LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 4.2021

Thứ bảy - 03/04/2021 10:32
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 04.2021 : Lịch có thêm phần ghi chú các Phiên Chầu MTC trong GP – Ngày mất của Quý Cha nguyên Quản xứ và những ngày lễ Kỷ niệm của Cha Quản xứ và Giáo xứ cùng Bổn mạng của các Ban Ngành trong Giáo xứ.
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 4.2021
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 4.2021
A111111

 

Ý cầu nguyện:
Cầu cho các quyền căn bản được tôn trọng trên toàn thế giới

TAM NHẬT VƯỢT QUA
“Chúa Kitô đã hoàn tất công trình cứu chuộc nhân loại và tôn vinh Thiên Chúa cách hoàn hảo, nhất là nhờ mầu nhiệm Vượt Qua của Người; nhờ đó, Người đã chết để tiêu diệt sự chết của chúng ta và sống lại để khôi phục sự sống cho chúng ta. Vì thế Tam Nhật Vượt Qua, nhằm tưởng niệm cuộc Thương Khó và Phục Sinh của Chúa, sáng chói lên như tột đỉnh của năm Phụng Vụ” (AC 18).

LƯU Ý:
1. Trong Tam Nhật Vượt Qua, không được cử hành thánh lễ nào khác, kể cả thánh lễ an táng.
2. Các cộng đoàn tu sĩ ít người nên về dự lễ nghi tại các nhà thờ lớn hơn. Nếu một linh mục phục trách nhiều giáo xứ nhỏ, giáo dân nên quy tụ về dự lễ ở nhà thờ chính.
Tuy nhiên, nếu một linh mục phụ trách hai hay nhiều giáo xứ, trong đó có đông giáo dân tham dự và các nghi thức có thể cử hành cách xứng đáng, long trọng, thì cha xứ được phép cử hành các nghi lễ Tam Nhật Vượt Qua một lần thứ hai.
3. Về việc rước lễ:
a. Ngày thứ Năm Tuần Thánh, chỉ được cho tín hữu rước lễ trong Thánh Lễ Làm Phép Dầu và Thánh Lễ Tiệc Ly mà thôi. Theo luật chung, ai đã rước lễ ban sáng, còn được rước lễ trong Thánh Lễ Tiệc Ly.
Được đưa Mình Thánh cho bệnh nhân bất cứ giờ nào trong ngày.
b. Ngày thứ Sáu Tuần Thánh, chỉ cho tín hữu rước lễ trong nghi thức Tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa mà thôi.
Có thể đưa Mình Thánh bất cứ giờ nào cho những bệnh nhân không tham dự nghi thức được.
c. Thứ Bảy Tuần Thánh, trước Canh Thức Vượt Qua, chỉ được đưa Mình Thánh như Của Ăn Đàng mà thôi.

A2222223


01      20.02  Tr       THỨ NĂM TUẦN THÁNH.
Thánh lễ chiều. THÁNH LỄ TIỆC LY.
Xh 12,1-8.11-14; Tv 115,12-13.15-16bc.17-18; 1Cr 11,23-26;  Ga 13,1-15

A33334


02      21      Đ        THỨ SÁU TUẦN THÁNH.
TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA. Giữ chay và kiêng thịt.
Is 52,13–53,12; Tv 30, 2 và 6.12-13.15-16.17 và 25; Dt 4,14-16; 5,7-9;  Ga 18,1–19,42.
(Không cử hành lễ thánh Phanxicô Paola, ẩn tu)
Số tiền hôn chân Chúa hôm nay góp quỹ bác ái của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.

LƯU Ý :
01. Hôm nay Chiên Vượt Qua của chúng ta là Đức Kitô đã chịu hiến tế, nên Hội Thánh nhìn ngắm và kính thờ thánh giá của Chúa và Hôn Phu của mình, tưởng niệm mình đã phát xuất từ cạnh sườn Chúa Kitô đang an giấc trên thánh giá, và cầu xin cho cả thế giới được ơn cứu độ.
02. Theo truyền thống rất xa xưa, hôm nay Hội Thánh không cử hành Thánh Thể.
Hôm nay chỉ cho giáo dân rước lễ trong nghi thức tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa mà thôi. Tuy nhiên, có thể đưa Mình Thánh bất cứ giờ nào cho những bệnh nhân không tham dự nghi thức được.
03. Hôm nay và ngày mai, Hội Thánh không cử hành bí tích nào hết, trừ bí tích Hòa Giải và xức Dầu Bệnh Nhân. Nếu có phải an táng thì không hát, không đàn, không chiêng trống.
04. Hôm nay giữ chay và kiêng thịt.
Vì là chay Vượt Qua, do đó rất nên kéo dài cho tới Canh Thức Vượt Qua, để tâm hồn được nâng cao và mở rộng mà đạt tới niềm vui của Chúa nhật Phục Sinh (PV, số 110).
05. Khoảng 3 giờ chiều, cử hành cuộc Thương Khó của Chúa; nếu lý do mục vụ đòi hỏi, có thể cử hành vào giờ thuận tiện hơn từ sau 12 giờ trưa, song đừng muộn quá 9 giờ tối.
06. Bàn thờ hoàn toàn để trống: không thánh giá, không chân đèn, không trải khăn.
07. Về bài Thương Khó, xem chỉ dẫn ở Chúa Nhật lễ Lá.
08. Chỉ dùng một thánh giá duy nhất trong nghi thức kính thờ.
Nếu vì số dân chúng đông, mỗi người không thể lên tôn kính thánh giá được, thì sau khi một phần tín hữu đã tôn kính, linh mục cầm thánh gia lên trước bàn thờ, nói ít lời kêu mời dân chúng kính thờ thánh giá, rồi nâng cao thánh giá trong giây lát để mọi người thinh lặng tôn thờ.
09. Kính thờ thánh giá xong, đi rước Mình Thánh từ bàn thờ phụ về và cho rước lễ. Sau đó lại rước Mình Thánh với hình thức đơn giản về nơi cất giữ, với đèn chầu như thường lệ.
10. Sau buổi cử hành thì lột khăn bàn thờ, nhưng để lại thánh giá và các chân đèn.
Nên đặt thánh giá cho các tín hữu kính thờ ở một nơi thuận tiện cho việc cầu nguyện và suy niệm.
11. Từ sau khi kính thờ thánh giá cho đến Canh Thức Vượt Qua, cúi mình mỗi khi đi ngang qua trước thánh giá.
12. Nên quý trọng các việc đạo đức có giá trị mục vụ, như: kiệu thương khó, đi Đàng Thánh Giá, suy gẫm các sự thương khó Đức Mẹ, v.v…

A44445

 

03      22      Tr       THỨ BẢY TUẦN THÁNH.
CANH THỨC VƯỢT QUA
1. St 1,1–2,2 (hay St 1,1.26-31a). Tv 103, 1-2a.5-6.10 và 12.13-14.24 và 35c.(Hay Tv 32,4-5.6-7.12-13.20 và 22).
2. St 22,1-18 (hay St 22,1-2.9a.10-13.15-18). Tv 15,5 và 8.9-10.11.
3. Xh 14,15–15,1a. Tv Xh 15,1b-2.3-4.5-6.17-18.
4. Is 54,5-14. Tv 29,2 và 4.5-6.11 và 12a và 13b.
5. Is 55,1-11. Tv  Is 12,2-3.4bcd.5-6.
6. Br 3,9-15.32–4,4. Tv 18,8.9.10.11.
7. Ed 36, 16-17a.18-28. Tv 41,3.5bcd; 42,3.4.
(Nếu có rửa tội: Tv Is 12,2-3.4bcd.5-6. Hay Tv 50, 12-13.14-15.18-19.
8. Rm 6, 3-11. Tv 117,1-2.16ab và 17.22-23.
9. Mc 16,1-8.
Vì Canh Thức Vượt Qua thuộc Chúa nhật Phục Sinh, nên phải tránh trình bày nghi thức đó như là những giờ phút cuối cùng của thứ Bảy Tuần Thánh (Thông tư Bộ Phụng Tự ngày 16-01-1988, số 95).

LƯU Ý:
1. Thứ Bảy Tuần Thánh, Hội Thánh ở bên cạnh mồ Chúa, để suy niệm việc Chúa chịu thương khó, chịu chết và xuống ngục tổ tông, đồng thời ăn chay cầu nguyện để trông đợi Chúa phục sinh.
2. Nếu có thể, nên cử hành giờ Kinh Sách và Kinh Sáng chung với giáo dân. Bằng không, cử hành Phụng Vụ Lời Chúa hay làm việc đạo đức khác diễn tả mầu nhiệm cử hành hôm nay, nhất là để kính Đức Maria cùng liên kết với sự thương khó của Chúa Giêsu.
3. Trong nhà thờ có thể trưng bày cho giáo dân tôn kính ảnh Chúa Kitô chịu đóng đinh hoặc mai táng trong mồ, hoặc ảnh Chúa xuống ngục tổ tông minh họa mầu nhiệm ngày thứ Bảy Tuần Thánh, hoặc ảnh Đức Mẹ Sầu Bi.
4. Hôm nay không cử hành thánh lễ và các bí tích khác, trừ bí tích Hòa Giải và Xức Dầu Bệnh Nhân. Chỉ có thể cho rước lễ như của Ăn Đàng.

A222222

 

MÙA PHỤC SINH
“Năm mươi ngày từ Chúa Nhật Phục Sinh đến Chúa Nhật Hiện Xuống, được cử hành trong niềm hân hoan phấn khởi, như một ngày lễ duy nhất, hơn thế, như một ‘Đại Chúa Nhật’. Đặc biệt trong những ngày này hát Hallêluia” (AC 22)

LƯU Ý:
1. Trong thánh lễ, thay vì nghi thức sám hối, thì rảy nước thánh (đã làm phép đêm trước) để nhắc lại bí tích Thánh Tẩy.
2. Nến Phục Sinh đặt gần giảng đài hoặc gần bàn thờ, và được thắp sáng trong các giờ cử hành phụng vụ trọng thể hơn của mùa này, tức là trong thánh lễ, giờ Kinh Sáng và Kinh Chiều, cho đến hết Chúa Nhật Hiện Xuống.
3. Các ngày trong tuần bát nhật, mừng như lễ trọng kính Chúa, nhưng không đọc kinh Tin Kính trong thánh lễ (x. AC 24).
4. Các ngày trong tuần bát nhật Phục Sinh chỉ được cử hành thánh lễ an táng mà thôi. Không được cử hành các thánh lễ khác.
5. Các Chúa nhật Mùa Phục Sinh không được cử hành các thánh lễ khác, kể cả thánh lễ an táng.
6. Từ hôm nay cho đến hết Chúa nhật Hiện Xuống, đọc kinh “Lạy Nữ Vương Thiên Đàng”. Các ngày trong tuần Mùa Phục Sinh:
Linh mục có thể chọn hoặc thánh lễ theo ngày trong tuần, hoặc thánh lễ vị thánh được nhớ    hay vị thánh có ghi trong Sổ bộ các thánh của ngày đó.
7. Về việc rước lễ trong Mùa Phục Sinh: Giáo Luật điều 920 dạy: “Mọi tín hữu sau khi rước lễ lần đầu, buộc rước lễ mỗi năm ít là một lần. Phải chu toàn luật buộc này trong Mùa Phục Sinh, trừ khi vì lý do chính đáng, họ có thể chu toàn luật buộc này trong thời gian khác trong năm”.
Tại Việt Nam, thời gian cần thiết để giữ luật buộc rước lễ trong Mùa Phục Sinh là từ thứ Tư lễ Tro cho đến hết lễ Chúa Ba Ngôi, chiếu theo điều 217 của Công Đồng Đông Dương lần thứ I, năm 1934 và Thông báo của Ủy Ban Giám Mục về Phụng Vụ, số VII, ngày 10-08-1971.
Nhân tiện cũng xin nhắc về việc xưng tội. Giáo Luật điều 989 dạy: “Mọi tín hữu sau khi đến tuổi khôn buộc phải trung thành giữ luật xưng các tội trọng, một năm ít là một lần”

A666667

 

04    23         Tr       CHÚA NHẬT PHỤC SINH
MỪNG CHÚA SỐNG LẠI. Lễ trọng với tuần bát nhật. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).

A55556

 

LƯU Ý:
01. Theo truyền thống xa xưa, đêm nay là đêm Chúa truyền phải giữ, và cử hành Canh Thức Vượt Qua để kính nhớ Đêm Thánh Chúa sống lại, được coi là “Mẹ của mọi lễ Canh Thức”. Trong lễ Canh Thức này, Hội Thánh canh thức để mong đợi Chúa phục sinh và cử hành mầu nhiệm Vượt Qua ấy trong các bí tích khai tâm Kitô hữu. Toàn thể truyền thống Kitô giáo luôn nhìn nhận buổi Canh Thức này mang tính chất trông đợi cuộc quang lâm cánh chung của Chúa.
02. Tất cả Canh Thức Vượt Qua được cử hành về đêm, nên không được bắt đầu trước lúc chập tối và phải kết thúc trước rạng đông ngày Chúa Nhật.
03. Không được phép chỉ cử hành thánh lễ mà không có các nghi thức Canh Thức Vượt Qua.
04. Có thể cử hành Canh Thức Vượt Qua tại các nhà thờ và nhà nguyện đã không cử hành các nghi thức ngày thứ Năm và thứ Sáu. Tại các nơi đã cử hành các nghi thức ngày thứ Năm và thứ Sáu, có thể bỏ không cử hành Canh Thức Vượt Qua. Nhưng nơi nào có Giếng Rửa Tội thì buộc phải cử hành Canh Thức.
05. Trong tất cả buổi cử hành, linh mục và các thừa tác viên khác mặc lễ phục màu trắng như khi cử hành thánh lễ.
06. Trong Đêm Canh Thức này, nghi thức được sắp xếp như sau:
- Phần thứ nhất: Thắp Nến Phục Sinh.
- Phần thứ hai: Phụng vụ Lời Chúa. Tin tưởng vào Lời Chúa và điều Chúa hứa, Hội Thánh suy niệm những kỳ công Chúa đã làm cho dân người, ngay từ lúc khởi nguyên.
- Phần thứ ba: Phụng vụ Thánh Tẩy. Hội Thánh đón nhận các anh chị em tân tòng, và toàn thể cộng đoàn lặp lại những lời cam kết khi lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy.
- Phần thứ tư: Phụng vụ Thánh Thể. Gần rạng sáng Phục Sinh, cùng với những chi thể mới đã được tái sinh trong bí tích Thánh Tẩy, Hội Thánh được mời vào bàn tiệc mà Chúa đã dọn sẵn cho dân Người qua sự chết và phục sinh của Người cho tới khi Người đến.
07. Phải cử hành Canh Thức Vượt Qua cách trang trọng để giáo dân có thể hiểu ý nghĩa của các biểu tượng và các nghi thức; ý nghĩa này cũng được nói lên qua các lời nhắn nhủ và các lời nguyện.
08. Để duy trì tính chân thật của dấu chỉ, Nến Phục Sinh phải được làm bằng sáp nguyên tuyền, đủ lớn và còn mới, bởi vì diễn tả hình ảnh Chúa Kitô là Ánh Sáng thật soi chiếu thế gian.
09. Do nhu cầu, bài công bố Tin Mừng Phục Sinh cũng có thể do ca viên không phải là phó tế công bố, nhưng người này không xin linh mục chủ tế ban phép lành, và bỏ câu: “Vậy giờ đây…” cho đến hết lời kêu gọi, kể cả lời chào: “Chúa ở cùng anh chị em”. Có thể hát bản dài hay ngắn.
10. Phải đọc ít nhất ba bài Cựu Ước, và trong trường hợp gấp rút thì đọc ít nhất là hai bài; nhưng không bao giờ được bỏ bài trích sách Xuất hành. Nên hướng dẫn vắn tắt để giáo dân hiểu các bài Cựu Ước này có ý nghĩa tượng trưng và báo trước những thực tại trong Kitô giáo.
11. Phụng vụ Thánh Tẩy trong Canh Thức Vượt Qua đạt ý nghĩa trọn vẹn nếu có ban bí tích Thánh Tẩy cho người lớn hay ít là trẻ em. Bằng không, tại các nhà thờ giáo xứ thì làm phép nước rửa tội. Nơi nào không có ai lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy và cũng không phải làm phép Giếng Rửa Tội, thì làm phép nước để nhắc lại bí tích Thánh Tẩy, sau đó lặp lại lời tuyên hứa khi lãnh nhận bí tích này, rồi rảy nước thánh trên dân chúng.
12. Có thể xông hương khi đọc Tin Mừng, nhưng không mang đèn nến.
13. Dấu chỉ bí tích Thánh Thể được hoàn hảo khi cho rước lễ dưới hai hình bánh rượu trong Canh Thức Vượt Qua. Đấng Thường quyền sở tại suy xét và ấn định các quy tắc về điều này.
14. Lễ Đêm Canh Thức là thánh lễ Phục Sinh tưởng niệm Chúa sống lại. Ai cử hành hoặc đồng tế lễ đêm, còn được cử hành hoặc đồng tế thánh lễ ngày Phục Sinh.

CHÍNH  NGÀY: THÁNH LỄ CHÚA NHẬT PHỤC SINH.
Cv 10,34a.37-43;  Tv 117,1-2.16ab-17.22-23; Cl 3,1-4 (hay 1Cr 5,6b-8); Ga 20,1-9 (hay Mc 16,1-7).
Trong thánh lễ chiều cũng có thể đọc Lc 24,13-35. Phải đọc hay hát Ca tiếp liên trong ngày lễ Phục Sinh, còn trong tuần bát nhật thì tùy ý.
(Không cử hành lễ thánh Isiđôrô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).

Tiết khí: Thanh minh (trời trong sáng).

05     24        Tr       THỨ HAI TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH
Cv 2,14.22-32; Tv 15,1-2a và 5.7-8.9-10.11; Mt 28,8-15.
(Không cử hành lễ thánh Vinh Sơn Ferriê, linh mục).
Bổn mạng:
* Các giáo họ: Vinh Sơn (Gx. Phúc Thành –ĐM); Vinh Sơn (Cư Prao –Gx.Thuận Tâm CT).

06     25        Tr       THỨ BA TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.
Cv 2,36-41;  Tv 32,4-5.18-19.20 và 22; Ga 20,11-18.
Bổn mạng: * Giáo xứ An Bình (PL).
* Giáo họ Tân Lợi (Tân Lập – ĐX).

LƯU Ý:
Các ngày trong Tuần Thánh, từ thứ Hai đến thứ Tư phải cử hành thánh lễ theo ngày; không được cử hành thánh lễ nào khác, trừ thánh lễ an táng.

07     26        Tr       THỨ TƯ TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.
Cv 3,1-10; Tv 104,1-2.3-4.6-7.8-9; Lc 24,13-35.                     
(Không cử hành lễ thánh Gioan Lasan, linh mục).

08     27        Tr       THỨ NĂM TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.
Cv 3,11-26;  Tv 8,2a và 5.6-7.8-9; Lc 24,35-48.
Kỷ
  niệm 46 năm linh mục Cha GB Nguyễn Minh Hảo.

09     28        Tr       THỨ SÁU TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.
Cv 4,1-12; Tv 117,1-2 và 4.22-24.25-27a;  Ga 21,1-14.

10     29        Tr       THỨ BẢY TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.
Cv 4,13-21;  Tv 117,1 và 14-15.16ab-18.19-21;  Mc 16,9-15.

A88889

 

11     30        Tr       CHÚA NHẬT II PHỤC SINH.
CUỐI TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.
CHÚA NHẬT VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA.
BỔN MẠNG CỘNG ĐOÀN LCTX
Cv 4,32-35; Tv 117, 2-4.16ab-18.22-24; 1Ga 5,1-6; Ga 20,19-31.
(Không cử hành lễ thánh Stanislaô, giám mục, tử đạo).
CMTC: * Các giáo xứ:  Hòa Bình (GS);  Thiên Ân (GN); Tân Hưng (ĐX); Phú Xuân (BH).
* Các giáo họ: Vinh Sơn (Gx. Phúc Thành -ĐM) ; Vô Nhiễm (Gx. Phúc Bình - ĐM).
Kỷ niệm 08 năm linh mục quý cha: Phêrô Nguyễn Minh Hiển; Antôn Phạm Quang Lâm; Phaolô Cao Anh Quốc; Phaolô Trần Văn Thanh; GB. Trịnh Đình Thế; Phaolô Dương Anh Thơ; Đa Minh Vũ Đức Văn.

12     01.03   Tr       Thứ Hai. Cv 4,23-31;  Ga 3,1-8.

13     02        Tr       Thứ Ba. Thánh Martinô I, giáo hoàng, tử đạo (Đ) Cv 4,32-37; Ga 3,7b-15.

14     03        Tr       Thứ Tư. Cv 5,17-26; Ga 3,16-21

15     04        Tr       Thứ Năm. Cv 5,27-33;  Ga 3,31-36.

16     05        Tr       Thứ Sáu. Cv 5,34-42;  Ga 6,1-15.

17     06        Tr       Thứ Bảy. Cv 6,1-7;  Ga 6,16-21.

18     07        Tr       CHÚA NHẬT III PHỤC SINH.
Cv 3,13-15.17-19; Tv 4,2.4.7.9; 1Ga 2,1-5a; Lc 24,35-48.
CMTC: * Các giáo xứ: Kim Châu (GS); Tân Lợi (MT); Xuân Hòa (ĐM); Bình Hà (GN); Kon H’ring (BH).
* Các giáo họ: Bình Hưng (Gx. Phước Quả-PL); Thiên Ân (Gx. Đăk Ân – PL).

19      08       Tr       Thứ Hai. Cv 6,8-15;  Ga 6,22-29.

20      09       Tr       Thứ Ba. Cv 7,51–8,1a;  Ga 6,30-35.

Tiết khí: Cốc vũ (mưa rào).

21     10        Tr       Thứ Tư. Thánh Anselmô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).
Cv 8,1b-8;  Ga 6, 35-40.

22     11        Tr       Thứ Năm. Cv 8,26-40;  Ga 6,44-51.

23     12        Tr       Thứ Sáu.
Thánh Giorgiô, tử đạo (Đ). Thánh Ađalbertô, giám mục, tử đạo (Đ).
Cv 9,1-20;  Ga 6,52-59.

24    13         Tr       Thứ Bảy. Thánh Fiđêlê Sigmaringen, linh mục, tử đạo (Đ). Cv 9,31-42;  Ga 6, 61-70.

tải xuống (11)

25    14         Tr       CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH
CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH.
Cầu cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ.
Cv 4,8-12; Tv 117,1.8-9.21-23.26.28cd.29; 1Ga 3,1-2; Ga 10,11-18.
(Không cử hành lễ thánh Marcô, Tác Giả Sách Tin Mừng).

A9999


KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY HOÀN THÀNH NHÀ THỜ GIÁO XỨ
+ Quyên góp giúp ĐCV Sao Biển Nha Trang.
CMTC: * Nhà nguyện Tòa Giám Mục (CT).
* Các giáo xứ: Nghi Xuân (GN); Tân Lập (ĐX); Bù Nho (PL).
Kỷ niệm 27 năm linh mục quý cha: GB. Nguyễn Minh Tâm; Phêrô Bùi Văn Thục.

26    15         Tr       Thứ Hai. Cv 11,1-18;  Ga 10,1-10.

27    16         Tr       Thứ Ba. Cv 11,19-26;  Ga 10,22-30.

28    17         Tr       Thứ Tư. Thánh Phêrô Chanel, linh mục, tử đạo (Đ). Thánh Luy Grignion Montfort, linh mục (Tr). Cv 12,24–13,5a;  Ga 12,44-50.

29    18         Tr       Thứ Năm. Thánh Catarina Siêna, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
Cv 13,13-25;  Ga 13,16-20.
Kỷ niệm 56 năm linh mục: Cha Antôn Trương Trọng Tài.
54 năm linh mục: Cha Gioan Bùi Quang Đạo.

A10000000

30    19         Tr       Thứ Sáu. Thánh Piô V, Giáo Hoàng (Tr).

Tác giả bài viết: BBT Trang tin GXCS

Nguồn tin: BPT.Gp BMT

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây