CHIA SẺ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH

Thứ bảy - 16/05/2020 12:02
Bước vào tuần thứ sáu của mùa phục sinh, phụng vụ Lời Chúa mời chúng ta cùng với các Tông Đồ, thực hiện những lời nhắn nhủ của Thầy Chí Thánh là Đức Giesu, trước khi Ngài rời bỏ thế gian về cùng Chúa Cha.
CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH
CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. (Ga 14, 15-21)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu các con yêu mến Thầy, thì hãy giữ giới răn Thầy. Và Thầy sẽ xin Cha, và Người sẽ ban cho các con một Đấng Phù Trợ khác, để Ngài ở với các con luôn mãi. Ngài là Thần Chân Lý mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết được Ngài; còn các con, các con biết Ngài, vì Ngài sẽ ở nơi các con và ở trong các con. Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi: Thầy sẽ đến với các con. Một ít nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần các con, các con thấy Thầy vì Thầy sống và các con cũng sẽ sống. Trong ngày đó, các con sẽ hiểu biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, và các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Ai nhận các luật Thầy truyền và giữ các luật đó, thì người ấy là kẻ mến Thầy. Và ai mến Thầy sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy sẽ yêu nó, và sẽ tỏ mình ra cho nó".

Suy niệm

Bước vào tuần thứ sáu của mùa phục sinh, phụng vụ Lời Chúa mời chúng ta cùng với các Tông Đồ, thực hiện những lời nhắn nhủ của Thầy Chí Thánh là Đức Giesu, trước khi Ngài rời bỏ thế gian về cùng Chúa Cha. Sự yếu đuối và mong manh của các Tông Đồ luôn làm cho Thầy phải trăn trở, đặc biệt là tính ích kỷ và ganh tị lẫn nhau trong đời phục vụ.

Câu chuyện trong sách Tông Đồ Công Vụ kể về những bước chân của các Tông Đồ đi dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Các cộng đoàn Giáo hội được thiết lập, các Kito hữu sống với nhau bằng tình huynh đệ Kito giáo, thế nhưng, cũng không thiếu những lúc niềm tin của họ bị thử thách, bị dao động bởi thiếu đi gương sáng, thiếu lời chứng từ cuộc sống, do đó, Chúa Thánh Thần đã gởi các chứng nhân đến để động viên, khích lệ và hơn nữa là ban Chúa Thánh Thần cho mỗi người, giúp họ ý thức hơn về ơn gọi và trách vụ của mình: “Khi các tông đồ ở Giêrusalem nghe tin Samaria đón nhận lời Thiên Chúa, liền gởi Phêrô và Gioan đến với họ. Khi đến nơi, hai ngài cầu nguyện cho họ được nhận lãnh Thánh Thần: vì chưa có ai trong họ được nhận lãnh Thánh Thần, họ mới chỉ được chịu phép rửa nhân danh Chúa Giêsu. Bấy giờ các ngài đặt tay trên họ, và họ nhận lãnh Thánh Thần”. Có thể nói, sức sống và sự lớn mạnh của các cộng đoàn ban đầu đều đến từ Chúa Thánh Thần, mỗi chứng nhân, mỗi đảm nhận mỗi công việc khác nhau, nhưng tất cả đều theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, Đấng mà Đức Giesu gọi là Thần Chân lý.

Đi vào trong từng nhịp sống của cộng đoàn, sự thật và chân lý luôn là điều cần thiết để cộng đoàn tồn tại, hiểu được giá trị của chân lý và sự thật, thánh Phero đã nhắc nhở các Kito hữu thưở ban đầu rằng: “Anh em thân mến, anh em hãy tôn thờ Chúa Kitô trong lòng anh em, hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời thoả mãn cho mọi kẻ hỏi lý do của niềm hy vọng nơi anh em, nhưng phải làm cách hiền từ, kính cẩn, hãy có lương tâm ngay chính, để những kẻ lăng mạ đời sống đạo đức của anh em trong Đức Kitô, phải hổ thẹn về điều họ gièm pha anh em. Vì nếu Thiên Chúa muốn, thì thà làm việc thiện mà đau khổ còn hơn là làm điều gian ác”. Lời chứng từ cuộc sống không phải là một điều gì to tát, lớn lao, nhưng đến từ những tương quan, sự tôn trọng tha nhân và đứng đắn trong tình liên đới. tất cả những mối bận tâm đó được vị chủ chăn đáng kính quan tâm nhắc nhở, bởi mỗi cộng đoàn được tồn tại, được lớn lên là nhờ có tình liên đới với nhau trong một Thánh Thần, tất cả đều được tự do thực hiện trách vụ của mình trong mỗi hoàn cảnh của các cộng đoàn.

Những tâm tình từ bài tin mừng theo thánh Gioan không phải là bài giáo huấn, nhưng là những lời khích lệ, những lời chỉ dạy trong cách ăn ở hàng ngày của các môn đệ. Thấy được sự mong manh dễ vỡ của các môn đệ, Đức Giesu mong muốn các ông hãy sống với nhau cách chân thành, không giả dối, không hình thức, không ganh tị và không ích kỷ, hãy sống với nhau bằng tình yêu thương như Thầy đã yêu anh em: “Phần các con, các con thấy Thầy vì Thầy sống và các con cũng sẽ sống. Trong ngày đó, các con sẽ hiểu biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, và các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Ai nhận các luật Thầy truyền và giữ các luật đó, thì người ấy là kẻ mến Thầy. Và ai mến Thầy sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy sẽ yêu nó, và sẽ tỏ mình ra cho nó”. Bên cạnh sự mong manh đó, Đức Giesu còn thấy được sự yếu đuối của các ông, bởi đó, Ngài hứa ban Thần Chân Lý đến, để ngài dạy dỗ, hướng dẫn các ông sống ơn gọi và trách vụ vẹn toàn hơn: “Nếu các con yêu mến Thầy, thì hãy giữ giới răn Thầy. Và Thầy sẽ xin Cha, và Người sẽ ban cho các con một Đấng Phù Trợ khác, để Ngài ở với các con luôn mãi. Ngài là Thần Chân Lý mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết được Ngài; còn các con, các con biết Ngài, vì Ngài sẽ ở nơi các con và ở trong các con”. Thần Chân Lý là một tước hiệu mới của Chúa Thánh Thần, ngài sẽ giúp các Tông Đồ sống theo chân lý, theo những giá trị sự thật của Tin mừng. Các Tông Đồ là những người tiếp nối công việc của Đức Giesu, vì thế, các ông cần hiểu rõ những giá trị của Chân lý trong đời sống phụng vụ, trong niềm tin của mỗi người, mỗi cộng đoàn. Chân lý cũng là một yếu tố quan trọng cho sự phát triển của các cộng đoàn Giáo hội sơ khai. Sống đạo không phải chỉ dừng lại việc tuân giữ một số lề luật, tuân hành các nghi thức phụng vụ hay thực hiện những quy định của tổ chức cộng đoàn, nhưng sống đạo trước hết là gắn bó với Thiên Chúa như cành nho gắn liền với cây nho, đây là yếu tố quan trọng nhất, bởi lắm lúc con người bị ràng buộc bởi những giới hạn, những yêu sách của thế gian, của cái tôi, do đó, tương quan giữa cá nhân với Thiên Chúa chỉ là một tương quan hình thức, chứ không là một tương quan tự do, một tương quan gắn liền để sinh hoa trái. Nếu như con người thực hiện được những giá trị đó, thì họ đang là những con người tự do, những con người không bị ràng buộc bởi thế gian và tội lỗi, họ đang đi trong sự hướng dẫn của Thần Chân Lý, Chúa Thánh Thần.

Đi vào đời sống gia đình hôm nay, chúng ta thấy rất cần đến sự hướng dẫn của Thần Chân Lý, giá trị của bí tích hôn nhân khác hẳn với những khế ước của hợp đồng hôn nhân, do đó, khi hai người tự do đến với nhau để sống ơn gọi hôn nhân, vì thế, nếu không có sự thật, nếu không có chân lý, làm sao chúng ta có thể thấy được giá trị của tình yêu tự hiến, tình yêu phục vụ và tình yêu cho đi trong hôn nhân ? nếu không có sự hướng dẫn của Thần Chân Lý, làm sao những người Cha, những người Mẹ có thể dạy dỗ con cái nên người đúng nghĩa, biết nhận thức, biết phân biệt phải trái, biết tôn trọng giá trị con người, và hơn nữa, biết sống hiếu thảo với Thiên Chúa và Mẹ Cha. Không thể dùng tiền của để giáo dục con cái nên người, không thể dùng tiền của để mua lấy trái tim và tình yêu trong hôn nhân, dù tiền của mua được thể xác, mua được con người hiểu theo thế gian, nhưng giá trị thẳm sâu nhất của con người không thể mua được bằng của cải, thế nhưng, hôm nay, các gia đình trẻ, trong đó có gia đình Công Giáo đã định giá hôn nhân bằng vật chất và tiền của, đã định giá tình yêu trong gia đình bằng tiền, đã nuôi dạy con cái bằng hấp lực của đồng tiền, tất cả do vật chất quyết định. Thử hỏi, tất cả những thành công đó có dựa trên sự thật, dựa trên chân lý không ? hay chỉ là đánh lừa bằng sự đạo đức hình thức mà thôi ?

Ơn gọi dâng hiến là một con đường đến với Thiên Chúa rất riêng. Có thể nói đây là một ơn gọi đặc biệt, bởi ứng viên ơn gọi này được mời gắn bó với Thiên Chúa cách đặc biệt, có thể nói như là hòa mình vào nhịp sống của Thiên Chúa, hay nói cách khác như thánh Phaolo nói: “tôi sống nhưng không phải là tôi sống, mà là Đức Kito sống trong tôi”. Một ơn gọi rất tự do và sự thật. Thế nhưng, mỗi người trong mỗi cộng đoàn, có thực sự để cho Thần Chân Lý hướng dẫn, để cho Ngài biến đổi cuộc đời và con người của mình theo sự thật, trở thành một người tự do trong linh đạo, để nên thánh trong đời phục vụ là rao truyền tin mừng phục sinh, đó là điều Thiên Chúa đợi chờ, vậy mà, không thiếu những nhân tố trong các cộng đoàn, đã để cho Thần Chân Lý đứng ngoài cuộc chơi, bởi họ chọn một con đường tiến thân khi dựa vào linh đạo nào đó. Nơi đó, họ tìm thấy chổ đứng của mình là quyền bính, là cái tôi, là cách thống trị không theo sự thật, họ có thực sự là người tự do trong chân lý, họ có thực sự là người đi theo sự hướng dẫn của Thần Chân lý để trở thành nhịp cầu ngoại biên cho tin mừng phục sinh của Thiên Chúa đến được với mỗi tâm hồn, mỗi con người và mỗi cộng đoàn đang khát, đang đói và đang lạnh cóng tình trời chăng ? Chúa phục sinh về trời đã ban Thần Chân Lý cho các Tông Đồ, để các ngài đi trong ánh sáng của tin mừng, trở thành những con người tự do đích thực, để sống ơn gọi môn đệ của Thầy Chí Thánh, còn con người hôm nay, vịn cớ vào sự yếu đuối, vịn cớ vào sự mong manh của phận người đã quay lưng lại với Thần Chân Lý, đã lãng quên ngài có mục đích, để sống theo chủ nghĩa cá nhân và hưởng thụ bản thân. Một mối nguy làm cho con người hôm nay xa dần Thiên Chúa, xa dần chân lý tin mừng.

 

Lạy Chúa Giesu phục sinh, trước khi rời khỏi thế gian, Chúa đã ban cho các Tông Đồ sự bình an đích thực và hơn nữa là ban Thần Chân Lý cho các ngài, từ đó, các ngài lên đường trong hân hoan, loan truyền tin mừng phục sinh dù có bị đe dọa và ghét bỏ, bởi các ngài có bình an trong tâm hồn và làm việc theo sự hướng dẫn của Thần Chân Lý, xin Chúa ban cho chúng con sự bình an của trời cao, để trong mọi hoàn cảnh, chúng con luôn gắn bó với Chúa, xin ban cho chúng con Thần Chân Lý, là sự thật, là tình yêu, để chúng con biết vượt lên tất cả những thế lực của thế gian, trở thành những con người tự do trong Thánh Thần, để chúng con biến cuộc đời mình là nhịp cầu cho Thiên Chúa đi vào lịch sử nhân loại, đến với mọi dân tộc, mọi gia đình và mọi tâm hồn. Amen.

Tác giả bài viết: LM Pet. Trần Bảo Ninh

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây