LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG BA 2022

Thứ hai - 28/02/2022 19:42
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 03.2022 : Lịch có thêm phần ghi chú các Phiên Chầu MTC trong GP – Ngày mất của Quý Cha nguyên Quản xứ; các ngày Kỷ niệm TPLM của quý Cha có liên hệ đến Giáo xứ và những ngày lễ Bổn mạng của các Ban Ngành trong Giáo xứ.
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG BA 2022
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG BA 2022

THÁNG BA 2022

a001

Ý CẦU NGUYỆN:
Cầu cho Giáo Hội có giải pháp thích hợp cho những thách đố của đạo đức sinh học :
Xin cho các Kitô hữu luôn cổ võ việc bảo vệ sự sống
bằng lời cầu nguyện và dấn thân xã hội,
khi đối diện với những thách đố mới của đạo đức sinh học.

a002

 

THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE

Thánh Giuse là Bổn Mạng và gương mẫu của các người lao động và các gia trưởng. Ngài đã sống cuộc đời lao động để nuôi sống gia đình. Chính Chúa Giêsu, dù là Con Duy Nhất của Thiên Chúa, cũng được gọi là “Con của bác thợ mộc”. Vì thế, noi gương thánh Giuse, các người lao động và các gia trưởng hãy học cho biết giá trị của lao động: nuôi sống bản thân và gia đình, liên kết với anh chị em và phục vụ họ, thực thi bác ái đích thực và góp công vào việc kiện toàn công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa.

01     29.01    X     Thứ Ba. 1Pr 1,10-16; Mc 10,28-31.
Kỷ niệm 22 năm linh mục quý cha:  GB. Nguyễn Huy Bắc; Giuse Vũ Đức Hướng; GB Cao Thanh Tâm; Phêrô Ngô Anh Tấn; Phêrô Nguyễn Văn Thái;  Phêrô Nguyễn Thành Thiện; Đa Minh Đinh Công Tiến; GB Phạm Thế Truyền.

a003

 

LƯU Ý : MÙA CHAY
“Mùa Chay nhằm chuẩn bị cử hành lễ Vượt Qua. Phụng Vụ Mùa Chay giúp các dự tòng và các tín hữu cử hành mầu nhiệm Vượt Qua. Các dự tòng được chuẩn bị qua những giai đoạn khác nhau của việc nhập đạo, còn các tín hữu thì qua việc tưởng niệm bí tích Thánh Tẩy và việc sám hối” (AC 27).
1. Trong Mùa Chay, không được chưng hoa trên bàn thờ và chỉ được dùng nhạc cụ để đệm hát mà thôi, trừ Chúa nhật IV và các ngày lễ trọng, lễ kính. Có thể dùng màu hồng trong Chúa Nhật IV này (CE 41; 252; 300).
2. Các ngày trong tuần Mùa Chay:
a. Không được cử hành các lễ ngoại lịch và các lễ cầu hồn hằng ngày (IM 381).
b. Chỉ được cử hành các lễ tùy nhu cầu nếu có nhu cầu và lợi ích mục vụ quan trọng đòi hỏi (IM 374).
c. Nếu muốn kính nhớ một vị thánh ghi trong lịch ngày hôm đó, có thể cử hành như sau:
1) Các Giờ Kinh Phụng Vụ
a. Giờ Kinh Sách: sau khi đọc bài đọc các giáo phụ lấy trong phần riêng về mùa với câu xướng đáp, đọc thêm bài đọc về vị thánh nhớ ngày hôm đó với lời nguyện về vị thánh để kết thúc.
b. Giờ Kinh Sáng và Kinh Chiều: sau lời nguyện về mùa (bỏ câu kết thúc), có thể thêm điệp ca (riêng hay chung) và lời nguyện về vị thánh rồi mới kết thúc (xem Văn kiện trình bày và quy định CGKPV số 238-239).
2) Thánh lễ
Linh mục cử hành thánh lễ theo ngày phụng vụ, nhưng có thể đọc lời nguyện nhập lễ của lễ nhớ, nếu lễ nhớ được ghi trong lịch ngày đó (IM 355a).
3) Trong thánh lễ và CGKPV, bỏ không đọc Hallêluia mỗi khi gặp.
4) Trong các lễ trọng và lễ kính, cũng như trong các cử hành riêng biệt, có đọc thánh thi “Lạy Thiên Chúa”  (TE DEUM) và Kinh Vinh Danh.
5) Khi cử hành bí tích Hôn Phối trong cũng như ngoài thánh lễ, vẫn đọc lời cầu nguyện cho đôi tân hôn, nhưng khuyên đôi tân hôn nên ý thức về đặc tính của mùa phụng vụ này (CM, số 32).
 

a004


02    30     Tm       Thứ Tư. LỄ TRO. Giữ chay và kiêng thịt. Thánh vịnh tuần IV.
Ge 2,12-18;  Tv 50, 3-4.5-6a.12-13.14 và 17;  2Cr 5,20–6,2;  Mt 6,1-6.16-18.
* VỀ LUẬT GIỮ CHAY VÀ KIÊNG THỊT
a. Giáo Luật điều 1251 dạy: “Thứ Tư lễ Tro và thứ Sáu Tuần Thánh phải giữ chay và kiêng thịt”.
b. Tuổi giữ chay, theo Giáo Luật điều 1252: “Mọi người từ tuổi thành niên cho đến khi bắt đầu 60 tuổi thì phải giữ chay”, và điều 97 khoản 1 quy định: “Ai đã đến 18 tuổi trọn thì là thanh niên”.

c. Luật kiêng thịt “buộc những người từ 14 tuổi trọn” (Giáo Luật điều 1252).
* VỀ VIỆC LÀM PHÉP VÀ XỨC TRO
a. Tro làm phép hôm nay được đốt từ những lá đã được làm phép năm trước.
b. Trong thánh lễ, sau bài Tin Mừng và bài giảng thì làm phép tro và xức tro. Vì vậy bỏ phần sám hối đầu lễ.
c. Cũng có thể làm phép và xức tro ngoài thánh lễ. Trong trường hợp này, nếu tiện thì cử hành Phụng Vụ Lời Chúa, gồm ca nhập lễ, lời nguyện, các bài đọc với các bài ca như trong thánh lễ. Tiếp đến là bài giảng, rồi làm phép và xức tro. Nghi thức kết thúc bằng lời nguyện cho mọi người, tức lời nguyện các tín hữu.
d. Ở Việt Nam, Tòa Thánh cho phép chủ tế được dùng những người không có chức thánh giúp xức tro.

03   1.2     Tm       Thứ Năm đầu tháng.
Đnl 30,15-20;  Lc 9,22-25.

04    2       Tm       Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Casimirô.
Is 58,1-9a;  Mt 9,14-15.

05    3      Tm     Thứ Bảy đầu tháng.
Is 58,9b-14;  Lc 5,27-32.

a005

 

06    4      Tm     CHÚA NHẬT I MÙA CHAY.
Đnl 26,4-10;  Tv 90,1-2.10-11.12-13.14-15;  Rm 10,8-13;  Lc 4,1-13.
CMTC:  * Các giáo xứ: Thọ Thành (MT); Trung Nghĩa (GN); Quảng Đà (ĐM);
Trường Xuân (GN).
Giáo họ Mẹ Lên Trời (Gx. Vinh Trung - GS).

Tiết khí: Kinh trập (sâu nở).

07     5     Tm    Thứ Hai. Thánh nữ Perpêtua và thánh nữ Fêlicita, T.đạo.
Lv 19,1-2.11-18;  Mt 25,31-46

08    6      Tm     Thứ Ba. Thánh Gioan Thiên Chúa, tu sĩ.
Is 55,10-11;  Mt 6,7-15.

09    7     Tm      Thứ Tư. Thánh Phanxica Rôma, nữ tu.
Gn 3,1-10;  Lc 11,29-32

10    8     Tm      Thứ Năm. Et 14,1.3-5.12-14;  Mt 7,7-12.
Xin cầu nguyện cho Cha GB Hồ Sĩ Cai (+2013).

11    9     Tm      Thứ Sáu. Ed 18,21-28;  Mt 5,20-26.

12   10    Tm      Thứ Bảy. Đnl 26,16-19;  Mt 5,43-48.
Kỷ niệm 24 năm linh mục quý cha:  Giuse Nguyễn Ngọc Bích; FX Nguyễn Ngọc Hoàng; Phaolô Nguyễn Thư Hùng; Giuse Nguyễn Quốc Loan; GB Nguyễn Đình Lượng;  Phêrô Lưu Thọ; Giuse Trần Hữu Từ.

006

 

13   11     Tm      CHÚA NHẬT II MÙA CHAY.
St15,5-12.17-18; Tv26,1.7-8a.8b-9abc.13-14 Pl 3,17–4,1 [Pl 3,20–4,1] ; Lc 9, 28b-36.
CMTC:  * Các giáo xứ: Chính Nghĩa (MT); Giang Sơn (GS); Thiên Phước (GN); Vinh An (ĐM).
* Các giáo họ:  Mân Côi (Gx. Vinh Quang - BH); Bom Bo 1 (Gx. Bình Minh – ĐX);  Điêng Đu (Gx. Thiên Ân – GN); Bình An (Gx. Nghi Xuân – GN);

a010
Kỷ niệm 9 năm ngày Đức Phanxicô được bầu làm Giáo Hoàng (2013).

 

14    12    Tm       Thứ Hai. Đn 9,4b-10;  Lc 6,36-38.

Xin cầu nguyện 47 Năm Ngày Qua đời của Cha NQX Phêrô Lê Hùng Tâm (+1975)

15    13     Tm       Thứ Ba. Is 1,10.16-20;  Mt 23,1-12.

16    14     Tm       Thứ Tư. Gr 18,18-20; Mt 20,17-28.

17    15     Tm       Thứ Năm. Thánh Patriciô, giám mục.
Gr 17,5-10; Lc 16,19-31.

18   16      Tm       Thứ Sáu. Thánh Cyrillô Giêrusalem, tiến sĩ Hội Thánh.
St 37,3-4.12-13a.17b-28; Mt 21,33-43.45-46

19   17      Tr        Thứ Bảy. THÁNH GIUSE,  BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA.
Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (lễ họ).
BỎN MẠNG CHA PHÓ XỨ & GIÁO HỌ GIUSE
2Sm 7,4-5a.12-14a.16; Tv 88,2-3.4-5.27 và 29;  Rm 4,13.16-18.22;  Mt 1,16.18-21.24a  [Lc 2,41-51a].
Bổn mạng: * Các giáo xứ: Buôn Hô (BH); Công Chính (BH); Vinh Phước (BH); Chi Lăng (MT); Chính Nghĩa (MT); Tân Lợi (MT); Bác Ái (ĐM); Trung Nghĩa (GN); Hương Sơn (GN); Quảng Đà (ĐM); Thổ Hoàng (ĐM); Phước Bình (PL); Phước Vĩnh (PL); Sông Bé (PL); Sơn Long (PL); Đồng Nai (ĐX).
* Các giáo họ: Kim Tân (Gx. Kim Châu - GS); Điêng Đu (Gx. Thiên Ân – GN); Trung Kiên (Gx. Phú Văn – PL); Tân Hòa (Gx. Tân Lập - ĐX); Bình An (Gx. Nghi Xuân – GN); Đồng Tiến (Gx. Gia Nghĩa - GN).
* Cộng đoàn: + Các cộng đoàn NVHB:  Công Chính (Long Điền); Thiên Phúc (Phúc Lộc); Lưu Trú Hòa Bình (BMT).+ Vi Nhân - Thánh Phaolô Thành Chartres (Gx. Thánh Tâm); Ngôi Lời Giuse - Tuy Đức (Gx Thiên Ân),+ Lớp tình thương Vinh Sơn.
* Quý cha: Bùi Công Chính; Nguyễn Đình Chung; Cha Chưởng Ấn Nguyễn Quang Diệu; ; Nguyễn Trung Luật; Nguyễn Văn Nghĩa; Nguyễn Đình Ngọc; Vũ Văn Thảo; Trần Hữu Từ.

a007

 

20    18    Tm    CHÚA NHẬT III MÙA CHAY.
Xh 3,1-8a.13-15;  Tv. 102,1-2.3-4.6-7.8 và 11; 1 Cr 10,1-6.10-12;  Lc 13,1-9.
CMTC: * Các giáo xứ: Bác Ái (ĐM); Phú Lộc (BH)
* Giáo họ Tân Phúc (Gx. Thiên Ân – GN).

21    19     Tm     Thứ Hai. 2V 5,1-15a;  Lc 4,24-30.

Tiết khí: Xuân phân (giữa xuân).

22    20     Tm      Thứ Ba. Đn 3,25.34-43;  Mt 18,21-35.

23    21     Tm      Thứ . Thánh Turibiô Môgrôvêjô, gm.
Đnl 4,1.5-9;  Mt 5,17-19.

24   22      Tm      Thứ Năm. Gr 7,23-28;  Lc 11,14-23.

25   23      Tr        Thứ Sáu. LỄ TRUYỀN TIN. Lễ trọng.
Is 7,10-14; 8,10;  Tv 39,7-8a.8b-9.10.11;  Dt 10,4-10;  Lc 1,26-38.
Bổn mạng: * Các giáo xứ:  Nam Thiên (BH); Phúc Thành (ĐM).
* Các cộng đoàn: Fiat - NVHB (Vinh Trung); Truyền Tin - NVHB (Đăk Ân); Long Điền - Đức Bà Truyền Giáo; Phước Sơn - MTG  Phan Thiết;  Phúc Bình - Thừa Sai Đức Mẹ Trinh Vương Thánh Gia.

LƯU Ý:  Trong thánh lễ, khi đọc kinh Tin Kính đến chỗ: “Bởi phép Chúa Thánh Thần…  và đã làm người” thì quỳ gối (IM 137).

26    24     Tm      Thứ Bảy. Hs 6,1-6;  Lc 18,9-14.

a008

 

27    25     Tm      CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY.
Hôm nay có thể dùng lễ phục màu hồng và được sử dụng phong cầm cũng như các nhạc cụ khác.  Gs 5,9a.10-12; Tv 33,2-3.4-5.6-7;  2Cr 5,17-21;  Lc 15,1-3.11-32.
CMTC:  * Các giáo xứ: Vinh Hương (ĐM);  Châu Ninh (PL).
* Giáo họ Kim Tân (Gx. Kim Châu - GS).

28    26     Tm       Thứ Hai. Is 65,17-21; Ga 4,43-54.

29    27     Tm       Thứ Ba. Ed 47,1-9.12; Ga 5,1-3a.5-16.

30    28     Tm        Thứ Tư. Is 49,8-15; Ga 5,17-30.

31    29     Tm        Thứ Năm. Xh 32,7-14;  Ga 5,31-47.

                        

Tác giả bài viết: BBT-Trang Tin GXCS

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây