LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG NĂM 2022

Thứ ba - 03/05/2022 14:58
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 05.2022 : Lịch có thêm phần ghi chú các Phiên Chầu MTC trong GP – Ngày mất của Quý Cha nguyên Quản xứ; các ngày Kỷ niệm TPLM của quý Cha có liên hệ đến Giáo xứ và những ngày lễ Bổn mạng của các Ban Ngành trong Giáo xứ.
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG NĂM 2022
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG NĂM 2022

THÁNG NĂM 2022

a001

                  Ý CẦU NGUYỆN :
Cầu cho giới trẻ sống trọn vẹn niềm tin:
Xin cho giới trẻ, khi được mời gọi sống trọn vẹn niềm tin của mình,
có thể khám phá nơi cuộc đời của Đức Maria cách thức lắng nghe,
phân định sâu sắc,
can đảm sống đức tin và tận tụy phục vụ.

THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ
“Các tín hữu hãy nhớ rằng lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến Mẹ chúng ta và noi gương các nhân đức của Mẹ” (GH 67) .

01    01.04    Tr      CHÚA NHẬT III PHỤC SINH.
Cv 5,27b-32.40b-41;  Tv 29,2 và 4.5-6.11-12a và 13b; Kh 5,11-14;  Ga 21,1-19 [Ga 21,1-14].

BỔN MẠNG ĐOÀN PHỤ HUYNH & BAN HOA VIÊN
(Không cử hành lễ Thánh Giuse Thợ) Ngày Quốc tế lao động. 

a002
 

CMTC:  * Các giáo xứ:  Kim Châu (GS); Tân Lợi (MT); Xuân Hòa (ĐM);
Bình Hà (GN); Kon H’ring (BH).
* Các giáo họ: Bình Hưng (Gx. Phước Quả-PL); Thiên Ân (Gx. Đăk Ân – PL).

Bổn mạng: * Các giáo xứ : Đoàn Kết (MT); Đông Sơn (GS); Hòa Bình (GS); Thọ Thành (MT); Hòa An (GN); Xã Đoài (ĐM); Đăk Ân (PL); Tân Hưng (ĐX); Nghĩa Trung (ĐX); Giuse (PL);  Tân Tiến (PL); Thống Nhất (ĐX). Pơng Drang (BH); Chính Tâm (CT).

* Các giáo họ : Kim Thành (Gx. Kim Phát – GS); Êa Uy (Gx. Buôn Hằng - CT);
Bình Hưng (Gx. Phước Quả-PL); Tân Thành (Gx. Tân Hưng - ĐX);
Đồng Tâm (Gx Duy Hòa – MT); Dang Kang (Gx Buôn Hằng – CT);

* Cộng đoàn :  + Các cộng đoàn Mến Thánh Giá Bà Rịa: Hòa Tiến (Gx. Hòa Tiến);  Nghi Trung (Gx.Nghi Trung); Thanh Lâm (Vinh An).
+ Bình Phước - XiTô Phước Sơn  (OC); Chính Tâm - Khiết Tâm Đức Mẹ NT (Mẫu Tâm); Pơng Rang - Chúa Quan Phòng (Buôn Hô); Đức Minh -  Đăk Min, Truyền Giáo Ngôi Lời – SVD.

02    02                  Tr      Thứ Hai. Thánh Athanasiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Cv 6,8-15; Ga 6,22-29.

03   03                   Đ       Thứ Ba. THÁNH PHILIPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. 1Cr 15,1-8;  Tv 18,2-3.4-5; Ga 14,6-14.

04   04                   Tr       Thứ Tư. Cv 8,1b-8;  Ga 6,35-40. (THÁNH GIOAN MARTINÔ MOYÊ)

Bổn mạng: Các cộng đoàn Chúa Quan Phòng:  Ban Mê Thuột (BMT);
Quỳnh Ngọc (Gx. Quỳnh Ngọc); Đoàn Kết (Đoàn Kết); Đức Hạnh (Đức Hạnh);
Kim Châu (Kim Châu).

05    05          Tr      Thứ Năm đầu tháng. Cv 8,26-40; Ga 6,44-51.

06    06                 Tr       Thứ Sáu đầu tháng.  Cv 9,1-20; Ga 6,52-59.

Tiết khí: Lập hạ (bắt đầu mùa hè).

07    07          Tr      Thứ Bảy đầu tháng. Cv 9,31-42;  Ga 6,60-69.

a003

 

08    08        Tr      CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH.  CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH. Cầu cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ.
Cv 13,14.43-52;  Tv 99,2.3.5; Kh 7,9.14b-17;  Ga 10,27-30.  

Ä Quyên góp giúp ĐCV Sao Biển Nha Trang.

CMTC:  * Nhà nguyện Tòa Giám Mục (CT).
* Các giáo xứ: Nghi Xuân (GN); Tân Lập (ĐX); Bù Nho (PL).

09    09        Tr      Thứ Hai. Cv 11,1-18;  Ga 10,1-10.

10   10          Tr     Thứ Ba. Thánh Gioan Avila, linh mục, TSHT (Tr). Cv 11,19-26;  Ga 10,22-30.

Kỷ niệm 04 năm linh mục quý cha: Phaolô Phạm Đức Chương; Phêrô Nguyễn Tiến Hải;  Phêrô Vương Tiên HoàngGiuse Nguyễn Thanh Tâm; Giuse Vũ Văn Thảo.

11   11          Tr     Thứ Tư. Cv 12,24–13,5a;  Ga 12,44-50.

12   12          Tr      Thứ Năm. Thánh Nêrêô và thánh Achilêô, tử đạo (Đ). Thánh Pancratiô, tử đạo (Đ). Cv 13,13-25;  Ga 13,16-20.

         a004Kỷ niệm 13 năm Giám mục :  
        
Đức Cha Giám quản Vinh Sơn-Phaolô.

 

 

13    13         Tr      Thứ Sáu. Đức Mẹ Fatima (Tr).
Cv 13, 26-33;  Ga 14,1-6 (hay lễ về Đức Mẹ Is 61,9-11; Lc 11,27-28).

14    14         Đ       Thứ Bảy. THÁNH MATTHIA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.
Cv 1,15-17.20-26;  Tv 112,1-2.3-4.5-6.7-8; Ga 15, 9-17.

Kỷ niệm 07 năm linh mục : Cha Chưởng ấn Giuse Nguyễn Quang Diệu.

15    15         Tr     CHÚA NHẬT V PHỤC SINH.
Cv 14,21b-27; Tv 144,8-9.10-11.12-13ab; Kh 21,1-5a;  Ga 13,31-33a.34-35.

CMTC: * Các giáo xứ: Xuân Lộc (ĐM); Hòa An (GN); Giuse (PL); Sơn Long (PL).
Giáo họ Lộ Đức (Phú Long - CT).

16   16          Tr     Thứ Hai. Cv 14,5-18;  Ga 14,21-26.

17   17          Tr     Thứ Ba. Cv 14,19-28;  Ga 14,27-31a.

18   18          Tr     Thứ Tư. Thánh Gioan I, giáo hoàng, tử đạo (Đ). Cv 15,1-6;  Ga 15,1-8.

19   19          Tr     Thứ Năm. Cv 15,7-21;  Ga 15,9-11

Kỷ niệm 2 năm linh mục quý cha:  Phêrô Lê Minh Anh; Phaolô Nguyễn Tùng Lâm;  Ambrôsiô Trần Đức Trạng.

20   20          Tr      Thứ Sáu. Thánh Bernarđinô Siêna, linh mục (Tr). Cv 15,22-31;  Ga 15,12-17.

Kỷ niệm 50 năm linh mục : Cha Giuse Trịnh Văn Hân.

21   21          Tr      Thứ Bảy. Thánh Christôphôrô Magallanes, linh mục, và các bạn, tử đạo (Đ). Cv 16,1-10;  Ga 15,18-21.

Tiết khí: Tiểu mãn (lũ nhỏ - duối vàng).

22    22         Tr     CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH.
Cv 15,1-2.22-29;  Tv 66,2-3.5.6 và 8;  Kh 21,10-14.22-23;  Ga 14,23-29.
(Không cử hành lễ Thánh Rita Cascia, N.tu).

CMTC: * Các giáo xứ:  Gia Nghĩa (GN); Phước Tín (ĐX);  Pơng Drang (BH); Long Hà (PL).* Các giáo họ:  Thăng Tiến (Gx.Thuận Hiếu - CT); Buôn Trấp (Gx. Quỳnh Ngọc - MT); Mỹ Yên (Gx. Vinh An - ĐM).

23    23         Tr     Thứ Hai. Cv 16,11-15;  Ga 15,26–16,4a.

Xin cầu nguyện cho Đức Cố Giám mục: Giuse Nguyễn Tích Đức (+2011).

24    24         Tr     Thứ Ba. Cv 16,22-34;  Ga 16,5-11.

25    25         Tr     Thứ . Thánh Bêđa Khả Kính, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).
Thánh Grêgôriô VII, giáo hoàng (Tr). Thánh Maria Magđalêna Pazzi, trinh nữ (Tr).
Cv 17,15.22–18,1;  Ga 16,12-15.             

26    26         Tr     Thứ Năm. Thánh Philipphê Nêri, linh mục. Lễ nhớ.  Cv 18,1-8;  Ga 16,16-20.

27    27         Tr     Thứ Sáu. Thánh Augustinô Cantuariô (Tr).
Cv 18,9-18;  Ga 16,20-23a.

28    28         Tr     Thứ Bảy. Cv 18,23-28; Ga 16,23b-28.
Chiều: LẾ VỌNG CHÚA THĂNG THIÊN. Các bài đọc: Lấy ở chính ngày lễ.

a0005

 

29    29         Tr     CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH. CHÚA THĂNG THIÊN.
Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).

a00006


MỪNG TRANG TIN ĐIỆN TỬ GIÁO XỨ TRÒN BỐN TUỔI ( 13.5.2018 29.5.2022)

Cv 1,1-11;  Tv 46,2-3.6-7.8-9;  Ep 1,17-23  [Dt 9,24-28; 10,19-23];   Lc 24,46-53. (Không cử hành lễ Thánh Phaolô VI, gh).
CMTC:  * Đan viện Thiên Hòa (CT).
* Các giáo xứ: Quảng Nhiêu (BH);  Hòa Tiến (GN); Thanh Hòa (PL).

Bổn mạng : giáo xứ Thiên Đăng (BH)

Kỷ niệm: * 49 năm linh mục :  Cha Giuse Trần Văn Phúc.

30    1.5       Tr       Thứ Hai. Thánh vịnh tuần III Cv 19,1-8; Ga 16,29-33.

31    02        Tr       Thứ Ba. ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ ELISABETH. Lễ kính.  Xp 3,14-18  [Rm 12,9-16b].  Tv Is 12,2-3.4bcd.5-6;  Lc 1,39-56.

Bổn mạng các cộng đoàn: Đăk Som - Tu Đoàn Nam Thừa Sai Thánh Mẫu;
Quảng phúc - Thừa Sai Thánh Mẫu Chúa Cứu Thế SMMR.

Kỷ niệm:* 59 năm linh mục:  Đức Ông Đa Minh Hà Duy Khâm.
* 56 năm linh mục:   Cha Giuse Đặng Sỹ Bình.

Xin cầu nguyện cho quý cha : Giuse Trần Mạnh Cường (+2021)

 

Tác giả bài viết: BBT–TTGX

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây