-sô, thánh nhân chia sẻ niềm vui của các tín hữu khi được sống trong một gia đình thiêng liêng như thế nào: “Chỉ có một thân thể và một tinh thần, cũng như anh em đã được kêu gọi đến cùng một niềm hy vọng. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép rửa. Chỉ có một Thiên Chúa là Cha hết mọi người, Ðấng vượt trên hết mọi người, hoạt động nơi mọi người, và ở trong mọi người”. Gia đình Thiên Chúa không có sự phân biệt giàu nghèo, gia đình Thiên Chúa không phân biệt lương giáo, gia đình Thiên Chúa không chia rẽ vùng miền và địa vị trong cuộc sống. Đó là một thân thể thiêng liêng, mỗi người có một phận vụ khác nhau, nhưng luôn luôn liên đới và gắn bó với nhau trong ân sủng cứu độ và trong tình yêu của Thiên Chúa. Tâm tình đó được dàn trải qua mọi thời, mọi nơi, mọi đất nước và mọi dân tộc, để tất cả đều mang khát vọng tìm về với cội nguồn của mình là đâu ? Thiên Chúa hay thế gian.

 

Được ăn bánh từ trời no nê, chắc ai cũng ngập tràn niềm vui. Được chứng kiến niềm vui của cộng đoàn, chắc Đức Giesu cũng vui lắm vì thấy con người đang ngụp lặn trong niềm hạnh phúc chưa bao giờ có. Vậy mà khi đám đông tôn vinh Ngài là vua, là người lãnh đạo tinh thần, Ngài đã lánh đi một chỗ khác, thật vô lý trong cách suy nghĩ tự nhiên của con người. Thánh Gioan đã trình bày phép lạ hóa bánh của Đức Giesu để nuôi một đám đông dân chúng trên dưới 10 ngàn người: “Chúa Giêsu ngước mắt lên và thấy đám rất đông dân chúng đến với Người. Người hỏi Philipphê: "Ta mua đâu được bánh cho những người này ăn?" Người hỏi như vậy có ý thử ông, vì chính Người đã biết việc Người sắp làm. Philipphê thưa: "Hai trăm bạc bánh cũng không đủ để mỗi người được một chút". Một trong các môn đệ, tên là Anrê, em ông Simon Phêrô, thưa cùng Người rằng: "Ở đây có một bé trai có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng bấy nhiêu thì thấm vào đâu cho từng ấy người". Chúa Giêsu nói: "Cứ bảo người ta ngồi xuống". Nơi đó có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống, số đàn ông độ năm ngàn”. Được ăn uống no nê với một thứ lương thực đặc biệt như thế thì còn gì vui bằng, họ tôn vinh Ngài, chắc để tạ ơn và để rồi mỗi ngày, Ngài sẽ nuôi họ như thế. Câu chuyện không là vậy, Đức Giesu đã lánh đi chỗ khác, bởi Ngài đến thế gian không phải để được tôn vinh, không phải để được làm vua: “Thấy phép lạ Chúa Giêsu đã làm, người ta đều nói rằng: "Thật ông này là Ðấng tiên tri phải đến trong thế gian". Vì Chúa Giêsu biết rằng người ta sẽ đến bắt Người để tôn làm vua, nên Người lại trốn lên núi một mình”.

 

Đức Giesu đã bày tỏ một thái độ khác thường, Ngài đem đến thế gian một thao thức là xây dựng một gia đình huynh đệ, xây dựng một cộng đoàn thiêng liêng, một hình ảnh khởi đầu của Dân mới, nơi cộng đoàn đó, không còn phân biệt giàu nghèo, không còn phân biệt địa vị xã hội, không còn phân biệt tài năng hay bất cứ một khía cạnh nào của cuộc sống, tất cả được chăm sóc, tất cả được yêu thương và tất cả được cứu độ. Phép lạ hóa bánh nuôi cộng đoàn trong câu chuyện trên là một điển hình, dân chúng tìm về với Ngài, trong đó đủ mọi thành phần trong thế giới. Thao thức của Đức Giesu ngày xưa cũng là thao thức của Chúa Cha và cũng là thao thức của Giáo hội hôm nay. Một thế giới đại đồng, một thế giới huynh đệ, một thế giới tình thương, không còn chiến tranh, không còn bệnh tật, không còn bóc lột lẫn nhau và không còn phân biệt hơn thua, giàu nghèo.

 

Để xây dựng một cộng đoàn huynh đệ, một gia đình thiêng liêng, điều tất yếu là dựa trên nền tảng công bằng. Công bằng phân phối, công bằng giao hoán, công bằng tình thương. Giáo hội hôm nay đang cố gắng thực hiện thao thức của Đấng sáng lập là Đức Giesu khi từng ngày đặt giá trị của tình thương lên bạo lực, đặt giá trị của gia đình thiêng liêng lên trên những cuộc chiến tang thương, những đau khổ từ dịch bệnh, để từ đây, tình người được lên ngôi, tình thương được hâm nóng và tình gia đình được ấm áp hơn. Ước mơ là thế, nhưng Giáo hội đang đi giữa lòng nhân loại, đang chung chia với nhân loại những đau khổ về thể lý, những thiếu thốn về cuộc sống hiện tại, do đó, Giáo hội luôn nhắc nhở con cái hãy sống tinh thần của Thầy Chí Ái, biết động lòng thương khi nhân loại đang bơ vơ như đàn chiên không người chăn, khi thấy đám đông kéo đến, hãy chăm sóc, hãy cảm thông và hãy cùng đau nỗi đau của họ, cùng trở nên nghèo với những người nghèo và trở nên nhỏ bé với những người bị bỏ rơi giữa xã hội.

 

Đám đông đói tìm đến với Chúa và được ăn no nê, chắc chắn họ sẽ trở về trong sự bình an tâm hồn. Trong nỗi niềm dịch bệnh đang hoành hành khắp thế giới và trên đất nước chúng ta, ai cũng sợ hãi, hoang mang, tâm hồn bất an và thiếu thốn thức ăn thiêng liêng là Thánh lễ, là bí tích, là mầu nhiệm Giáo hội nơi cộng đoàn. Thiên Chúa vẫn đứng đó, Ngài đã cúi xuống với chúng ta để chung chia mọi nỗi niềm của con người, chúng ta hãy hướng về Ngài trong lời cầu nguyện, hãy hiệp thông với Ngài trong thánh lễ trên đồi Can-vê, để được Ngài dạy dỗ, để được Ngài nuôi ăn bằng tình thương, bằng tình người, bằng lương thực thiêng liêng. Khi tình yêu lên ngôi là lúc Thiên Chúa thi ân giáng phúc. Những tấm lòng vàng, những con người sẵn sàng, tất cả đã và đang đi vào giữa lòng nhân loại, để chia sẻ, để cảm thông, để phục vụ và để được chăm sóc một Đức Giesu với những vết thương đầy mình. Chắc hẳn lương thực hôm nay con người đang cần là tình người, tình gia đình, tình cộng đoàn. Mỗi người có đủ tự tin và niềm tin để vượt qua những sợ hãi, những khó khăn và những tham vọng, để giúp đỡ và chia sẻ với tha nhân trong hoàn cảnh hiện tại. Đức Giesu sẵn sàng đồng hành với chúng ta khi tâm hồn chúng ta mở ra, đôi tay chúng ta không còn khép kín và bước chân chúng ta không còn ngại ngùng.

 

Lạy Chúa Giesu, Chúa đã nuôi dưỡng dân chúng bằng thứ lương thực tình thương mỗi ngày bằng chính con người và sự hiện diện của Chúa, xin Chúa giúp chúng con cố gắng đi lại con đường của Chúa, để phục vụ, để chia sẻ, để trao ban tình người, trao ban tình thương cho anh chị em. Chúa thao thức xây dựng một gia đình huynh đệ và bình đẳng nơi thế giới này, xin cho chúng con cố gắng cùng với ơn Chúa, tiếp tục thực hiện thao thức của Chúa ngay trong gia đình, trong cộng đoàn, trong xứ đạo chúng con, để tất cả trở thành anh chị em trong cùng một gia đình Thiên Chúa tình yêu. Amen.

Tác giả bài viết: LM Pet. Trần Bảo Ninh

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây