LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG TÁM NĂM 2022

Thứ hai - 01/08/2022 03:35
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 08.2022 : Lịch có thêm phần ghi chú các Phiên Chầu MTC trong GP – Ngày mất của Quý Cha nguyên Quản xứ; các ngày Kỷ niệm TPLM của quý Cha có liên hệ đến Giáo xứ và, đặc biệt những ngày lễ Bổn mạng của các Ban Ngành trong Giáo xứ theo Ban Phụng vụ HĐGX.
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG TÁM NĂM 2022
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG TÁM NĂM 2022

THÁNG TÁM  2022

A01

 

        Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 08.2022 CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ

Ý truyền giáo
Cầu cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa:
Xin cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa,
bị ảnh hưởng nghiêm trọng do khủng hoảng kinh tế và xã hội,
tìm được những phương thế cần thiết
để có thể tiếp tục hoạt động nhằm phục vụ các cộng đồng.

 

1      4.07      Tr     Thứ Hai. Thánh Alphongsô Liguori, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Gr 28,1-17; Mt 14,13-21.

A02

       Xin cầu nguyện cho 9 Năm ngày Mất của  
       Cha PHAOLÔ NGUYỄN CÔNG MINH (+2013)


LƯU Ý: Từ trưa hôm nay cho đến nửa đêm ngày mai, ai viếng nhà thờ giáo xứ, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng ơn đại xá “Portiuncula”, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng). Ân xá này chỉ được hưởng một lần mà thôi. (Ench, Indulg, ấn bản 1999, concessio 33).

02    5          X      Thứ Ba. Thánh Êusêbiô Vercellêsi (Tr). Thánh Phêrô Julianô Eymard, linh mục (Tr). Gr 30,1-2.12-15.18-22; Mt 14,22-36 [Mt 15,1-2.10-14].
03    6         X       Thứ Tư. Gr 31,1-7; Mt 15,21-28.

Xin cầu nguyện cho 39 Năm ngày Mất của Cha GB TRẦN THANH NGOẠN (+1983)

04    7         Tr      Thứ Năm đầu tháng. Thánh Gioan Maria Vianney, linh mục. Lễ nhớ. Gr 31,31-34; Mt 16,13-23.
Bổn mạng: * Cộng đoàn Vinh An - MTG Nha Trang.

Xin cầu nguyện cho Đức Cố GM PHÊRÔ NGUYỄN HUY MAI (+1990).

05    8          X       Thứ Sáu đầu tháng. Cung hiến thánh đường Đức Maria (Tr).
Nk 2,1.3;3,1-3.6-7; Mt 16,24-28. (hay lễ về Đức Mẹ: Kh 21,1-5a; Lc 11,27-28).

A03

        Xin cầu nguyện cho 31 Năm ngày Mất của
        
Cha ANTÔN PHẠM QUANG TẠO (+1991).

06     9          Tr     Thứ Bảy đầu tháng. CHÚA HIỂN DUNG. Lễ kính.
Đn 7,9-10.13-14 [2Pr 1,16-19]; Tv 96,1-2.5-6.9;  Lc 9,28b-36.

07    10         X      CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN.
Kn 18,6-9; Tv 32,1 và 12.18-19.20 và 22; Dt 11,1-2.8-19 [Dt 11,1-2.8-12]; Lc 12,32-48  [Lc 12,35-40]
(Không cử hành lễ thánh Xystô II, giáo hoàng, và các bạn, tử đạo và thánh Cajêtanô, linh mục).

CMTC : * Giáo xứ Tân Tiến (PL).

A04


* Chầu MTC : GIÁO HỌ PHANXICÔ XAVIÊ (GX. CHÂU SƠN/ MT);
Giáo họ Bù Tam (Gx. An Bình/PL).

Xin cầu nguyện cho Cha GIUSE HOÀNG Y (+1969)

Tiết khí: Lập thu (bắt đầu mùa thu).

08    11         Tr     Thứ Hai. Thánh Đa Minh, linh mục. Lễ nhớ. Ed 1,2-5.24-28c; Mt 17,22-27.

Bổn mạng: * Giáo xứ Bùi Phát (GN)
* Cộng đoàn MTG Phan Thiết (Nhân Cơ).
* Quý cha : Phạm Sỹ Hiện; Nguyễn Quang Huy; Đức Ông Hà Duy Khâm;
Nguyễn Vũ Hoàng Long; Mai Xuân Nam; Nguyễn Văn Thành; Trần Đình Thăng; Lê Văn Thế;  Đinh Công Tiến; Phạm Bá Tòng; Vũ Đức Văn; Nguyễn Đức Duy, OMI; Lê Văn Đức, SVD; Nguyễn Hữu Hùng, SMV; Nguyễn Đức Hùng, O.Carm; Nguyễn Văn Lộc, OMI.

09   12          X     Thứ Ba. Thánh Têrêsa Bênêđicta Thánh Giá, trinh nữ , tử đạo (Đ).  Ed 2,83,4;  Mt 18,1-5.10.12-14.

10   13          Đ    Thứ . THÁNH LAURENSÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO. Lễ kính.
2Cr 9,6-10;  Tv 111,1-2.5-6.7-8.9; Ga 12,24-26.

11   14          Tr    Thứ Năm. Thánh Clara, Trinh nữ. Lễ nhớ.
Ed 12,1-12;  Mt 18,2119,1.

12   15          X    Thứ Sáu. Thánh Joanna Phanxica Chantal,  nữ tu (Tr).
Ed 16,1-15.60.63 [Ed 16,59-63];  Mt 19,3-12.

13   16          X     Thứ Bảy. Lễ thánh Pontianô, giáo hoàng, tử đạo, và thánh Hippôlytô, linh mục,  tử đạo (Đ). Ed 18, 1-10.13b.30-32; Mt 19, 13-15.

A05

        Kỷ niệm 59 năm linh mục của 
       
Cha NGUYÊN QUẢN XỨ ANTÔN VŨ THANH LỊCH.

14   17          X      CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN.
Gr 38,4-6.8-10;  Tv 39,2.3.4.18;  Dt 12,1-4;  Lc 12,49-53.
(Không cử hành lễ Thánh Maximilianô Kolbê, linh mục, tử đạo)

CMTC: * Giáo xứ Kim Phát/GS.
* Giáo họ Tân Hòa (Gx. Tân Lập/ĐX.
Tr     Chiều: Có thể cử hành LỄ VỌNG ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. 1Sb 15,3-4.15-16;16,1-2; Tv 131,6-7.9-10.13-14; 1Cr 15,54-57; Lc 11,27-28.
(THÁNH MAXIMILIANÔ KOLBÊ)

15    18        Tr      Thứ Hai. ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). 
Kh 11,19a;12,1-6a.10ab; Tv 44,10bc.11.12ab.16; 1Cr 15,20-27;  Lc 1,39-56.

A06

BỔN MẠNG ĐỘI KÈN ĐỒNG GIÁO XỨ

Bổn mạng:  * Đồi Đức Mẹ Giang Sơn (GS) Trung tâm Hành Hương Giáo phận.
* Các giáo xứ : Thuận Hòa (CT); Vinh Quang (BH); Giang Sơn (GS); Đức Hạnh (ĐM);  Phúc Bình (ĐM); Xuân Lộc (ĐM); Gia Nghĩa (GN); Thiên Ân (GN); Tân Lập (ĐX); Thuận Lợi (ĐX);  Phước Sơn (PL); Đồng Tín (ĐX); Phú Xuân (BH); Quảng Phú (ĐM).
* Các giáo họ: Bù Tam (Gx An Bình – PL); Mỹ Yên (Gx. Vinh An - ĐM);  Bom Bo (Gx. Đăk Nhau - ĐX); Mẹ Lên Trời (Gx. Vinh Trung - GS) ; Êa Lê (Gx. Tân Lợi – MT). * Các cộng đoàn : Minh Hưng - Đức Bà Truyền Giáo; Thiên Ân - MTG Khiết Tâm  (Hương Sơn); Phúc Thành - NVHB; Thiên Thanh - NVHB (Xuân Lộc).

16    19         X     Thứ Ba. Thánh Stêphanô Hungari (Tr).
Ed 28,1-10; Mt 19,23-30.

A07

       Xin cầu nguyện cho 15 Năm ngày Mất của
       
Cha NQX PHAOLÔ VÕ QUỐC NGỮ (+2007)

17    20         X      Thứ . Ed 34,1-11; Mt 20,1-16a. (ĐỨC MẸ LA VANG)
Bổn mạng: * Giáo họ La Vang (Gx. Vinh An - ĐM).
* Cộng đoàn Đoàn Kết - Thánh Thể.

18    21         X      Thứ Năm. Ed 36,23-28; Mt 22,1-14.

19    22         X      Thứ Sáu. Thánh Gioan Êuđê, linh mục (Tr).
Ed 37,1-14; Mt 22,34-40.

20    23         Tr     Thứ Bảy. Thánh Bernarđô, viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.  Ed 43,1-7a; Mt 23,1-12.

A08

 

    Xin cầu nguyện cho Cha GB TRẦN NGỌC KHA (+2012)

21    24         X      CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN.
Is 66,18-21;  Tv 116,1.2; Dt 12,5-7.11-13;  Lc 13,22-30.
(Không cử hành lễ thánh Piô X, giáo hoàng).

CMTC : * Các giáo xứ : Buôn Hằng (CT);  Đoàn Kết (MT); Bình Minh (ĐX).
* Giáo họ Vụ Bổn (Gx. Thuận Phúc – CT).

22    25         Tr     Thứ Hai. Đức Maria Trinh Nữ Vương. Lễ nhớ.
Is 9,1-6; Lc 1,26-38.
Bổn mạng: * Giáo họ  Trinh Vương (Gx. Phúc Thành -ĐM).
* Các cộng đoàn : Hội Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình; Trinh Vương - NVHB (Gx. Thọ Thành); Đức Maria Nữ Vương - MTG Nha Trang (Gx. Hòa Bình); Trinh Vương Hóc Môn (Gx. Phúc Bình).  

Kỷ niệm 03 năm linh mục Cha GB ĐOÀN CAO THUẤN, OFM.

23    26         X     Thứ Ba. Thánh Rôsa Lima, trinh nữ (Tr).
2Tx 2,1-3a.14-17; Mt 23,23-26.

Tiết khí: Xử thử (mưa ngâu)

24    27         Đ     Thứ . THÁNH BARTHÔLÔMÊÔ. TÔNG ĐỒ. Lễ kính.
Kh 21,9b-14; Tv 144,10-11.12-13ab.17-18;  Ga 1,45-51.

Kỷ niệm 27 năm linh mục quý cha: Phêrô Trần Ngọc Anh; PA Trương Hồng Chương; GB Nguyễn Văn Hậu; Đa Minh Phạm Sỹ Hiện; Giacôbê Phạm Xuân Lương;  Giuse Trần Văn Roãn.

25    28         X      Thứ Năm. Thánh Luy (Tr). Thánh Giuse Calasanz, linh mục (Tr).  1Cr 1,1-9; Mt 24,42-51.

26    29         X      Thứ Sáu. 1Cr 1,17-25; Mt 25,1-13.

Xin cầu nguyện cho Cha Đa Minh Đào Công Roanh (+1989).

27    01.8      Tr    Thứ Bảy. Thánh nữ Mônica. Lễ nhớ. 1Cr 1,26-31; Mt 25,14-30.

BỔN MẠNG ĐOÀN PHỤ NỮ

A09


28    2            X     CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN.
Hc 3,19-21.30-31; [Hc 3,17-18.20.28-29]; Tv 67,4-5ac.6-7ab.10-11; Dt 12,18-19.22-24a;  Lc 14,1.7-14.(Không cử hành lễ Thánh Augustinô, gm).

CMTC: Giáo xứ Đồng Tâm (ĐX).
(THÁNH AUGUSTINÔ, GIÁM MỤC).
Bổn mạng: * Giáo xứ Phú Lộc (BH).
* Cộng đoàn Bình Hà-Đa Minh Tam Hiệp (Gx.Bình Hà)
* Cha Hoàng Đức Toàn.

29    3          Đ       Thứ Hai. Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết. Lễ nhớ. Gr 1,17-19; Mc 6,17-29.

30    4          X       Thứ Ba. 1Cr 2,10b-16; Lc 4,31-37.   

31    5          X        Thứ Tư. 1Cr 3,1-9; Lc 4,38-44.

Tác giả bài viết: BBT-Trang Tin GXCS

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây