LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 10.2022

Thứ tư - 05/10/2022 16:29
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 10.2022 : Lịch có thêm phần ghi chú các Phiên Chầu MTC trong GP – Ngày mất của Quý Cha nguyên Quản xứ; các ngày Kỷ niệm TPLM của quý Cha có liên hệ đến Giáo xứ và, đặc biệt những ngày lễ Bổn mạng của các Ban Ngành trong Giáo xứ theo Ban Phụng vụ HĐGX.
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 10.2022
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 10.2022

THÁNG MƯỜI 2022

A01

 

Ý cầu nguyện:
Cầu cho Giáo Hội cởi mở với hết mọi người:
Xin cho Giáo Hội, trung thành với Tin Mừng và can đảm khi loan báo,
trở thành một cộng đoàn liên đới, huynh đệ và cởi mở.
Ước mong Giáo Hội ngày càng mở ra hơn với tất cả mọi người.


THÁNG MÂN CÔI

A02


Chuỗi Mân Côi là một lối cầu nguyện theo Tin Mừng, là một chuỗi tình yêu gồm những lời yêu thương chân thành và đơn sơ nhất : hãy nhìn ngắm, tôn thờ, chiêm ngưỡng, suy niệm những mầu nhiệm của Chúa Giêsu và thì thầm những lời ca ngợi, những câu nài xin với Đấng đã ban cho chúng ta Đấng Cứu Thế.

Các tín hữu nên cầu nguyện bằng kinh Mân côi và hiểu rõ bản chất cũng như tầm quan trọng của kinh này.

Những ai lần Chuỗi Mân côi trong nhà thờ, nhà nguyện, hoặc trong gia đình, trong cộng đoàn tu trì, trong hiệp hội đạo đức, hoặc khi nhiều người họp nhau nhằm mục đích tốt, thì được hưởng một ơn đại xá; còn đọc trong những hoàn cảnh khác, thì được hưởng một ơn tiểu xá (Ench, Indulg., ấn bản 1999, concessio 17).

A03

 

01    06.09    Tr     Thứ Bảy đầu tháng. THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU, TRINH NỮ, TIẾN SĨ HỘI THÁNH. Bổn mạng các xứ truyền giáo. Lễ kính.
Is 66,10-14c [Rm 8,14-17]Tv 130,1.2.3;  Mt 18,1-5.

Bổn mạng: *  Giáo xứ Êa Kmar (GS)
*  Cộng đoàn:  + Các cộng đoàn NVHB: An Bình (Gx. An Bình); Bù Đăng (Gx. Bù Đăng);  Buôn Hằng  (Gx. Buôn Hằng); Lưu trú Buôn Hằng; Thiên Sa (Gx. Buôn Hô);  Mai Thiên Ân (Gx. Êa Kmar); Sơn Mai (Gx. Gia Nghĩa);  Kim Mai (Gx. Kim Mai);  Lưu trú sắc tộc Têrêxa (BMT); Thanh Tuyển Viện (BMT).
+ Đồng Xoài -  Tu Đoàn Nữ Thừa Sai Thánh Mẫu (Gx. Đồng Xoài);   Xuân Sơn - MTG Bà Rịa (Gx. Vinh An); Tân Hưng – Tu Đoàn Nữ Thừa Sai Thánh Mẫu (Gx. Tân Hưng).

A04

 

02    7     Tr           CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN.
Kb 1,2-3;2,2-4;  Tv 94,1-2.6-7.8-9;  2Tm 1,6-8.13-14;  Lc 17,5-10.
Được kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi (Tr) [HĐGM Việt Nam, khóa họp tháng 04-1991]:  Cv 1,12-14; Tv  Lc 1,46-47.48-49.50-51.52-53.54-55; Gl 4,4-7;  Lc 1,26-38. (Không cử hành lễ Các Thiên Thần Hộ Thủ).

CMTC: * Các giáo xứ:  Dũng Lạc (CT); Phú Riềng (ĐX); Quảng Phúc (GN).
* Giáo họ Xuân Thành (Gx. Vinh An - ĐM).

03    8       X          Thứ Hai. Gl 1,6-12;  Lc 10,25-37.

Xin cầu nguyện cho: + Cha Giuse Phạm Minh Đức (+1994);
+ Cha Giuse Nguyễn Huyền Linh (+2003).
+ Cha FX Nguyễn Đức Hạnh (+2009);

04    9      Tr          Thứ Ba. Thánh Phanxicô Assisi. Lễ nhớ. Gl 1,13-24;  Lc 10,38-42.

Bổn mạng: * Cộng đoàn Phanxicô Assisi – NVHB (Gx. Quảng Nhiêu).
* Cha Trương Hồng Chương.

05    10             Thứ. Thánh Faustina Kowalska, trinh nữ. Lễ nhớ. Gl 2,1-2.7-14; Lc 11,1-4.(ĐTC Phanxicô ra sắc lệnh vào ngày 18.05.2020)

06    11    X           Thứ Năm đầu tháng. Thánh Brunô linh mục (Tr). Gl 3,1-5;  Lc 11,5-13.

07    12    Tr          Thứ Sáu đầu tháng. Lễ Đức Mẹ Mân Côi. Lễ nhớ
Cv 1,12-14 [Gl 4,4-7];  Lc 1,26-38.

Bổn mạng: * Các giáo xứ: Đồng Xoài (ĐX), Đức Liễu (ĐX); Minh Hưng (ĐX).
* Các giáo họ: Mân Côi (Gx. Vinh Quang - BH); Duy Linh  (Gx. Thánh Tâm – CT);  Mân Côi (Gx. Tân  Lợi – MT); Đăk Nia (Gx. Gia Nghĩa - GN); Xuân Thành (Gx. Vinh An - ĐM). 
* Cộng đoàn:  + Các cộng đoàn NVHB: Rosa (Gx. Đăk Nhau); Mân Côi (Gx. Long Hà); Rosa (Gx. Thiên Đăng).+ Đức Mẹ Mân Côi - Đức Bà (Đăk Nông); Long Điền - XiTô Mỹ Ca;  Mai Hòa - Khiết Tâm Nha Trang (Gx.Quảng Nhiêu); Mai Hòa - MTG Khiết Tâm (Gx. Tân Hòa).

08    13     X          Thứ Bảy. Gl 3,22-29;  Lc 11,27-28.

Tiết khí: Hàn lộ (mát mẻ).

A05

 

09    14     X          CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN.
2V 5,14-17;  Tv 97,1.2-3ab.3cd-4; 2Tm 2,8-13;  Lc 17,11-19.
(Không cử hành lễ Thánh Điônysiô, giám mục, và các bạn, tử đạo.
Thánh Gioan Lêônarđô, linh mục).

CMTC: * Các giáo xứ:  Quỳnh Ngọc (MT); Bùi Phát (GN); Long Điền (PL); Đồng Nai (ĐX); Quảng Phú (ĐM).
* Các giáo họ:  Mân Côi (Gx. Tân Lợi – MT); Duy Linh (Gx. Thánh Tâm - CT).

10    15     X          Thứ Hai. Gl 4,22-24.26-27.31;5,1;  Lc 11,29-32.

A06

 

Xin cầu nguyện cho 26 Năm Ngày Qua đời của Cha NQX Giêgôriô Đỗ Trúc Đường (+1996).

11    16    X           Thứ Ba. Thánh Gioan XXIII, giáo hoàng (Tr). Gl 5,1-6;  Lc 11,37-41.

Bổn mạng: cộng đoàn Long Điền - Thánh Thể (Gx Long Điền).

12   17     X           Thứ . Gl 5,18-25;  Lc 11,42-46.

13   18     X           Thứ Năm. Ep 1,1-10;  Lc 11,47-54.

14   19     X           Thứ Sáu. Thánh Callistô I, giáo hoàng, tử đạo (Đ). Ep 1,11-14;  Lc 12,1-7.

15   20     Tr          Thứ Bảy. Thánh Têrêsa Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Ep 1,15-23;  Lc 12,8-12.

Bổn mạng: cộng đoàn Thác Mơ - NVHB (Gx. Phước Long).

A07

 

16   21     X   CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN.
Xh 17,8-13;  Tv 120,1-2.3-4.5-6.7-8; 2Tm 3,14–4,2;  Lc 18,1-8.
(Không cử hành lễ Thánh Hedviges, nữ tu. Thánh Margarita Maria Alacoque, trinh nữ).

CMTC: * Các giáo xứ: Vinh Hòa (GS); Nam Thiên (BH); Mẫu Tâm (MT); Phước Bình (PL);  Minh Hưng (ĐX). 

17    22    Đ          Thứ Hai. Thánh Ignatiô Antiôchia, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Ep 2,1-10;  Lc 12,13-21.

18    23    Đ           Thứ Ba. THÁNH LUCA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. 2Tm 4, 10-17b; Tv 144,10-11.12-13ab.17-18;  Lc 10,1-9.

Bổn mạng:  * Các cộng đoàn NVHB: Ân Phúc - Phòng khám Hòa Bình (BMT); Phước Bình (Gx. Phước Bình).

19     24           Thứ . Thánh Gioan Brêbeuf, linh mục, thánh Isaac Jôgues, linh mục, và các bạn, tử đạo (Đ). Thánh Phaolô Thánh Giá, linh mục (Tr). Ep 3,2-12;  Lc 12,39-48.

20    25            Thứ Năm. Ep 3,14-21;  Lc 12,49-53.

Kỷ niệm 12 năm linh mục quý cha: GB. Nguyễn Tiến Đạt; Giuse Trịnh Văn Kính; Anrê Trần Thế Minh; Giuse Nguyễn Đình Ngọc; Phaolô Trần Vĩnh Niệm; Nicolas Lưu Nhất Tâm; Phêrô Trần Thanh Trực; Giuse Hồ Ngọc Vũ;
Phêrô Nguyễn Thanh Vũ.

21    26            Thứ Sáu. Ep 4,1-6;  Lc 12,54-59.

22    27            Thứ Bảy. Thánh Gioan Phaolô II, giáo hoàng (Tr). Ep 4,7-16;  Lc 13,1-9.

Bổn mạng: Các cộng đoàn: Gioan Phaolô II - NVHB;  Phúc Lộc - MTG Khiết Tâm;  Xitô Phước Bình (Gx Hòa An).

A08

 

23    28            CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN.
Hc 35,15b-17.20-22a  [Hc 35,12-14.16-18];Tv 33,2-3.17-18.19 và 23;
2Tm 4,6-8.16-18;  Lc 18,9-14.
(Không cử hành lễ Thánh Gioan Capestranô, linh mục).
Khánh Nhật Truyền Giáo (Tr).
Bài đọc trong thánh lễ cầu cho việc rao giảng Tin Mừng: Is 2,1-5 [Gn 3,10–4,11];  Tv 18,2-3.4-5; Rm 10,9-18 [Ep 3,2-12; 1Tm 2,1-8];  Mc 16,15-20.
Được cử hành thánh lễ cầu cho việc rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc.

Ä  Góp Quỹ Truyền Giáo về TGM.

CMTC: * Các giáo xứ: Vinh Quang (BH); Bù Đăng (ĐX); Nghi Trung (GN); Chính Tâm (CT).
(KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO)
Bổn mạng: cộng đoàn Ad Gentes BMT - Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn (Gx. Thánh Tâm).

Tiết khí: Sương giáng (sương mù xuất hiện).

24    29     X          Thứ Hai. Thánh Antôn Maria Claret, giám mục (Tr). Ep 4,325,8;  Lc 13,10-17.

Bổn mạng: Cộng đoàn Ad Gentes BMT - Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn (Gx. Thánh Tâm).

25    01.10 X         Thứ Ba. Ep 5,21-33;  Lc 13,18-21.

26    2               Thứ . Ep 6,1-9; Lc 13,22-30.

Xin cầu nguyện cho Cha Augustinô Nguyễn Văn Tra (+2009).

27    3       X          Thứ Năm. Ep 6,10-20; Lc 13,31-35.

28    4       Đ         Thứ Sáu. THÁNH SIMON VÀ THÁNH GIUĐA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.  Ep 2,19-22;  Tv 18,2-3.4-5;  Lc 6, 12-19.

Bổn mạng: cha Hoàng Kim Quang.

Xin cầu nguyện cho Cha GB Nguyễn Đình San (+2002)

29    5       X          Thứ Bảy. Pl 1,18b-26;  Lc 14,1.7-11.

A09

 

30    6       X          CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN.
Kn 11,22–12,2 ; Tv 144,1-2.8-9.10-11.13cd-14; 2Tx 1,11–2,2;  Lc 19,1-10.    

CMTC: * Các giáo xứ:  Kiến Hòa (GN); Sông Bé (PL).
* Giáo họ Tân Lợi (Tân Lập – ĐX).

31    7       X          Thứ Hai. Pl 2,1-4; Lc 14,12-14.                            

Tác giả bài viết: BBT-Trang Tin GXCS

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây