LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 3.2021

Thứ hai - 01/03/2021 08:57
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 03.2021 : Lịch có thêm phần ghi chú các Phiên Chầu MTC trong GP – Ngày mất của Quý Cha nguyên Quản xứ và những ngày lễ Bổn mạng của các Ban Ngành trong Giáo xứ.
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 03.2021
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 03.2021
A1


 

A0000


THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE

tải xuống (1)


Thánh Giuse là Bổn Mạng và gương mẫu của các người lao động và các gia trưởng. Ngài đã sống cuộc đời lao động để nuôi sống gia đình. Chính Chúa Giêsu, dù là Con Duy Nhất của Thiên Chúa, cũng được gọi là “Con của bác thợ mộc”. Vì thế, noi gương thánh Giuse, các người lao động và các gia trưởng hãy học cho biết giá trị của lao động: nuôi sống bản thân và gia đình, liên kết với anh chị em và phục vụ họ, thực thi bác ái đích thực và góp công vào việc kiện toàn công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa.

01      18.01  Tm     Thứ Hai. Đn 9,4b-10;  Lc 6,36-38.
Kỷ niệm 21 năm linh mục quý cha : GB. Nguyễn Huy Bắc; Giuse Vũ Đức Hướng; GB Cao Thanh Tâm; Phêrô Ngô Anh Tấn; Phêrô Nguyễn Văn Thái; Phêrô Nguyễn Thành Thiện; Đa Minh Đinh Công Tiến; GB Phạm Thế Truyền.

02      19      Tm     Thứ Ba. Is 1,10.16-20; Mt 23,1-12.

03      20      Tm     Thứ Tư. Gr 18,18-20;  Mt 20,17-28.

04      21      Tm     Thứ Năm đầu tháng. Thánh Casimirô (Tr).
Gr 17,5-10;  Lc 16,19-31.

05      22      Tm     Thứ Sáu đầu tháng.
St 37,3-4.12-13a.17b-28; Mt 21,33-43.45-46

Tiết khí: Kinh trập (sâu nở).

06      23      Tm     Thứ Bảy đầu tháng.
Mk 7,14-15.18-20; Lc 15,1-3.11-32.

07      24      Tm     CHÚA NHẬT III MÙA CHAY.
Xh 20,1-17 (hay Xh 20,1-3.7-8.12-17);
Tv 18,8.9.10.11; 1Cr 1,22-25; Ga 2,13-25. Có thể dùng bài đọc (với bài tiền tụng) năm A: Xh 17,3-7; Tv 94 ,1-2.6-7.8-9; Rm 5,1-2.5-8; Ga 4,5-42 (hay Ga 4,5-15.19b-26.39a.40-42).
(Không cử hành lễ thánh nữ Perpêtua và thánh nữ Fêlicita, tử đạo).
CMTC: * Các giáo xứ: Bác Ái (ĐM); Phú Lộc (BH)
* Giáo họ Tân Phúc (Gx. Thiên Ân – GN).

08      25      Tm     Thứ Hai. Thánh Gioan Thiên Chúa, tu sĩ.
2V 5,1-15a; Lc 4,24-30.
Bất cứ ngày nào trong tuần này, khi cử hành thánh lễ theo Mùa Chay, có thể đọc: Xh 17,1-7; Ga 4,5-42.

09      26      Tm     Thứ Ba. Thánh Phanxica Rôma, nữ tu.
Đn 3,25.34-43;  Mt 18,21-35.

10      27      Tm     Thứ Tư. Đnl 4,1.5-9;  Mt 5,17-19.
Xin cầu nguyện cho Cha GB Hồ Sĩ Cai (+2013).

11      28      Tm     Thứ Năm. Gr 7,23-28;  Lc 11,14-23.

12      29      Tm     Thứ Sáu. Hs 14,2-10;  Mc 12,28b-34.
Kỷ niệm 23 năm linh mục quý cha: Giuse Nguyễn Ngọc Bích; FX Nguyễn Ngọc Hoàng; Phaolô Nguyễn Thư Hùng; Giuse Nguyễn Quốc Loan; GB Nguyễn Đình Lượng; Phêrô Lưu Thọ; Giuse Trần Hữu Từ.

13      01.02  Tm     Thứ Bảy. Hs 6,1-6;  Lc 18,9-14.
Kỷ niệm 8 năm ngày Đức Phanxicô được bầu làm Giáo Hoàng (2013).

14      02      Tm     CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY.
2Sb 36,14-16.19-23; Tv 136,1-2.3.4-5.6;
Ep 2,4-10; Ga 3,14-21.
Có thể dùng bài đọc (với bài tiền tụng) năm A: 1Sm 16,1b.6-7.10-13a; Ep 5,8-14; Ga 9,1-41 (hay Ga 9,1.6-9.13-17.34-38).           
CMTC: * Các giáo xứ: Vinh Hương (ĐM); Châu Ninh (PL).
* Các giáo họ: Kim Tân (Gx. Kim Châu - GS); Bình An (Gx. Nghi Xuân - GN).
Kỷ niệm 62 năm linh mục: Cha Irênê Nguyễn Bình Tĩnh.
Xin cầu nguyện cho Cha cố Quản xứ Châu Sơn : Phêrô Lê Hùng Tâm (+1975)

15     03        Tm     Thứ Hai. Is 65,17-21; Ga 4,43-54.
Bất cứ ngày nào trong tuần này, khi cử hành thánh lễ theo Mùa Chay, có thể đọc: Mk 7,7-9; Ga 9,1-41.

16    04         Tm     Thứ Ba. Ed 47,1-9.12; Ga 5,1-3a.5-16.

17      05      Tm     Thứ Tư. Thánh Patriciô, giám mục.
Is 49,8-15; Ga 5,17-30.

18      06      Tm     Thứ Năm. Thánh Cyrillô Giêrusalem, tiến sĩ Hội Thánh. Xh 32,7-14; Ga 5,31-47.

19      07      Tr       Thứ Sáu. THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (lễ họ).
Cao điểm Năm Thánh Giuse. BỔN MẠNG CHA PHÓ XỨ & GIÁO HỌ GIUSE
2Sm 7,4-5a.12-14a.16; Tv 88,2-3.4-5.27 và 29; Rm 4,13.16-18.22;
Mt 1,16.18-21.24a (hay Lc 2,41-51a). (Được cử hành lễ an táng).
Bổn mạng: * Các giáo xứ: Buôn Hô (BH); Công Chính (BH); Vinh Phước (BH); Chi Lăng (MT); Chính Nghĩa (MT); Tân Lợi (MT); Bác Ái (ĐM); Trung Nghĩa (GN); Hương Sơn (GN); Quảng Đà (ĐM); Thổ Hoàng (ĐM); Phước Bình (PL); Phước Vĩnh (PL); Sông Bé (PL); Sơn Long (PL); Đồng Nai (ĐX).
* Các giáo họ: Kim Tân (Gx. Kim Châu - GS); Điêng Đu (Gx. Thiên Ân – GN); Trung Kiên (Gx. Phú Văn – PL); Tân Hòa (Gx. Tân Lập - ĐX); Bình An (Gx. Nghi Xuân – GN); Đồng Tiến (Gx. Gia Nghĩa - GN).
* Cộng đoàn: + Các cộng đoàn NVHB:  Công Chính (Long Điền); Thiên Phúc (Phúc Lộc); Lưu Trú Hòa Bình (BMT).
+ Vi Nhân - Thánh Phaolô Thành Chartres (Gx. Thánh Tâm).
+ Lớp tình thương Vinh Sơn.

20      08      Tm     Thứ Bảy. Gr 11,18-20; Ga 7,40-53.

Tiết khí: Xuân phân (giữa xuân).

21      09      Tm     CHÚA NHẬT V MÙA CHAY
Gr 31,31-34; Tv 50,3-4.12-13.14-15; Dt 5,7-9; Ga 12,20-33.
Có thể dùng bài đọc (với bài tiền tụng) năm A: Ed 37,12-14; Rm 8,8-11; Ga 11,1-45 (hay Ga 11,3-7.17.20-27.33b-45).
CMTC:  Các giáo xứ: Vinh Đức (BH); Hương Sơn (GN); Đức Hạnh (ĐM); Phước Long (PL).

22      10      Tm     Thứ Hai. Đn 13,1-9.15-17.19-30.33-62;
(hay Đn 13,41c-62); Ga 8,1-11.
Bất cứ ngày nào trong tuần này, khi cử hành thánh lễ theo Mùa Chay, có thể đọc: 2V 4,18b-21.32-37; Ga 11,1-45.

23      11      Tm     Thứ Ba. Thánh Turibiô Môgrôvêjô, gm.
Ds 21,4-9; Ga 8,21-30.

24      12      Tm     Thứ Tư. Đn 3,14-20.91-92.95; Ga 8,31-42.

25      13      Tr       Thứ Năm. LỄ TRUYỀN TIN. Lễ trọng.
Is 7,10-14; 8,10;  Tv 39,7-8a.8b-9.10.11;
Dt 10,4-10;  Lc 1,26-38.
Bổn mạng: * Các giáo xứ: Nam Thiên (BH); Phúc Thành (ĐM).
* Các cộng đoàn: Fiat - NVHB (Vinh Trung); Truyền Tin - NVHB (Đăk Ân); Long Điền - Đức Bà Truyền Giáo; Phước Sơn - MTG  Phan Thiết; Phúc Bình - Thừa Sai Đức Mẹ Trinh Vương Thánh Gia.
LƯU Ý: Trong thánh lễ, khi đọc kinh Tin Kính đến chỗ: “Bởi phép Chúa Thánh Thần… và đã làm người” thì quỳ gối (IM 137).

26      14      Tm     Thứ Sáu. Gr 20,10-13; Ga 10,31-42.

27      15      Tm     Thứ Bảy. Ed 37,21-28; Ga 11,45-56.

A3

TUẦN THÁNH
1. Trong Tuần Thánh, Hội Thánh cử hành những mầu nhiệm cứu độ mà Chúa Kitô đã hoàn tất vào những ngày cuối cùng Người ở trần gian, từ lúc Người vào thành Giêrusalem với tư cách là Đấng Mêsia đến cuộc Thương Khó hồng phúc và Phục Sinh vinh quang của Người. Mùa Chay kết thúc ngay trước Thánh Lễ Tiệc Ly.
Tam nhật Vượt Qua bắt đầu với thánh lễ ban chiều tưởng niệm Bữa Tiệc Ly của Chúa, được tiếp diễn trong ngày thứ Sáu Chúa chịu thương khó và ngày thứ Bảy Thánh, rồi kết thúc bằng giờ Kinh Chiều Chúa nhật Phục Sinh; trung tâm của Tam Nhật là Đêm Canh Thức Vượt Qua.
Trong các ngày Tuần Thánh, đừng cử hành các bí tích Thánh Tẩy và Thêm Sức là những bí tích được dành cho Đêm Canh Thức Vượt Qua, nhưng nên cử hành sám hối.
2. Các lễ nghi Tuần Thánh, tức là làm phép và rước lá, kiệu Mình Thánh Chúa sau Thánh Lễ Tiệc Ly, nghi thức tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa và Đêm Canh Thức Vượt Qua, có thể cử hành trong mọi nhà thờ và nhà nguyện.
Tuy nhiên trong các nhà thờ không phải là nhà thờ giáo xứ và trong các nhà nguyện, chỉ nên cử hành các nghi thức nói trên nếu các nghi thức có thể được cử hành cách xứng đáng, nghĩa là có một số người giúp lễ xứng hợp, có thể hát ít là một vài phần trong nghi thức và có đủ một số giáo dân tham dự.
Các mục tử cần lưu ý để giúp các tín hữu hiểu rõ ý nghĩa và cơ cấu các nghi thức của những ngày này, và hướng dẫn họ tham dự tích cực vào những nghi thức ấy cho hiệu quả.

A4

28      16      Đ        CHÚA NHẬT LỄ LÁ TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA.
Làm phép và rước lá: Mc 11,1-10.
Thánh lễ: Is 50,4-7;  Tv 21,8-9.17-18a.19-20.23-24; Pl 2,6-11; Mc 14,115,47 (hay Mc 15,1-39).

LƯU Ý:

A5


1. Hôm nay, Hội Thánh tưởng niệm Chúa Kitô vào thành Giêrusalem để hoàn tất mầu nhiệm Vượt Qua của Người. Vì thế, trong mọi thánh lễ đều kính nhớ việc Chúa vào thành bằng cuộc rước lá (hình thức I), hoặc bằng nghi thức nhập lễ đơn giản trước thánh lễ chính (hình thức II), hay bằng nghi thức nhập lễ đơn giản trước các thánh lễ khác (hình thức III). Nghi thức nhập lễ trọng thể có thể lập lại trước một (hoặc hai) thánh lễ khác có đông giáo dân tham dự. Cuộc rước lá chỉ làm một lần.
2. Lá đã được làm phép được lưu trữ tại các gia đình, nhằm nhắc nhở Chúa Kitô vinh thắng.
3. Hôm nay dùng lễ phục đỏ. Khi rước lá, linh mục mặc áo lễ hay áo choàng.
4. Sau cuộc rước lá hay nghi thức nhập lễ trọng thể, bỏ làm dấu thánh giá và nghi thức sám hối hoặc rảy nước thánh đầu lễ và đọc ngay lời nguyện nhập lễ. Sau đó, thánh lễ tiếp tục như thường lệ.
5. Vì lý do mục vụ, có thể bỏ một hoặc hai bài đọc trước bài Tin Mừng, nhưng cũng vì lợi ích thiêng liêng của giáo dân, nên đọc trọn vẹn bài Thương Khó và không bỏ các bài đọc trước đó.
6. Khi đọc bài Thương Khó, không mang đèn nến, không xông hương, không chào và cũng không ghi dấu thánh giá trên sách. Phó tế đọc bài Thương Khó, hoặc nếu không có phó tế thì linh mục đọc. Giáo dân cũng có thể đọc bài Thương Khó, nhưng nếu được, nên dành những lời của Chúa Kitô cho linh mục. Nếu là phó tế, trước khi đọc bài Thương Khó, phải đến xin chủ tế ban phép lành như trong các thánh lễ khác.
Hết bài Thương Khó, xứng “Đó là lời Chúa” như thường lệ, nhưng không hôn sách. Sau đó nên giảng, dù là vắn tắt. cũng có thể giữ thing lặng một lúc.
7. Nơi nào không cử hành thánh lễ, có thể cử hành Phụng vụ Lời Chúa để tưởng niệm việc Chúa vào thành Giêrusalem và cuộc Thương Khó của Chúa, vào giờ thích hợp chiều thứ Bảy hoặc ngày Chúa nhật.

29      17      Tm     THỨ HAI TUẦN THÁNH
Is 42,1-7; Ga 12,1-11.
LƯU Ý: Các ngày trong Tuần Thánh, từ thứ Hai đến thứ Tư phải cử hành thánh lễ theo ngày; không được cử hành thánh lễ nào khác, trừ thánh lễ an táng.

30      18      Tm     THỨ BA TUẦN THÁNH.
Is 49,1-6; Ga 13,21-33.36-38.

31      19      Tm     THỨ TƯ TUẦN THÁNH.
Is 50,4-9a; Mt 26,14-25.
Giáo phận Ban Mê Thuột:
Thánh Lễ Làm Phép Dầu tại Nhà thờ Giáo xứ Chi Lăng, Giáo hạt

Tác giả bài viết: BBT Trang tin GXCS

Nguồn tin: Ban Phụng tự Gp BMT

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây