LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG BẢY 2022

Thứ năm - 30/06/2022 04:34
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 07.2022 : Lịch có thêm phần ghi chú các Phiên Chầu MTC trong GP – Ngày mất của Quý Cha nguyên Quản xứ; các ngày Kỷ niệm TPLM của quý Cha có liên hệ đến Giáo xứ và, đặc biệt những ngày lễ Bổn mạng của các Ban Ngành trong Giáo xứ theo Ban Phụng vụ HĐGX.
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG BẢY 2022
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG BẢY 2022

THÁNG BẢY 2022

A01

 

Ý CẦU NGUYỆN :
Cầu cho những người cao niên:
Xin cho những người cao niên,
biểu tượng của cội nguồn và ký ức của một dân tộc,
biết dùng kinh nghiệm và sự khôn ngoan của mình
để giúp người trẻ hướng đến tương lai trong hy vọng và trách nhiệm.

01    03.06     X      Thứ Sáu đầu tháng.
Am 8,4-6.9-12; Mt 9,9-13.

02  4           X      Thứ  Bảy đầu tháng.
Am 9,11-15; Mt 9,14-17.

A02


03  5           X       CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN.
Is 66,10-14c;  Tv 65,1-3a.4-5.6-7a.16 và 20; Gl 6,14-18;  Lc 10,1-12.17-20 [Lc 10, 1-9]. (Không cử hành lễ thánh Tôma, tông đồ).

CMTC:  * Các giáo xứ: Duy Hòa (MT); Nghĩa Trung (ĐX); Vinh Tân (BH).
* Giáo họ Vinh Đức (Gx. Vinh An - ĐM).

04    6           X      Thứ Hai. Thánh nữ Êlisabeth Bồ Đào Nha (Tr). Hs 2,16.17b-18.21-22; Mt 9,18-26.

05    7          X      Thứ Ba. Thánh Antôn Maria Zaccaria, linh mục (Tr). Hs 8,4-7.11-13; Mt 9,32-38.

A03


06    8          X      Thứ Tư. Thánh Maria Gôretti, trinh nữ, tử đạo (Đ). Hs 10,1-3.7-8.12; Mt 10,1-7.
BỔN MẠNG CA ĐOÀN THIẾU NHI

07    9          X      Thứ Năm đầu tháng.
Hs 11,1-4.8c-9; Mt 10,7-15.

Xin cầu nguyện cho Cha Giuse Lê Đức Triệu (Hoài Đức) (+2007).

Tiết khí : Tiểu thử (nóng nhẹ).

08  10         X       Thứ Sáu. Hs 14,2-10; Mt 10,16-23.

09  11         X       Thứ Bảy. Thánh Augustinô Zhao Rong, linh mục, và các bạn, tử đạo (Đ). Is 6,1-8; Mt 10,24-33.(Thánh FRANCOIS RÉGIS CLET)
Bổn mạng: cộng đoàn Hương Sơn - Tu Hội Truyền giáo Thánh Vinh Sơn.

A04

10  12        X        CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN.
Đnl 30,10-14;  Tv 68,14 và 17.30-31.33-34.36ab và 37; Cl 1,15-20;  Lc 10,25-37.
CMTC: * Các giáo xứ : Buôn Hô (BH); Phú Long (CT).
* Các giáo họ: Nhật Hà (Gx. Quảng Phúc - GN); Long Tân (Gx. Bù Nho - PL);
Thọ Sơn (Gx. Bù Đăng - ĐX).

11  13         Tr      Thứ Hai. Thánh Bênêđictô, viện phụ. Lễ nhớ. Is 1,10-17; Mt 10,3411,1.
Bổn mạng cộng đoàn Bênêđictô - MTG Nha Trang (Bác Ái).

Xin cầu nguyện cho Cha Giuse Lưu Thanh Kỳ (+2020).

12  14        X       Thứ Ba. Is 7,1-9; Mt 11,20-24.
Bổn mạng: * Giáo xứ Vinh Trung (GS).
* Giáo họ Tân Điền (Gx. Tân Lập - ĐX).
* Cộng đoàn Nghi Lập - MTG Tân Lập .

13  15        X       Thứ Tư. Thánh Henricô (Tr).
Is 10,5-7.13-16;  Mt 11,25-27.

14  16        X       Thứ Năm.Thánh Camillô Lellis, linh mục (Tr). Is 26,7-9.12.16-19;  Mt 11,28-30.

15  17        Tr      Thứ Sáu. Thánh Bônaventura, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Is 38,1-6.21-22.7-8;  Mt 12,1-8.

Kỷ niệm 13 năm linh mục quý cha: Phêrô Cao Tiến Hà; Phêrô Nguyễn Thái Hải; Antôn Nguyễn Văn Huynh; Giuse Phan Văn Phúc; Simon Hoàng Kim Quang; Giuse Nguyễn Vinh Quang.

 16   18         X       Thứ Bảy. Lễ Đức Mẹ núi Carmêlô (Tr).
Mk 2,1-5;  Mt 12,14-21. (hay lễ về Đức Mẹ: Dcr 2,14-17; Mt 12,46-50).

Bổn mạng: * Dòng kín nữ Carmel BMT (Gx. Kim Mai).
* Cộng đoàn Ea Bar - Nữ Tỳ Thánh Thể  (Tân Lợi).

A05


17  19         X      CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN.
St 18,1-10a;  Tv 14,2-3ab.3cd-4ab.5; Cl 1,24-28;  Lc 10,38-42.

CMTC: * Các giáo xứ:  Thiên Đăng (BH); Êa Kmar (GS).
Cộng đoàn Vinh Sơn (Hương Sơn).

Kỷ niệm 15 năm linh mục quý cha: Phêrô Hoàng Khắc Dũng; Giuse Phạm Tấn Hùng;  Phêrô Phạm Bá Huỳnh; GB Nguyễn Quốc Hưng; Giuse Vũ Ngọc Nguyên; Phêrô Trần Bảo Ninh;  GB Hoàng Minh Tâm; Phêrô Nguyễn Đức Tuyên.

18    20         X       Thứ Hai. Mk 6,1-4.6-8;  Mt 12,38-42.

19    21         X       Thứ Ba. Mk 7,14-15.18-20;  Mt 12,46-50.

20    22         X       Thứ Tư. Thánh Apôllinarê, giám mục,  tử đạo (Đ). Gr 1,1.4-10; Mt 13,1-9. (THÁNH NGÔN SỨ ÊLIA)
Bổn mạng cộng đoàn Thánh Êlia - Cát Minh (Gh. Kim Thành, Kim Phát).

21    23         X       Thứ Năm. Thánh Laurensô Brinđisi, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).  Gr 2,1-3.7-8.12-13;  Mt 13,10-17.

22  24        Tr       Thứ Sáu.THÁNH NỮ MARIA MAGĐALÊNA, Lễ kính. Dc 3,1-4a [2Cr 5,14-17];  Tv 62,2.3-4.5-6.8-9; Ga 20,1-2.11-18.

Bổn mạng : cộng đoàn Công Chính - MTG Nha Trang.

23  25        X        Thứ Bảy. Thánh Birgitta, nữ tu (Tr).
Gr 7, 1-11; Mt 13, 24-30.

Tiết khí: Đại thử (nóng oi).

A06


24  26       X         CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN.
NGÀY THẾ GIỚI ÔNG BÀ VÀ NGƯỜI CAO TUỔI.
St 18,20-32; Tv137,1-2a.2bcd-3.6-7ab.7c-8; Cl 2,12-14;   Lc 11,1-13.
(Không cử hành lễ thánh Sarbêliô Makhluf, linh mục).

CMTC: * Các giáo xứ:  Tình Thương (CT); Phước Sơn (PL).
* Các giáo họ: Vô Nhiễm (Gx. Kim Mai - MT); Bình Tâm (Gx. Phước Bình - PL);  Thiện Tâm (Gx. Thiên Ân – GN).

Xin cầu nguyện cho Cha Gioan Hồ Hán Thanh (+1997)

25  27         Đ      Thứ Hai. THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.
2Cr 4,7-15; Tv 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6     Mt 20,20-28.

Bổn mạng : cha Phạm Xuân Lương.

A07


26  28        Tr       Thứ Ba. Thánh Gioakim và thánh Anna, song thân Đức Maria. Lễ nhớ. BỔN MẠNG CA ĐOÀN HIỀN MẪU
Gr 14,17-22; Mt 13,36-43 (hay lễ về hai thánh:  Hc 44,1.9-15; Mt 13,16-17).

 Bổn mạng: * Giáo xứ Êa Tân (BH).
* Cộng đoàn Anna - MTG Đà Lạt (Gx. Kim Phát).

Kỷ niệm 17 năm linh mục quý cha: FX Hoàng Văn Chương; Phêrô Đỗ Đình Dục; Giuse Phan Quảng Đại; Giuse Trần Ngọc Đại; Antôn Hồ Quang Hải; Giuse Phùng Quốc Hiếu; Vinh Sơn Mai Văn Hòa; Phêrô Nguyễn Minh Huân; GB Nguyễn Văn Liêm; FX Trần Hồng Linh; Giuse Trịnh Minh Thanh; Đa Minh Trần Đình Thăng; Đa Minh Lê Văn Thế; Phêrô Nguyễn Hùng Tiến; Giuse Bùi Văn Trường; Antôn Lê Anh Tuấn; GB Trần Thượng Uyển; Giuse Huỳnh Ngọc Vũ.

27  29        X       Thứ Tư. Gr 15,10.16-21; Mt 13,44-46.

28  30        X       Thứ Năm. Gr 18,1-6; Mt 13,47-53.

29    1.07     Tr       Thứ Sáu.  Thánh Nữ Martha, Maria và Ladarô, Lễ nhớ.
1Ga 4,7-16; Ga 11,19-27 [Lc 10,38-42].

Bổn mạng : cộng đoàn Đăk Ha - NVHB.

30    2          X      Thứ Bảy. Thánh Phêrô Kim Ngôn, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Gr 26,11-16.24; Mt 14,1-12.

31    3         X       CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN.

A08


NGÀY CHẦU LƯỢT CỦA GIÁO XỨ
Gv 1,2;2,21-23; Tv 89,3-4,5-6.12-13.14 và 17;  Cl 3,1-5.9-11;  Lc 12,13-21.
(Không cử hành lễ thánh Ignatiô Loyôla, linh mục).

CMTC: * Các giáo xứ: Thuận Hiếu (CT); Châu Sơn (MT); Thuận Phú (ĐX).
(THÁNH PHÊRÔ ĐOÀN CÔNG QUÝ)
Kỷ niệm 18 năm linh mục Cha GB Hồ Quang Lâm, CSsR.

01

Tác giả bài viết: BBT-Trang Tin GXCS

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây