LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 12.2021

Thứ tư - 01/12/2021 08:42
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 12.2021 : Lịch có thêm phần ghi chú các Phiên Chầu MTC trong GP – Ngày mất của Quý Cha nguyên Quản xứ; các ngày Kỷ niệm TPLM của quý Cha có liên hệ đến Giáo xứ và những ngày lễ Bổn mạng của các Ban Ngành trong Giáo xứ.
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 12.2021
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 12.2021

THÁNG MƯỜI HAI 2021

A0

Ý cầu nguyện:
Cầu cho các giáo lý viên :
Chúng ta hãy cầu nguyện cho các Giáo lý viên, sẵn sàng để loan báo Lời Chúa, trở nên những chứng nhân,
với lòng can đảm và sáng tạo, nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần.

Giáo lý viên một ơn gọi : Nhìn nhận sứ mạng quan trọng của giáo lý viên trong việc truyền tải và đào sâu đức tin, ĐTC Phanxicô cũng nhấn mạnh rằng đây là một ơn gọi, bởi vì “là giáo lý viên có nghĩa là bạn phải ‘là một giáo lý viên’” chứ không phải ‘làm giáo lý viên’”.
Loan báo Tin Mừng bằng đời sống : ĐTC Phanxicô cảm ơn lòng nhiệt thành của các giáo lý viên khi phục vụ Giáo hội và khuyến khích họ tiếp tục loan báo Tin Mừng “bằng chính đời sống của họ, qua sự hiền lành, với ngôn ngữ mới và mở ra những cách thức mới mẻ”.
ĐTC Phanxicô mời gọi Giáo hội “cầu nguyện cho các giáo lý viên, những người được mời gọi để loan báo Lời Chúa: xin cho họ trở nên chứng tá của Lời Chúa bằng lòng can đảm và sự sáng tạo, và nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, với niềm vui và bình an sâu xa”.
Ngôn ngữ mới trong việc dạy giáo lý : Một ví dụ về một ngôn ngữ mới cho việc dạy giáo lý được tìm thấy trong video Ý cầu nguyện của ĐTC Phanxicô cho tháng 12, cho thấy các giáo lý viên và những người trẻ đang làm việc cùng nhau trên một bức tranh tường. Với sơn xịt và thùng sơn, hàng chục trẻ em và thanh thiếu niên – cùng với các giáo lý viên của họ – đã giúp nghệ sĩ người Ý Paolo Colasanti (nghệ danh là Gojo) tạo ra một bức tranh sáng tạo về cảnh rửa chân, trên bức tường của trung tâm thanh thiếu niên tại giáo xứ Đức Mẹ Coromoto của Roma.
Là bạn và là thầy : Hồi tháng 5 năm nay ĐTC Phanxicô đã thiết lập thừa tác vụ giáo lý viên như là sự nhìn nhận thể chế của việc phục vụ này, một sự phục vụ tiếp diễn qua lịch sử của Giáo hội và là một ơn gọi, một sứ vụ. Đức Thánh Cha đã giải thích điều này trong video: “Tại nhiều giáo phận, ở nhiều lục địa, việc truyền giảng Tin Mừng căn bản được trao phó cho một giáo lý viên”. Vì thế, “chúng ta cần những giáo lý viên tốt, vừa là bạn đồng hành vừa là những nhà sư phạm”.


NIÊN LỊCH PHỤNG VỤ 2021-2022
THÁNG 11.2021

28     24.10   Tm       CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG. Thánh vịnh tuần I.
CÁC BÀI ĐỌC THEO CHÚA NHẬT 
NĂM C.

Gr 33,14-16; Tv 24,4-5ab.8-9.10 và 14; 1Tx 3,12–4,2;  Lc 21,25-28.34-36.                   

CMTC:  * Các giáo xứ : Thánh Linh (MT);  Phúc Bình (ĐM); Đăk Ân (PL).
* Các giáo họ : Đăng Hà (Gx. Thống Nhất  -ĐX); Lạc Thiện (Gx. Giang Sơn - GS).

29    25         Tm     Thứ Hai. Is 2,1-5 [Is 4,2-6]; Mt 8,5-11.

30    26         Đ        Thứ Ba. THÁNH ANRÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.  
Rm 10, 9-18; Tv 18,2-3.4-5;  Mt 4,18-22.

Bổn mạng:  * Giáo xứ Thiên Phước (GN).
* Quý cha:  Trần Xuân Cương; Trần Thế Minh, Nguyễn Mạnh Tường, O.CIST 
Kỷ niệm 26 năm linh mục quý cha: Giuse Trần Ngọc Cầu; Giuse Nguyễn Văn Nghĩa.


THÁNG 12.2021

01      27      Tm     Thứ . Is 25,6-10a; Mt 15,29-37.

02      28      Tm     Thứ Năm đầu tháng. Is 26,1-6; Mt 7,21.24-27.

03      29      Tr       Thứ Sáu đầu tháng.  THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ, LINH MỤC. Bổn mạng các xứ truyền giáo. Lễ kính. (AC 59,8c).
1Cr 9,16-19.22-23;  Tv 116,1.2; Mc 16,15-20.

Bổn mạng: * Các giáo xứ : Duy Hòa (MT); Kim Mai (MT); Tân Hòa (GS); Đăk Nhau (ĐX).
* Các giáo họ :  Bù Ha (Gx. An Bình - PL);  Suối Minh (Gx. Long Điền - PL); Lạc Thiện (Gx. Giang Sơn - GS); Thăng Tiến (Gx.Thuận Hiếu - CT); Phanxicô (Gx. Châu Sơn - MT); Hòa Thuận (Gx.Thiên Hoa - GN); Phúc Lâm (Gx. Thiên Phước - GN); Thuận Khánh (Gx. Thuận Tâm - CT); Khắc Khoan (Đức Hạnh - PL)
* Quý cha : Hoàng Văn Chương; Trần Văn Đoàn; Nguyễn Ngọc Hoàng; Phạm Bá Lễ;  Trần Hồng Linh; Vũ Văn Luân; Nguyễn Văn Khoa, O.Carm.

Kỷ niệm  28 năm linh mục quý cha :  GB Hà Văn Ánh; Giuse Bùi Công Chính;
Giuse Nguyễn Văn Khánh.

04     01.11   Tm     Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Gioan Đamas, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Is 30,19-21.23-26;  Mt 9, 35–10,1.6-8.     

05     2           Tm      CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG.
Br 5,1-9;  Tv 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6; Pl 1,4-6.8-11;  Lc 3,1-6.

CMTC: * Các giáo xứ : Phúc Thành (ĐM); Đăk Nhau (ĐX).
* Giáo họ Đăk Nia (Gx. Gia Nghĩa - GN).

06     3          Tm     Thứ Hai. Thánh Nicôla, giám mục (Tr)
Is 35,1-10;  Lc 5,17-26.

Bổn mạng Cha Lưu Nhất Tâm.

07    4           Tr        Thứ Ba. Thánh Ambrôsiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Is 40,1-11;  Mt 18,12-14. 

Bổn mạng Cha Trần Đức Trạng.

Tiết khí : Đại tuyết (tuyết dày).
 

A222

 

08    5         Tr         Thứ Tư. ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI. Lễ trọng.
Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).   St 3,9-15.20;  Tv 97,1.2-3ab.3cd-4;  
Ep 1,3-6.11-12;  Lc 1,26-38.
BỔN MẠNG GIÁO XỨ
Bổn mạng : * Đài Đức Mẹ Thác Mơ (Bổn mạng giáo hạt Phước Long)
Trung Tâm Hành Hương Giáo Phận.
* Các giáo xứ : Vinh Đức (BH); Châu Sơn (MT); Kim Châu (GS); Nghi Xuân (GN); Vinh An (ĐM); Thiên Hoa (GN); Êa H’leo (BH); Bình Minh (ĐX).
Các giáo họ : Đăng Hà (Gx. Thống Nhất - ĐX); Vụ Bổn (Gx. Thuận Phúc - CT); Long Hưng (Gx. Bù Nho -PL); Vô Nhiễm (Gx. Kim Mai - MT); Buôn Trấp (Gx. Quỳnh Ngọc - MT); Tận Hiến (Gx. Thọ Thành - MT); Vô Nhiễm (Gx. Phúc Bình – ĐM); An Hòa (Gx Thiên Hoa - GN); Tân Lập (Gx. Kitô Vua - ĐM)
 

A333


KẾT THÚC NĂM VỀ THÁNH GIU SE

09     6          Tm     Thứ Năm. Thánh Gioan Điđacô (Tr).
Is 41,13-20;  Mt 11,11-15.

10     7          Tm     Thứ Sáu. Đức Mẹ Loreto (Tr).
Is 48,17-19;  Mt 11,16-19 (hay lễ về Đức Mẹ: Is 7,10-14;8,10 ; Lc 1,26-38)

11     8          Tm     Thứ Bảy. Thánh Đamasô I, giáo hoàng (Tr). Hc 48,1-4.9-11;  Mt 17,10-13.

12     9          Tm     CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG.
Xp 3,14-18a;  Tv Is 12,2-3.4bcd.5-6;  Pl 4,4-7;  Lc 3,10-18.
(Không cử hành lễ Đức Mẹ Guađalupê)
Hôm nay có thể dùng màu hồng và được sử dụng phong cầm cũng như các nhạc cụ khác.
CMTC: * Giáo xứ Chi Lăng (MT).
* Các giáo họ : Kim Sơn (Gx. Giang Sơn - GS); Hòa Thuận (Gx Thiên Hoa - GN).

13     10        Đ        Thứ Hai. Thánh Lucia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.  Ds 24,2-7.15-17a; Mt 21,23-27.

14     11        Tr       Thứ Ba. Thánh Gioan Thánh Giá, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.  Xp 3,1-2.9-13; Mt 21,28-32.

15     12        Tm     Thứ Tư. Is 45,6b-8.18.21b-25; Lc 7,19-23.

16     13        Tm     Thứ Năm. Is 54,1-10; Lc 7,24-30.

17     14        Tm     Thứ Sáu. St 49,2.8-10;  Mt 1,1-17.

18     15        Tm     Thứ Bảy. Gr 23,5-8;  Mt 1,18-24.

19     16        Tm     CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG.
Mk 5,1-4a; Tv 79,2ac và 3bc.15-16.18-19; Dt 10,5-10;  Lc 1,39-45.

Kỷ niệm 52 năm linh mục Cha Aug. Hoàng Đức Toàn.

20     17        Tm     Thứ Hai. Is 7,10-14;  Lc 1,26-38.

21     18        Tm     Thứ Ba. Thánh Phêrô Canisiô, lm, tiến sĩ HT.
Dc 2,8-14 [Xp 3,14-18a]; Lc 1,39-45.

Bổn mạng các giáo xứ: Dũng Lạc (CT); Phước Long (PL)

Tiết khí: Đông chí (giữa đông).

22     19        Tm     Thứ Tư. 1Sm 1,24-28; Lc 1,46-56.

23     20        Tm     Thứ Năm. Thánh Gioan Kêty, linh mục.
Ml 3,1-4.23-24; Lc 1,57-66.
Bổn mạng:  Giáo họ Bom Bo 1 (Gx Bình Minh – ĐX).

     

A444

 Xin cầu nguyện cho 04 Năm ngày Mất của Cha NQX Đa Minh Vũ Đức Hậu (+2017).

24     21        Tm     Thứ Sáu.
                                Sáng: 2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16;  Lc 1,67-79.
                       Tr      Chiều: LỄ VỌNG GIÁNG SINH.
                                Is 62,1-5;  Tv 88,4-5.16-17.27 và 29.
                                Cv 13,16-17.22-25;  Mt 1,1-25 [Mt 1,18-25].

LƯU Ý:
Trong lễ Vọng và lễ chính ngày, khi đọc kinh Tin Kính đến chỗ: “Bởi phép Chúa Thánh Thần… và đã làm người” thì quỳ gối (IM 137).
 

A555


MÙA GIÁNG SINH 2021

“Sau việc cử hành hằng năm mầu nhiệm Vượt Qua, Hội Thánh không có việc cử hành nào cổ xưa bằng việc kính nhớ Chúa Giáng Sinh và kính nhớ những lần tỏ mình đầu tiên của Người: đó là Mùa Giáng Sinh” (AC 32).

LƯU Ý:

Lễ CHÚA GIÁNG SINH. Lễ trọng. Các Linh mục có thể cử hành hay đồng tế ba thánh lễ, miễn là vào giờ thích hợp cho mỗi thánh lễ. Linh mục có thể nhận bổng lễ cho mỗi thánh lễ này (GL 951, 1).  Không được cử hành thánh lễ an táng.

Các ngày trong tuần bát nhật Giáng Sinh: được cử hành lễ an táng.

Cử hành lễ nhớ

Linh mục cử hành thánh lễ theo ngày trong tuần, nhưng có thể đọc lời nguyện nhập lễ của lễ nhớ ghi trong lịch chung, thay lời nguyện nhập lễ của ngày trong tuần.

A666


25    22         Tr       Thứ Bảy. CHÚA GIÁNG SINH. Lễ trọng với tuần bát nhật. Lễ buộc. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).
Lễ đêm : Is 9,1-6;  Tv 95,1-2a.2b-3.11-12.13;  Tt 2,11-14;  Lc 2,1-14.
Lễ rạng đông : Is 62,11-12;  Tv 96,1 và 6.11-12; Tt 3,4-7;  Lc 2,15-20.
Lễ ban ngày : Is 52,7-10;  Tv 97,1.2-3ab.3cd-4.5-6; Dt 1,1-6;  Ga 1,1-18 (hay Ga 1,1-5.9-14).
Vì lý do mục vụ, có thể tùy nghi thay đổi các bài đọc trên từ thánh lễ nọ sang thánh lễ kia.

A777

26    23         Tr       CHÚA NHẬT TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH.
THÁNH GIA: CHÚA GIÊSU, ĐỨC MARIA VÀ THÁNH GIUSE. Lễ kính.
1 Sm 1,20-22.24-28; Tv 83, 2-3.5-6.9-10. 1 Ga 3,1-2.21-24;    Lc 2,41-52.
(Không cử hành lễ Thánh Stêphanô Tử Đạo Tiên Khởi.)

BỔN MẠNG CỘNG ĐOÀN THÁNH GIA –NVHB CHÂU SƠN
CMTC: Các giáo xứ:   Kim Hòa (GS);  Đồng Xoài (ĐX).

Bổn mạng: * Cộng đoàn Châu Sơn - NVHB (GX. Châu Sơn).
Giáo xứ Thanh Hòa (PL).
Các giáo họ: Kim Sơn (Gx. Giang Sơn – GS); Thánh Gia (Gx. Phúc Lộc – ĐM).
(Thánh Stêphanô Tử Đạo Tiên Khởi).
Bổn mạng Cha Tổng đại diện Steph. Nguyễn Văn Đậu.
 

A888

 

27    24         Tr       Thứ Hai. NGÀY III TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH.   THÁNH GIOAN, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính.
1 Ga 1,1-4;  Tv 96,1-2.5-6.11-12; Ga 20,2-8.

BỔN MẠNG CHA QUẢN XỨ : BÙI QUANG ĐẠO 
& Bổn mạng quý Cha Nguyễn Hoàng Tâm; Y Xuất Luka; Đinh Quốc Tĩnh, SVD.

28     25        Đ        Thứ Ba. NGÀY IV TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH.  CÁC THÁNH ANH HÀI, TỬ ĐẠO. Lễ kính.
1Ga 1,5–2,2;  Tv 123,2-3.4-5.7cd-8;   Mt 2,13-18.

29     26        Tr       Thứ . NGÀY V TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. Thánh Tôma Becket, giám mục, tử đạo.  
1Ga 2,3-11; Tv 95,1-2a.2b-3.5b-6;  Lc 2,22-35.

30     27        Tr       Thứ Năm. NGÀY VI TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. 1Ga 2,12-17; Tv 95,7-8a.8b-9.10;  Lc 2,36-40.

31     28        Tr       Thứ Sáu. NGÀY VII TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH.  Thánh Silvester I, giáo hoàng. 1Ga 2,18-21;  Ga 1,1-18.

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây